Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Drie arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond. in Maastricht

Woonhuis

Schildersplein 20
6221XV Maastricht
Limburg

Bouwjaar: 1920-21
Architect: Z. Gulden en J. Geldmaker


Beschrijving van Drie arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond.

Inleiding Drie ARBEIDERSWONINGEN onder één kap op een rechthoekige plattegrond, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Schildersplein e.o., gesitueerd achter de middenstandswoningen aan de Franciscus Romanusweg. Gebouwd in de trant van de Amsterdamse School naar een ontwerp van de Amsterdamse architecten Z. Gulden en J. Geldmaker, in opdracht van de socialistische Woningbouwvereniging Beter Wonen te Maastricht. De woningen werden in 1987 gerenoveerd. De sedert 1921 gerealiseerde aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming. Omschrijving Drie centraal in het woningbouwcomplex Schildersplein gesitueerde arbeiderswoningen van één bouwlaag plus zolderverdieping en vliering op een rechthoekige plattegrond. Het geheel wordt gedekt door een gebroken schildkap met in 1987 vernieuwde rode Hollandse pannen. De dakkapellen op de dakschilden hebben vernieuwde houten vensterkozijnen, al dan niet met verticale indeling. Uit deze dakkapelvensters is de oorspronkelijke roedeverdeling verwijderd. Nokschoorstenen. De hoogoplopende schoorstenen op de zijdakschilden zijn ingekort c.q. verwijderd. De luifelgoten op klossen zijn thans bekleed met trespa, de oorspronkelijke nokornamenten zijn verwijderd. Asymmetrische voorgevel met centraal geplaatst rechthoekig, vernieuwd houten vensterkozijn met verticale indeling, in de plaats gekomen van het oorspronkelijke dubbele kruiskozijn met verticaal ingedeelde bovenlichten. De dubbele entreepartij links van het middengeveldeel had oorspronkelijk de vorm van een portiek met twee rechthoekige houten paneeldeuren met bovenlicht, onderling gescheiden door een tussenmuur waarvoor een tweetal kolommen op bakstenen basement. Deze kolommen droegen als het ware de betonlatei boven het hele portiek. Thans is de entreepartij volledig in de rooilijn geplaatst, zijn de paneeldeuren vervangen en het tussen de deuren vrijgebleven gevelvlak voorzien van een eenvoudig beschot. Rechts van het middengeveldeel een van oudsher in de rooilijn geplaatste, inmiddels vernieuwde rechthoekige houten voordeur met bovenlicht. Op elke gevelhoek bevindt zich één vernieuwd, verticaal ingedeeld rechthoekig houten venster, ter vervanging van de oorspronkelijke rechthoekige houten kruiskozijnen met verticaal ingedeelde bovenlichten. De zijgevels van deze drievoudige arbeiderswoning waren oorspronkelijk blind. De achtergevel is asymmetrisch ingedeeld en pandsgewijs voorzien van rechthoekige houten keukendeur met zijlicht (oorspronkelijk met kleine roedeverdeling in de glaspanelen), als ook een rechthoekige dubbele houten kamerdeur met zijlichten. Ook hiervan waren de glaspanelen voorzien van kleine roedeverdeling. De drievoudige arbeiderswoning is opgetrokken in rood genuanceerde baksteen, gemetseld in staand verband, op een verticaal gemetselde, in hoogte variërende plint van trasraamklinkers. Vensterrollagen. Hardstenen vensterdorpels. Waardering De arbeiderswoningen van het woningbouwcomplex Schildersplein e.o. zijn van cultuurhistorisch belang als zeer bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische c.q. een typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van de architecten Gulden en Geldmaker, door de esthetische kwaliteit van hun ontwerp en het materiaalgebruik. De woningen vormen een essentieel onderdeel van het woningbouwcomplex Schildersplein e.o., zijn vanwege de situering ten zeerste verbonden met de ontwikkeling van de stad en zijn van bijzondere betekenis voor het aanzien van de wijk. De dubbele arbeiderswoning is in architectonisch opzicht in redelijke mate gaaf en van groot belang voor de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. De dubbele woning is bovendien van belang vanwege de hoge mate van architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid, een en ander in een regionaal perspectief en in relatie tot de relatief hoge ouderdom van het woningbouwcomplex Schildersplein e.o.. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506913
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Drie arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond. in Maastricht

Twee arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond.

Karel de Vogelstraat 2
Maastricht
Inleiding Twee ARBEIDERSWONINGEN onder één kap op een rechthoekige plattegrond, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale won..

Zes arbeiderswoningen

Schildersplein 24
Maastricht
Inleiding Zes ARBEIDERSWONINGEN, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Schildersplein e.o., gesitueerd on..

Vijf arbeiderswoningen onder één kap.

Karel de Vogelstraat 1
Maastricht
Inleiding Vijf ARBEIDERSWONINGEN onder één kap, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Schildersplein e...

Twee arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond.

Albertiplein 24
Maastricht
Inleiding Twee ARBEIDERSWONINGEN onder één kap op een rechthoekige plattegrond, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale won..

Vier arbeiderswoningen op een rechthoekige plattegrond.

Karel de Vogelstraat 6
Maastricht
Inleiding Vier ARBEIDERSWONINGEN op een rechthoekige plattegrond, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woningbouwcomplex..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)