Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Zes arbeiderswoningen in Maastricht

Woonhuis

Schildersplein 24
6221XV Maastricht
Limburg

Bouwjaar: 1920-21
Architect: Z. Gulden en J. Geldmaker


Beschrijving van Zes arbeiderswoningen

Inleiding Zes ARBEIDERSWONINGEN, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Schildersplein e.o., gesitueerd onmiddelijk achter de middenstandswoningen aan de Franciscus Romanusweg. Gebouwd in de trant van de Amsterdamse School naar een ontwerp van de Amsterdamse architecten Z. Gulden en J. Geldmaker, in opdracht van de socialistische Woningbouwvereniging Beter Wonen te Maastricht. De woningen werden in 1987 gerenoveerd. De sedert 1921 tot stand gekomen aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming. Omschrijving Zes centraal in het woningbouwcomplex Schildersplein e.o. gesitueerde arbeiderswoningen van één bouwlaag plus zolderverdieping en vliering op een rechthoekige plattegrond. Het geheel wordt gedekt door een gebroken schildkap, onderbroken door een tweetal topgevels, voorzien van in 1987 vernieuwde rode Hollandse pannen. De dakkapellen op de dakschilden zijn voorzien van vernieuwde rechthoekige houten vensters, waaruit de oorspronkelijke roedeverdeling is verwijderd. Nokschoorstenen. De hoogoplopende schoorstenen op de zijdakschilden zijn ingekort c.q. verwijderd. De luifelgoten op klossen zijn bekleed met trespa, de oorspronkelijke nokornamenten zijn verwijderd. Symmetrisch ingedeelde voorgevel voorzien van drie dubbele entreepartijen, afgewisseld door vernieuwde rechthoekige houten vensterkozijnen met verticale geleding. De twee geveldelen waarin zich twee vensterkozijnen bevinden worden elk bekroond door een topgevel. In deze topgevels twee rechthoekige houten vensters met dubbele verticale geleding. Uit alle vensters is de oorspronkelijke roedeverdeling verwijderd. De entreepartijen hadden oorspronkelijk de vorm van portieken met twee rechthoekige houten paneeldeuren met bovenlicht, onderling gescheiden door een tussenmuur waarvoor een tweetal kolommen op bakstenen basement. Deze kolommen droegen als het ware de betonlatei boven het hele portiek. Thans zijn de entreepartijen in de rooilijn geplaatst, zijn de paneeldeuren vervangen en het tussen de deuren vrijgebleven gevelvlak voorzien van een eenvoudig beschot. De zijgevels van deze zesvoudige arbeiderswoning zijn blind. De symmetrische achtergevel heeft zowel een woninggewijs gespiegelde indeling als een tweegewijze spiegeling ten opzichte van de middenas. Elke woning heeft een rechthoekige houten keukendeur met zijlicht, oorspronkelijk met kleine roedeverdeling in de glaspanelen, alsmede een dubbele houten woonkamerdeur met zijlichten, eveneens voorzien van kleine roedeverdeling in de glaspanelen. De zesvoudige arbeiderswoning is opgetrokken in rood genuanceerde baksteen, gemetsteld in staand verband, op een verticaal gemetselde, in hoogte variërende plint van trasraamklinkers. Horizontale profiellijsten in de topgevels. Vensterrollagen. Hardstenen vensterdorpels. Waardering De arbeiderswoningen van het woningbouwcomplex Schildersplein e.o. zijn van cultuurhistorisch belang als zeer bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische c.q. een typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van de architecten Gulden en Geldmaker, door de esthetische kwaliteit van hun ontwerp en het materiaalgebruik. De woningen vormen een essentieel onderdeel van het woningbouwcomplex Schildersplein e.o., zijn vanwege de situering ten zeerste verbonden met de ontwikkeling van de stad en zijn van bijzondere betekenis voor het aanzien van de wijk. De zes arbeiderswoningen zijn in architectonisch opzicht redelijk gaaf en van groot belang voor de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. De dubbele woning is bovendien van belang vanwege de hoge mate van architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid, een en ander in een regionaal perspectief en in relatie tot de relatief hoge ouderdom van het woningbouwcomplex Schildersplein e.o.. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506912
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Zes arbeiderswoningen in Maastricht

Drie arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond.

Schildersplein 20
Maastricht
Inleiding Drie ARBEIDERSWONINGEN onder één kap op een rechthoekige plattegrond, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woning..

Zes arbeiderswoningen

Schildersplein 2
Maastricht
Inleiding Zes ARBEIDERSWONINGEN, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Schildersplein e.o., gesitueerd on..

Twee arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond.

Karel de Vogelstraat 14
Maastricht
Inleiding Twee ARBEIDERSWONINGEN onder één kap op een rechthoekige plattegrond, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale won..

Twee arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond.

Karel de Vogelstraat 2
Maastricht
Inleiding Twee ARBEIDERSWONINGEN onder één kap op een rechthoekige plattegrond, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale won..

Drie arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond.

Schildersplein 8
Maastricht
Inleiding Drie ARBEIDERSWONINGEN onder één kap op een rechthoekige plattegrond, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woning..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)