Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vijf middenstandswoningen in een straatwand op een L-vormige plattegrond. in Maastricht

Woonhuis

Franciscus Romanusweg 24 a
6221AG Maastricht
Limburg

Bouwjaar: 1920-21
Architect: Z. Gulden en J. Geldmaker


Beschrijving van Vijf middenstandswoningen in een straatwand op een L-vormige plattegrond.

Inleiding Vijf MIDDENSTANDSWONINGEN in een straatwand op een L-vormige plattegrond, 1920-1921. Vanwege de situering op de hoek van de Franciscus Romanusweg en de Karel de Vogelstraat vormen deze woningen een beeldbepalend onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Schildersplein e.o.. Gebouwd in de trant van de Amsterdamse School naar een ontwerp van de Amsterdamse architecten Z. Gulden en J. Geldmaker, in opdracht van de socialistische Woningbouwvereniging Beter Wonen te Maastricht. Het geheel werd in 1987 gerenoveerd en de beide hoekpanden (Franciscus Romanusweg 23,24) werden elk gesplitst in een drietal wooneenheden. Als gevolg daarvan telt de betreffende straatwand op dit moment negen wooneenheden. De sedert 1921 gerealiseerde aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming. Omschrijving Zuidwestelijk in het complex Schildersplein gesitueerde straatwand van twee bouwlagen plus zolderverdieping op een L-vormige plattegrond. De twee hoekwoningen hebben een onderling gespiegelde driehoekige plattegrond, de overige woningen een rechthoekige plattegrond. Het geheel wordt gedekt door een afgeplatte schildkap met in 1987 vernieuwde rode Hollandse pannen. Zowel enkelvoudige als dubbele dakkapellen op de dakschilden. De enkelvoudige dakkapellen hebben een vernieuwd rechthoekig houten vensterkozijn met dubbele verticale indeling, de dubbele dakkapellen tweemaal twee vernieuwde rechthoekige houten vensterkozijnen met dubbele verticale indeling, gescheiden door een tussenbeschot. Uit al deze vensters is de oorspronkelijke kruisvormige roedeverdeling verwijderd. De luifelgoten zijn bekleed met trespa. Recente zoldervensters. Rythmisch gelede voorgevels, met driekante en ronde dubbele erkers waartussen de entreepartijen zijn geplaatst. De voorgevels van Franciscus Romanusweg 25 en 26 zijn onderling gespiegeld. Twee driekante dubbele erkers met vernieuwde, in de tweede laag verticaal ingedeelde rechthoekige houten vensterkozijnen, waaruit de oorspronkelijke 8-ruits roedeverdeling per glaspaneel is verwijderd. Tussen beide erkers zijn de vernieuwde woonhuisdeuren met bovenlichten geplaatst. Licht uitstulpend, gecombineerd houten zijlichtenkozijn, zonder de oorspronkelijke horizontale roedeverdeling, ondersteund door een decoratief gemetselde console. Boven de entreepartij, hoog onder de luifelgoot een dubbel, licht uitstulpend houten vensterkozijn, waaruit de oorspronkelijke 6-ruits roedeverdeling per glaspaneel is verwijderd. De hoekpanden Franciscus Romanusweg 23 en 24 zijn eveneens onderling gespiegeld. Elk hoekpand beschikt over drie vensterassen aan weerszijden van een gemeenschappelijke entreepartij. Deze entreepartij bestaat uit twee naast elkaar geplaatste rechthoekige houten deuren met bovenlicht, waarboven onder de luifelgoot een dubbel, licht uitstulpend houten vensterkozijn. De entreepartij wordt achtereenvolgens geflankeerd door twee dubbele ronde erkers met verticaal ingedeelde vensterkozijnen. Tussen de ronde hoekerkers en de driekante erkers van de derde vensteras bevindt zich één vensteras met rechthoekige houten vensters. Deze vensters zijn in de eerste laag voorzien van een asymmetrische verticale indeling, in de tweede laag van een symmetrische, dubbele verticale indeling. Alle oorspronkelijke vensters en deuren zijn vervangen, inclusief de oorspronkelijke kleine roedeverdeling. Het pand Karel de Vogelstraat 23 heeft, met uitzondering van het hoog onder de luifelgoot ingezette dubbele venster en het deurzijlicht, dezelfde voorgevelindeling als Franciscus Romanusweg 26. De zijgevels van deze straatwand waren oorspronkelijk blind c.q. onregelmatig ingedeeld met drie vierkante houten 4-ruits vensters. De achtergevels zijn pandsgewijs voorzien van twee vensterassen. In de eerste laag enkele c.q. dubbele houten deuren met zijlichten, in de tweede laag rechthoekige houten, twee- c.q. drieruitsvensters. Deze venster- en deurkozijnen waren oorspronkelijk voorzien van kleine roedeverdeling. De straatwand is opgetrokken in rood genuanceerde baksteen, gemetseld in staand verband, op een verticaal gemetselde plint van trasraamklinkers. Venster- en deurstrekken. Hardstenen vensterdorpels. Waardering De middenstandswoningen van het woningbouwcomplex Schildersplein e.o. zijn van cultuurhistorisch belang als zeer bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische c.q. een typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van de architecten Gulden en Geldmaker, door de esthetische kwaliteit van hun ontwerp en het materiaalgebruik. De straatwand is een essentieel onderdeel van het woningbouwcomplex Schildersplein e.o., is vanwege de situering ten zeerste verbonden met de ontwikkeling van de stad en is van bijzondere betekenis voor het aanzien van stad en wijk. De straatwand is in architectonisch opzicht in redelijke mate gaaf en van groot belang voor de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. De straatwand is bovendien van belang vanwege de hoge mate van architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid, een en ander in relatie tot de relatief hoge ouderdom van het woningbouwcomplex Schildersplein e.o.. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506902
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Vijf middenstandswoningen in een straatwand op een L-vormige plattegrond. in Maastricht

Twee arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond.

Karel de Vogelstraat 19
Maastricht
Inleiding Twee ARBEIDERSWONINGEN onder één kap op een rechthoekige plattegrond, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale won..

Twee arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond.

Karel de Vogelstraat 14
Maastricht
Inleiding Twee ARBEIDERSWONINGEN onder één kap op een rechthoekige plattegrond, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale won..

Vier arbeiderswoningen op een rechthoekige plattegrond.

Karel de Vogelstraat 11
Maastricht
Inleiding Vier ARBEIDERSWONINGEN op een rechthoekige plattegrond, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woningbouwcomplex S..

Vier arbeiderswoningen op een rechthoekige plattegrond.

Karel de Vogelstraat 6
Maastricht
Inleiding Vier ARBEIDERSWONINGEN op een rechthoekige plattegrond, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woningbouwcomplex..

Zes arbeiderswoningen

Schildersplein 24
Maastricht
Inleiding Zes ARBEIDERSWONINGEN, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Schildersplein e.o., gesitueerd on..

Kaart & Routeplanner

Route naar Vijf middenstandswoningen in een straatwand op een L-vormige plattegrond. in Maastricht

Foto's (1)