Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dienstwoningen Klein Vaeshartelt in Maastricht

Woonhuis

Weert 20
6222PG Maastricht
Limburg

Bouwjaar: 1899


Beschrijving van Dienstwoningen Klein Vaeshartelt

Inleiding Dubbele DIENSTWONING met STALLING, 1899, in een door het eclecticisme beïnvloede bouwtrant. Gesitueerd aan de noordzijde van het landhuis Klein Vaeshartelt. Het interieur van de van oorsprong dubbele woning is verbouwd tot één woonruimte. De met leien gedekte dakdelen zijn recent vernieuwd. De bijgebouwde dubbele garage en de aangebouwde keuken aan de zuidgevel zijn uitgesloten van bescherming. Omschrijving Dubbele dienstwoning met gedeeltelijke souterrainverdieping, één bouwlaag en zolderverdieping op L-vormige plattegrond, als geheel gesitueerd in lengterichting ten opzichte van de straatweg. Het pand wordt gedekt door een mansardekap. Leien in Maasdekking op de dakschilden, bitumen op de overige dakvlakken. Een reeks van vier dakkapellen met spits, gedekt met leien, bekroond door een koperen pion, op zowel het dakschild aan de straatzijde als het dakschild aan de tuinzijde. Deze dakkapellen zijn voorzien van een verticaal ingedeeld, rechthoekig houten vensterkozijn en van houten klauwstukken. Het dakschild boven de rechter zijgevel telt één soortgelijke dakkapel. Bakgoten. Uitgebouwde traptoren met spits aan de achtergevel, gedekt met leien en voorzien van een kleine houten dakkapel met fronton plus een smeedijzeren windvaan. Hardstenen plinten met een bakstenen optrek, gemetseld in kruisverband. Hardstenen dorpels, lateien, raamtraceringen, hoekaanzetten en deurlijsten. De woning heeft een sobere, onregelmatig ingedeelde voorgevel, gedomineerd door twee licht risalerende hoekpartijen. Het risalerend voorgeveldeel aan de noordzijde is voorzien van een rechthoekige houten deur met bovenlicht en een rechthoekig houten kruiskozijn. Het risalerende voorgeveldeel aan de zuidzijde is voorzien van een rechthoekige houten deur met bovenlicht. Tussen beide voorgevelrisalieten een gevelveld met twee tweegewijs gekoppelde rechthoekige houten vensters met bovenlicht en hardstenen tracering. De noordelijke zijgevel is blind, tegen de zuidelijke zijgevel is de van bescherming uitgesloten keukenaanbouw van één bouwlaag onder plat geplaatst. De achtergevel biedt een minder sober aanzicht dan de voorgevel. Een uitgebouwd volume aan de noordzijde, waarin een rechthoekig houten kruiskozijn met rollaag en een rechthoekige houten deur met bovenlicht en rollaag. Zowel het kruiskozijn als de deur zijn naderhand in de gevel geplaatst. De overgang naar het terugliggende geveldeel wordt gevormd door een octagone traptoren, voorzien van een spits met dakkapel en windvaan. In de toren enkele hoogopgaande rechthoekige houten trappenhuisvensters met hardstenen dorpels en lateien, rechthoekige houten toegangsdeur in een hardstenen lijst. In de oksel tussen toren en de terugliggende gevel is een venster met hardstenen kruistracering verwijderd en vervangen door een recente rechthoekige deur met bovenlicht. Boven deze deur een drukboog in strek. Centraal in de achtergevel zijn de twee segmentboogvormige poortopening van de stalling geplaatst. De oorspronkelijke dubbele eikehouten stalling deuren zijn vervangen door twee aanzienlijke segmentboogvormige 9-ruits kozijnen, waarvan één is voorzien van een dubbele tuindeur. De hardstenen poortlijsten zijn intact gebleven. Daarnaast bevindt zich een rechthoekig venster met hardstenen kruistracering en luiken. Boven dit venster een drukboog in strek. Onder dit venster is de hardstenen plint voorzien van kelderopeningen. De tuin van de dienstwoning maakt deel uit van de tuinaanleg van Klein-Vaeshartelt en is aan de noordzijde omgeven door een bakstenen muur met ezelsrug, die aansluit op de achtergevel van het pand. De indeling van de dubbele dienstwoning is meermalen gewijzigd en bevat geen beschermde INTERIEURonderdelen. Waardering De voormalige dubbele dienstwoning met stalling is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden in bepaald door de bouwstijl, de esthetische kwaliteit van het pand, het materiaalgebruik en de ornamentiek. De dienstwoning is een essentiëel onderdeel van het complex Klein-Vaeshartelt, is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de streek en is van groot belang voor het aanzien van de streek. De dienstwoning is in redelijke mate gaaf en van belang in relatie tot de structurele gaafheid van Klein-Vaeshartelt en de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving. Bovendien is de dienstwoning in typologisch en functioneel opzicht zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506889
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Dienstwoningen Klein Vaeshartelt in Maastricht

Klein Vaeshartelt

Weert 18
Maastricht
Inleiding Eclectisch LANDHUIS Klein-Vaeshartelt, 1857, gebouwd in opdracht van de papierfabrikant Schrammen, naar een ontwerp van de archit..

Landhuis in eclectische stijl, waarachter dienstgebouwen zijn gesitueerd. Het geheel is gesitueerd op een perceel, waarop de restanten van een parkach ..

Weert 23
Maastricht
Landhuis in eclectische stijl, XIXd, waarachter dienstgebouwen zijn gesitueerd. Het geheel is gesitueerd op een perceel, waarop de restanten..

Kazemat 3

Suffolkweg bij 34
Weert
Het complex van de Peel-Raamstelling in de gemeente Weert begint aan de Belgische grens in de zuidwesthoek.en volgt de Zuid-Willemsvaart in ..

Kazemat 11

Helmondseweg ongenummerd
Weert
Inleiding Het complex van de Peel-Raamstelling in de gemeente Weert begint aan de Belgische grens in de zuidwesthoek.en volgt de Zuid-Wille..

Kazemat 12

Helmondseweg ongenummerd
Weert
Inleiding Het complex van de Peel-Raamstelling in de gemeente Weert begint aan de Belgische grens in de zuidwesthoek.en volgt de Zuid-Wille..

Kaart & Routeplanner

Route naar Dienstwoningen Klein Vaeshartelt in Maastricht