Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Parkaanleg Petite Suisse in Maastricht

Tuin Park Landgoed

Meerssenerweg 3
6222AE Maastricht
Limburg

Bouwjaar: 1880-1900
Architect: Gindra


Beschrijving van Parkaanleg Petite Suisse

Inleiding Historische PARKAANLEG van de buitenplaats Petite Suisse in landschapsstijl, XIXd, ontworpen door de Belgische tuinarchitect Gindra, voor de familie Regout. De aanleg wordt doorsneden door een rechte laan (thans aan weerszijden met een rij beuken beplant), die van de noordwest- tot de zuidoostgrens van het park reikt en die als oprit dienst doet. De aanleg van het park bestaat uit twee gedeelten. Het voorste (noordwestelijke) gedeelte van het park grenst aan de zuidwestzijde van de laan en bestaat uit een parkweide, die door slingervijvers en paden in landschapsstijl wordt doorsneden en door in curven verlopende paden omgeven. Dit parkgedeelte wordt door een wand van bomen (thans beuk, rode berk, es, kastanje, plataan) en heesters omsloten en door enkele ornamentele bruggen, solitairen (thans rode beuk) en boomgroepen (thans beuk) opgesierd. Het weiland ten noorden van de laan en dit parkgedeelte is als gezicht vanuit het park van belang en behoort als groenzöne bij de historische aanleg. Het achterste, zuidoostelijke parkgedeelte is vanouds bebost en wordt door enkele slingerpaden doorsneden. Dit gedeelte van de historische aanleg wordt aan de noord-, zuidoost- en zuidwestzijde respectievelijk door een waterarm van de slingervijver, door de autoweg A2 en door de laan begrensd. Eenvoudige, kleine ijzeren RONDBOOGBRUG op bakstenen keermuren met houten plankier en ijzeren sierleuning. De brug, die zich op de overgang van het voorste en achterste parkgedeelte bevindt, dateert uit ca. 1900. Rode bakstenen BRUG met gietijzeren ondersteuning en siersmeedijzeren handlijsten. De handlijsten vertonen een patroon van rechthoeken, ruiten en cirkels met rozetten. De brug ligt op de as van de laan en werd omstreeks 1900 gerealiseerd. Gietijzeren RONDBOOGBRUG op rode bakstenen keermuur, met houten plankier en siersmeedijzeren leuningen. De leuningen vertonen een rijk ornamenteel patroon van in elkaar gevlochte voluten. De brug werd omstreeks 1900 over de vijverpartij in landschapsstijl in het voorste parkgedeelte gelegd. RUSTIEKE BRUG. IJzeren rondboogbrug waarvan de keermuren met rotspartijen en in kunststeen zijn bekleed. Het plankier en de leuningen zijn van een bepleistering met een structuur van houtnerven en boomschors bekleed. Als zodanig is de brug, waarvan de leuningen thans in ruïneuze staat verkeren, een imitatie 'Zwitserse'-brug. De brug werd omstreeks 1900 over de arm van de slingervijver aan de zuidhoek van het voorste parkgedeelte gelegd. Twee stel HEKPIJLERS van mergel, voorzien van lijsten en medaillons, respectievelijk geplaatst aan de noordwestelijke zijde van de oprijlaan en aan de zuidwestelijke zijde als toegang tot de paden rond de parkweide. De noordwestelijke pijlers zijn voorzien van de opschriften "Dr.Poelsoord" en "Villa Kanjel". Hardstenen stootstenen. Tussen de pijlers bevinden zich dubbele, smeedijzeren hekwerken. Waardering De historische parkaanleg van Petite Suisse is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische - de aanleg van buitenplaatsen door industriëlen aan weerszijden van de noordelijke uitvalsweg naar Meerssen/Vaeshartelt - landschappelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door stijl, constructie, materiaalgebruik en ornamentiek van de diverse kunstwerken in de parkaanleg, door de betrokkenheid van tuinarchitect J. Gindra en door de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp. De parkaanleg van Petite Suisse is van betekenis als essentieel onderdeel van de buitenplaats, vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de streek, van belang voor het aanzien van de streek en beschikt over een historisch-ruimtelijke relatie met de loop van de Kanjelbeek. De parkaanleg is gaaf bewaard gebleven, enkele kunstwerken daarentegen verkeren in slechte staat. Het park is van belang voor de gaafheid van de landschappelijke omgeving. Bovendien is de historische parkaanleg in regionaal opzicht redelijk zeldzaam, enkele kunstwerken in het park zijn in hoge mate zeldzaam te noemen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506881
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Parkaanleg Petite Suisse in Maastricht

Petite Suisse

Meerssenerweg 3
Maastricht
Inleiding Eclectisch LANDHUIS genaamd Petite Suisse annex Villa Kanjel annex Dr.Poelsoord, 1880, gesitueerd in een historische parkaanleg. ..

Koetshuis Petite Suisse

Meerssenerweg 3
Maastricht
Inleiding KOETSHUIS met KOETSIERSWONINGEN in eclectische stijl, 1880, gesitueerd aan de noordzijde van het landhuis Petite Suisse. Gebouwd ..

De Kanjel

Mariënwaard 61
Maastricht
Voormalig landgoed DE KANJEL, thans klooster. Het oudste gedeelte (1733) met gepleisterde voorgevel, waarvan de vensteromlijstingen van Naam..

Kasteel Jerusalem

Jeruzalemweg 2B
Maastricht
Kasteel Jeruzalem, bestaande uit drie vleugels, XVIa, om een later volgebouwde binnenplaats. Aan deze voormalige binnenplaats een achtzijdig..

Herenhoeve met binnenplaats

Meerssenerweg 11
Maastricht
Herenhoeve met binnenplaats, XVIII. Monumentaal woonhuis, voorzien van een brede voorgevel met segmentboogomramingen van hardsteen en in de ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Parkaanleg Petite Suisse in Maastricht