Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Ambtenarenwoningen Woningzorg, zuidwestelijk blok in Maastricht

Woonhuis

Meerssenerweg 327
6224AK Maastricht
Limburg

Bouwjaar: 1920-21
Architect: V. Marres en W. Sandhövel


Beschrijving van Ambtenarenwoningen Woningzorg, zuidwestelijk blok

Inleiding Carré met 40 AMBTENARENWONINGEN van de Bouwvereniging "Woningzorg" teMaastricht, 1920-21. Gebouwd door aannemersfirma L.H. Bredero te Utrecht, naar een ontwerp van de Maastrichtse architecten V. Marres en W. Sandhövel, in een traditionele bouwstijl met expressionistische elementen. In 1961/62 vernieuwing keukens en badkamers, voordeuren, plaatsing cv-installaties; 1963, bij aanleg van tunnel onder spoorwegemplacement werden de tuinmuren van Kunrader steen langs de Scharnerweg verwijderd; 1987, groot onderhoud, waarbij bij alle panden aluminium ventilatieschuiven aan de buitenramen en -deuren werden aangebracht, het hang- en sluitwerk van alle buitenramen en deuren vernieuwd, het schilderwerk vernieuwd; 1993, vernieuwing rode Tuiles du Nord. De rolluiken, de zonneschermen en de incidentele achtergevelaanbouwen zijn uitgesloten van bescherming. Omschrijving Veertig ambtenarenwoningen in gesloten bebouwingscarré met gevarieerde rooilijnen. De vier straatwanden zijn gevarieerd samengesteld: Meerssenerweg 327-351 met de woningtypen K,B,A,G,F,E,E,F,G,A,A,N,N; Scharnerweg 134-146 met de woningtypen B,A,A,A,A,N,N; Prof.P.Willemstraat 48-72 met de typen J,B1,A,C,D,E,E,D,C,A,A,B1,M; Prof.Roerschstraat 1-13 met de woningtypen J,B,A,A,A,B,K. De woningen beschikken over verschillende plattegronden: rechthoekig (type A, type B1, type D), rechthoekig met een afgeschuinde hoekpartij aan de achtergevel (type B), rechthoekig met een afgeschuinde hoekpartij aan de voorgevel (type C), rechthoekig met een uitbouw aan de voorgevel (type E), L-vormig (type F), L-vormig met een afgeschuinde hoekpartij aan de voorgevel (type G), driehoekig met een afschuining aan voor- en achtergevel (type J), driehoekig met een afschuining aan de achtergevel (type K), L-vormig met een afgeronde hoekpartij (type M) en een plattegrond met niet-evenwijdige buitenmuren (typen N). De panden hebben twee, deels drie (in geval van een hoektoren) bouwlagen met souterrain- en zolderverdieping, allen gesitueerd in dwarsrichting ten opzichte van de straatweg. De hoektypen J,K,M en N plus de tussenwoningen van het type F zijn voorzien van drie vensterassen, de overige woningen van twee. Beeldbepalend zijn de hoekwoningen met torens en flankerende topgevels met vlechtingen (typen K, N), waarbij het type K zich behalve door de plattegrond eveneens van het type N onderscheidt door de verdiepte rondboogvormige portieken. Ook de hoekwoning van het type M, plus de tussenwoningen van het type B1 hebben een topgevel met vlechtingen. De gevels van de typen A en B zijn ten opzichte van elkaar gespiegeld. De tussenpanden van het type C en G en de hoekpanden van het type J hebben een entreepartij in de afgeschuinde hoek, waarboven een in het dak doorlopend geveldeel. De teruggerooide woningen van het type E aan de Meerssenerweg en de Prof.P.Willemstraat zijn voorzien van een dubbele erker met balkon, een trapgewijs oplopend scheidingsmuurtje, betonlateien en een in het dak doorlopend geveldeel. Alle woonhuizen zijn opgetrokken in baksteen. De voorgevels zijn gemetseld in kettingverband, de achtergevels in halfsteens verband. Lage plint met rollaag. Hardstenen dorpels. Geprofileerde rondboogvormige deurlijsten, met drie- of vijfvoudige rollagen. Vensterstrekken met geprofileerde lijsten. Verticaal siermetselwerk tussen de venster- en deurkozijnen van de eerste en tweede bouwlaag. Strekken boven de vensters- en deuren in de eerste bouwlaag van de achtergevels. Doorlopende rollaag in de kroonlijst. Diverse achtertuinmuurtjes met ezelsrug. In tegenstelling tot de voordeuren zijn de overige venster- en deurkozijnen van zowel voor- als achtergevels vrijwel volledig intact gebleven, inclusief de kleine roedeverdeling. In de voorgevels betreft het: meervoudig gekoppelde, rechthoekige houten kruiskozijnen met vierruits bovenlichten; zowel enkel- als meervoudig verticaal gelede, rechthoekige houten vensterkozijnen met zesruits roedeverdeling per paneel; vier- en zesruits vensters; tweeruits deurzijlichten; verticaal gelede dakkapelkozijnen met achtruits roedeverdeling; rechthoekige houten balkondeuren met zijlichten, als geheel voorzien van kleine roedeverdeling; in de achtergevels: meervoudig verticaal gelede, rechthoekige houten vensterkozijnen met zesruits roedeverdeling per paneel; rechthoekige houten deuren, deels met drieruits bovenlichten en deels met drieruits bovenlicht én achtruits zijlicht; rechthoekige dubbele houten terrasdeuren met zesruits bovenlicht en zijlichten met vierruits bovenlicht; rechthoekige houten vensters met zesruits roedeverdeling. Het geheel wordt gedekt door torenspitsen, zadel- en schilddaken met rode Tuiles du Nord. Gedeeltelijke overstekken. Dakkapellen onder insteekkap, voorzien van kleine klauwstukken. Uitkragende nokschoorstenen. Nokpionnen. Tuinmuurtjes van Kunrader steen met scharnierende houten hekwerken, gerenoveerd in overeenstemming met het oorspronkelijke ontwerp. In de achtertuinen bevinden zich, op de kruispunten van vier en zes percelen, gemeenschappelijke houten tuinhuisjes onder tentdaken met rode muldenpannen en zinken nokpionnen. Waardering De ambtenarenwoningen zijn van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van de architecten Marres en Sandhövel, de zeer hoogwaardige esthetische kwaliteiten van hun ontwerp en de ornamentiek. De woningen zijn van zeer bijzondere betekenis vanwege de situering, die ten zeerste verbonden is met de uitbreiding van de stad aan de oostzijde van het stationsemplacement en van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad. De woningen beschikken over een hoge mate van architectonische gaafheid en zijn van belang vanwege de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. Bovendien is er in regionaal kader sprake van een redelijke typologische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506865
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Ambtenarenwoningen Woningzorg, zuidwestelijk blok in Maastricht

Ambtenarenwoningen Woningzorg, noordwestelijk blok

Meerssenerweg 319
Maastricht
Inleiding U-vormige straatwand met 15 AMBTENARENWONINGEN van de Bouwvereniging "Woningzorg" te Maastricht, 1920-21. Gebouwd door aannemersf..

N.S.-Station Maastricht

Stationsplein 25
Maastricht
Inleiding STATIONSGEBOUW van de Nederlandse Spoorwegen, 1912-1915, inclusief de perronoverkappingen in gewapend beton. Het station is gesit..

Seinhuis Post T

Stationsplein 25
Maastricht
In 1932-1933 naar ontwerp van S.van Ravensteyn gebouwd, op twee pijlers rustend, overkragend, rechthoekig seinhuis onder zadeldak met aan de..

Ambtenarenwoningen Woningzorg, zuidoostelijk blok

Scharnerweg 124
Maastricht
Inleiding L-vormige straatwand met 11 AMBTENARENWONINGEN van de Bouwvereniging "Woningzorg" te Maastricht, 1920-21. Gebouwd door aannemersf..

Art Nouveau herenhuis.

Spoorweglaan 15
Maastricht
Inleiding Art Nouveau HERENHUIS, 1910, gesitueerd in de gesloten wand van deSpoorweglaan. Gebouwd in opdracht van H.Rutten-Bailleux. De aan..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)