Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Negen eclectische woningen, in twee verschillende typen, gebouwd in opdracht van de Woningvereniging St.Servatius. De woningen vormen een aaneengesloten straatwand in het stadsdeel Mariaberg, een wijk .. in Maastricht

Woonhuis

Volksplein 4
6214AL Maastricht
Limburg

Bouwjaar: 1918
Architect: J.H.H. van Groenendael


Beschrijving van Negen eclectische woningen, in twee verschillende typen, gebouwd in opdracht van de Woningvereniging St.Servatius. De woningen vormen een aaneengesloten straatwand in het stadsdeel Mariaberg, een wijk ..

Inleiding Negen eclectische WONINGEN, 1918, in twee verschillende typen. Gebouwd in opdracht van de Woningvereniging St.Servatius, naar een ontwerp van architect J.H.H. van Groenendael. De woningen vormen een aaneengesloten straatwand in het stadsdeel Mariaberg, een wijk met sociale woningbouw uit de periode 1910-1940. De woningen werden gerenoveerd in 1982, volgens tekening van de architectenwerkgroep Bonnemayer-van Sprang. Hierdoor kwamen de uitbouwen aan de achtergevels van de panden 4,5,6,10,11,12 (type A) te vervallen en werd de pui in de overloop (achtergevel) gewijzigd bij de huisnummers 7,8,9 (type B). Kapconstructie aangepast, schoorstenen verhoogd. Wijziging ronde vormen in beëindiging ramen op de zolder in zij- en voorgevels. Wijziging plaats en indeling raam- en deurkozijnen in de achtergevel. De aangebouwde (huisnrs. 7,8,9) en bijgebouwde (huisnrs. 4,5,6,10,11 en 12) bergingen bij elke woning en de vernieuwde tuinmuurdelen van de huisnrs. 4,5,6,10,11 en 12 zijn uitgesloten van bescherming. Omschrijving Negen woningen in een ritmisch gelede straatwand met trapgevels, opgebouwd uit twee woningtypen: de centraal geplaatste panden 7,8,9 van het type B worden aan weerszijden geflankeerd door drie panden van het type A. De panden van het type A kenmerken zich door een rechthoekige plattegrond (waarvan de uitgebouwde berging tijdens de renovatie verwijderd is), de woningen van het type B door een L-vormige plattegrond. Bovendien zijn de hoekpanden 4 en 12 van het type A voorzien van een afgeschuinde hoekoplossing. Twee bouwlagen, plus een zolder- en een gedeeltelijke souterrainverdieping. Elk perceel is geheel omgeven door een tuinmuur met zij- of achteringang. Het geheel wordt gedekt door afgeplatte zadeldaken met muldenpannen. Scheimuren tussen de huisnrs 6 en 7, 9 en 10. Bakgoten op consoles. Achter de trapgevels gaan insteekkappen schuil. Dakkapellen boven de afgeschuinde hoekpartijen. Gevels rithmisch geleed met behulp van acht trapgevels, waarvan er twee in de zijwanden zijn geplaatst, en geornamenteerd met lisenen, rondboogfriezen, bloktanddecoraties en trapsgewijs uitgemetselde kroonlijsten met siermetselwerk. Trapgevels met hardstenen afdekking en frontonornament. Ronde erkers op deels zandstenen consoles in de tweede bouwlaag van de afgeschuinde hoekpartijen. Geprofileerde breukstenen plint met hardstenen lijst. Gevels in rode baksteen met een tweetal kleurnuances. Metselwerk in vlaams verband. Meerkleurig siermetselwerk in de vulstukken van de rondboogfriezen en in de kroonlijsten. Zandstenen speklagen, aanzet- en sluitstenen, bloktanddecoraties en deurlijsten (gedeeltelijk). Hardstenen dorpels. Deurlijsten met rondboogvormige strekken, geprofileerde lijsten en siermetselwerk in ruitverband. Zowel de venster- als de deurstrekken zijn uitgevoerd in een lichter getinte rode baksteen. Rechthoekige houten T-vensters en kruiskozijnen, rechthoekige dubbele houten terrasdeuren, waaruit de kleine roedeverdeling in de bovenlichten vanwege de plaatsing van aluminium ventilatieschuiven is verwijderd. Rondboogvormige houten deurkozijnen, met bovenlichten en halve zijlichten, waarin kleine roedeverdeling. Paneeldeuren met geleed glaspaneel. In de topgevels ronde houten topgevelvensters met gewijzigde kleine roedeverdeling en segmentboogvormige houten vensters, waaruit de gelede bovenlichten zijn verwijderd. Ter plaatse van de verwijderde achtergeveluitbouwen bij de woontypen A zijn nieuwe achterdeuren geplaatst. Waardering De woningen zijn van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect J.H.H. van Groenendael, de esthetische kwaliteiten van diens ontwerp, het bijzondere, streekgebonden materiaalgebruik en de ornamentiek. De woningen zijn van bijzondere betekenis vanwege de situering, die verbonden is met de stedebouwkundige ontwikkeling van de stad Maastricht in het eerste kwart van de twintigste eeuw. Bovendien is de onderhavige straatwand van betekenis voor het aanzien van deze stadsuitbreiding. De panden zijn in redelijke mate gaaf gebleven, zijn van belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stad en beschikken tenslotte over een streekgebonden architectuurhistorische en typologische zeldzaamheidswaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506694
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Negen eclectische woningen, in twee verschillende typen, gebouwd in opdracht van de Woningvereniging St.Servatius. De woningen vormen een aaneengesloten straatwand in het stadsdeel Mariaberg, een wijk .. in Maastricht

Katholieke school in zakelijk expressionistische stijl, in opdracht van het schoolbestuur van de Sint Lambertusparochie.

Volksbondweg 2
Maastricht
Inleiding KATHOLIEKE SCHOOL in zakelijk expressionistische stijl, 1929, naar een ontwerp van architect A.H.J. Swinkels in opdracht van het ..

Directievilla De Zwarte Ridder.

Sint Annalaan 21
Maastricht
Inleiding Voormalige DIRECTIEVILLA van brouwerij De Zwarte Ruiter, omstreeks 1890 gebouwd in een door het neo-classicisme beïnvloede trad..

Restaurant d'Alsace

Koningin Emmaplein 10
Maastricht
Inleiding Voormalig TRAMSTATION in eclectische stijl, ca. 1894, vertrekpunt voor de tramlijnen Maastricht-Glons (1894), Maastricht-Tournebr..

Lagerkelders de Zwarte Ridder

Sint Annalaan 23
Maastricht
Inleiding LAGER- en IJSKELDERS van de voormalige BROUWERIJ De Zwarte Ridder, (opgericht in 1871), gesitueerd onder de voormalige bedrijfsge..

In zakelijk expressionistische stijl gebouwde praktijkwoning, in opdracht van de CoöperatieveBouwvereniging "Ons Belang".

Hertogsingel 43
Maastricht
Inleiding In zakelijk expressionistische stijl gebouwde PRAKTIJKWONING, 1933, naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten in opdracht van..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)