Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa, gesitueerd buiten de voormalige Akerpoort, langs de verbindingsweg naar Heugem. Gebouwd in traditioneel-ambachtelijke stijl, met elementen van neo-renaissance. in Maastricht

Woonhuis

Heugemerweg 57
6221GG Maastricht
Limburg

Bouwjaar: ca. 1880 1880 ca. 1880


Beschrijving van Villa, gesitueerd buiten de voormalige Akerpoort, langs de verbindingsweg naar Heugem. Gebouwd in traditioneel-ambachtelijke stijl, met elementen van neo-renaissance.

Inleiding VILLA, ca. 1880, gesitueerd buiten de voormalige Akerpoort, langs de verbindingsweg naar Heugem. Gebouwd in traditioneel-ambachtelijke stijl, met elementen van neo-renaissance. Het interieur van het pand is gesplitst. De als gevolg van de splitsing aangebrachte erfafscheiding aan de achtergevel, alsmede de tuinaanbouwen en de bijgebouwde garages van nr. 57a zijn uitgesloten van bescherming. Omschrijving De villa is gesitueerd op een spits toelopend hoekperceel en heeft een souterrain, twee bouwlagen plus een zolderverdieping op een kruisvormige plattegrond. Aan de westelijke gevel langs de Heugemerweg bevindt zich een tweede risaliet onder insteekkap. Tegen de zuidelijke kopgevel van pand nr. 57a werd een houten veranda gebouwd. Het geheel is ten opzichte van de Heugemerweg in lengterichting gesitueerd en wordt gedekt door een zadeldak met insteekkappen. Het zadeldak heeft een kruisvormige noklijn en is belegd met kruispannen. Bakgoten annex overstekken op consoles. De villa heeft een schuine hardstenen plint met souterrainvensters en geprofileerde lijst. Bakstenen optrek, gemetseld in kruisverband, met gesneden voegen. Geprofileerde venster- en deurlijsten in gesausde mergel. Doorlopende hardstenen dorpellijsten in de eerste bouwlaag. Dorpel- en gevellijsten van de tweede laag, alsmede aanzetstenen en teerlingkapitelen van traceringen in mergel. De symmetrische noordgevel, waarin de entree van pand nr. 57, is symmetrisch ingedeeld en telt drie assen. In de risalerende middenas, benadrukt door mergel hoeklijsten, bevindt zich de entreepartij met balkon en topgevel met insteekkap. Een bordes met hardstenen traptreden en rood betegeld plateau leidt naar een segmentboogvormige dubbele houten paneeldeur met smeedijzeren rooster. Daarboven een segmentboogvormige, dubbele houten deur, die toegang geeft tot een houten balkon met houten balustrade rustend op houten kolommen met cannelures, die steunen op de met hardsteen afgedekte bakstenen balustrade van het bordes. Twee rechthoekige houten topgevelvensters gescheiden door een mergeltracering en voorzien van een rollaag. Aan weerszijden gevelvelden van een vensteras, waarin segmentboogvormige houten T-vensters, in de eerste laag voorzien van een rode strek met met mergel sluitsteen. De westgevel kenmerkt zich door twee risalerende volumes met topgevels en insteekkappen, afgewisseld met terugliggende gevelvlakken waarin respectievelijk een en twee vensterassen. Tussen de vensters van de eerste en tweede bouwlaag onder de noordwestelijke topgevel bevinden zich twee beelden in reliëf met de benaming "Architecture" en "Peinture". Segmentboogvormige houten T-vensters, een segmentboogvormig dubbel houten T-venster. Gekoppelde rechthoekige houten topgevelvensters gescheiden door een mergeltracering. De vensters zijn in de eerste laag voorzien van een rode strek met mergel sluitsteen. Aan de zuidgevel bevindt zich een houten veranda met decoratief gelede venster- en deurlijsten. Houten kolommen met diamantkopornamenten, cannelures en kapitelen. Rechter verandagevel opgetrokken in baksteen. Rondboogvormige houten verandavensters met negen- of twaalfruits roedeverdeling, decoratief gelede bovenlicht. Houten zwikken tussen de kolommen. De veranda wordt gedekt door een half schilddak met bitumen. De zuidgevel heeft verder slechts gekoppelde rechthoekige houten topgevelvensters met een mergeltracering. Eenvoudige achtergevel op het oosten met segmentboogvormige houten kruiskozijnen met horizontale roedeverdeling. Het risaliet heeft een vensteras met segmentboogvormige houten T-vensters en een rechthoekig houten topgevelvenster. Kelderluik. Het perceel wordt aan de zijde van de Mgr.Schrijnenstraat omgeven door een bakstenen tuinmuur, waarin twee gedichte inrijpoorten en een smeedijzeren toegangshek voor pand nr. 57. Aan de Heugemerwegzijde een hekwerk, samengesteld uit bakstenen hekpijlers met kunststenen bekroningen, een bakstenen basement met hardstenen ezelsrug, waarin de smeedijzeren hekwerken verankerd zijn, plus scharnierende smeedijzeren hekdelen tussen de hekpijlers. De interieurindeling is behoudens de splitsing grotendeels intact. Waardevolle onderdelen zijn onder meer paneeldeuren in lijsten, trappenhuis met houtsnijwerk in balustrade, stucplafonds, marmeren haardlijsten, figuratieve polychrome plavuizenvloeren. Waardering De villa is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. Het pand is van architectuurhistorisch belang vanwege de bouwstijl, beschikt over hoogwaardige esthetische kwaliteiten en kenmerkt zich door een opmerkelijk materiaalgebruik in combinatie met een bijzondere ornamentiek. De villa is vanwege de situering ten zeerste verbonden met de uitbreiding en ontwikkeling van Maastricht in het laatste kwart van de negentiende eeuw en is van bijzondere betekenis voor het aanzien van het betreffende stadsdeel. Het pand is van belang vanwege de architectonische gaafheid en in relatie tot de visuele gaafheid van de bestaande stedelijke omgeving. Bovendien beschikt de villa over een redelijke typologische zeldzaamheidswaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506648
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Villa, gesitueerd buiten de voormalige Akerpoort, langs de verbindingsweg naar Heugem. Gebouwd in traditioneel-ambachtelijke stijl, met elementen van neo-renaissance. in Maastricht

Wiebengahal

Avenue Ceramique 220
Maastricht
Wiebengahal. Uit 1912 daterend vroeg Nederlands voorbeeld van de Nieuwe Zakelijkheid, waarbij in een geheel nieuwe vormgeving een draagconst..

Koepelkerk, R.K. Kerk H. Hart

Heerderweg 3
Maastricht
Inleiding KATHOLIEKE KERK van de H.Hart-parochie, bekend als de Koepelkerk, met een op de oriëntaalse centraalbouw geïnspireerde vormgevi..

Inkoopstation Akerstraat-MEGA Limburg

Akerstraat 8E
Maastricht
Inleiding INKOOPSTATION VAN ELECTRISCHE STROOM in expressionistische stijl, ca. 1925. Gesitueerd in de gesloten wand van de Akerst..

Huis met lijstgevel.

Hoogbrugstraat 1A
Maastricht
Huis met lijstgevel, XVIII, voorzien van segmentboogvensters in Naamse steen onder ovale vensters in Naamse steen. De geprofileerde onderdor..

Huis IN HET GROEN HUIS met lijstgevel.

Hoogbrugstraat 3
Maastricht
Huis met lijstgevel, voorzien van segmentboogvensters in Naamse steen; de onderdorpels der eerste verdieping voortgezet langs de gevel in de..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)