Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kapel van de Zusters Ursulinen in Maastricht

Kerkelijk Gebouw

Grote Gracht 74
6211SZ Maastricht
Limburg

Bouwjaar: 1890
Architect: Johannes Kayser


Beschrijving van Kapel van de Zusters Ursulinen

Inleiding Neo-gotische KLOOSTERKAPEL van de Zusters Ursulinen, gesitueerd in de gesloten wand van de Capucijnenstraat. Gebouwd in 1890 naar ontwerp van architect Johannes Kayser, in opdracht van de familie Claerenboets te Maastricht. Omschrijving Driebeukige kapel met vijfhoekig koor op het noorden, rechthoekige plattegrond. Sacristie in dwarsrichting op de noordwestelijke zijde van het koor. De noklijn van het samengestelde koordak en het zadeldak van het schip variëren in hoogte. De langsgevels, met zijbeuken onder lessenaarsdaken, worden geleed door steunberen en luchtbogen in zes traveeën. De vensters van de lichtbeuk zijn voorzien van drie lancetramen en in de zijbeuk bevindt zich een rondboogvenster met vulling van twee spitsbogen plus een roset. Geprofileerde gootlijst met tandlijst en kantwerkfries. De beide korte gevels eindigen in trapgevels. Aan de noordoostelijke zijde is de ingangspartij aan een trap met sierhek gesitueerd. Hierboven twee kruisvensters binnen een rondboogomlijsting waarvan de boogvulling met blokdecoratie in gele en rode baksteen is uitgevoerd. De segmentboogvormige dubbele entreedeuren zijn voorzien van een sierlijk smeedijzeren deurbeslag. Baksteen in donkerbruin, rood en geel, geglazuurd en ongeglazuurd, gemetseld in kruisverband. Alle gevelelementen in hoeklijsten of venster- en deuromlijstingen zijn met kettingverbanden van geglazuurde baksteen gedecoreerd. Alle dakdelen zijn gedekt met leien. Zeszijdige middentoren in hout met zink bekleed, koperen spits door een weerhaan bekroond. Het INTERIEUR van de kapel is in hoge mate gaaf gebleven, enkel de in schoon metselwerk uitgevoerde binnenwanden zijn wit gesausd cq. gepleisterd. De zijbeuken en het schip worden van elkaar gescheiden door een galerij van paneeldeuren. Hierachter bevinden zich muurkasten, die bij een eventueel plaatsgebrek in de kapel verwijderd konden worden zonder vergaande bouwkundige ingrepen. Door deze kasten ontstaat er het effect van een kloostergang rond de kapel. In deze zijbeukgang bevinden zich kruisgewelven met ribben, een met marmermoza'ek ingelegde terrazzovloer. Het schip is voorzien van kruis- en spitsbooggewelven, een geheel marmeren mozaïekvloer in rood, wit en zwart. De hoge absis, met koorgang, heeft acht zwartmameren zuilen met corynthische kapitelen in bladgoud. Verder zijn in het interieur onder meer van belang: de koorbanken op houten vlonders, met afbeeldingen van de heiligen van de orde in houtsnijwerk, ca. 1936; een communiebankpaneel, altaar en retabel van Leo Brom, ca. 1930, in geel, rood, zwart en groen Cipollinmarmer; glas-in-lood vensters, waaronder koorvensters van de H. Ursula en de H. Angela, ca. 1900, de kruisweg, de piëta, een oxaal met rijk bewerkte consoles en balustrade. Orgel, gemaakt door Pereboom en Leyser in ca. 1870, in 1958 door Verschueren gewijzigd. Ook orgelkas, pijpwerk en laden zijn van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg. Waardering De kloosterkapel van de Zusters Ursulinen is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden van dit bouwwerk worden bepaald door de neo-gotische bouwstijl, de betrokkenheid van architect Johannes Kayser, de zeer hoogwaardige esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Verder is de kloosterkapel een essentiëel onderdeel van het beschermd stadsgezicht Maastricht en van bijzondere betekenis voor het aanzien van de binnenstad. Het gebouw beschikt over een zeer hoge mate van architectonische gaafheid van zowel ex- als interieur, is van betekenis in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving en kan bogen op een redelijke architectuurhistorische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506636
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kloosterkapel Zusters Ursulinen (Maastricht)
Maastricht-Statenkwartier, Capucijnenstraat, Ursulinenkerk02.JPG
Plaats Maastricht
Gebouwd in 1890
Monumentale status rijksmonument
Monumentnummer  506636
Architectuur
Architect(en) Johannes Kayser
Bouwmateriaal baksteen
Stijlperiode neogotiek
Interieur
Orgel Pereboom & Leijser, 1876, gewijzigd in 1955
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Kloosterkapel van de Zusters Ursulinen is de voormalige kapel van het klooster van de Zusters Ursulinen aan de Capucijnenstraat 122 in Maastricht. Het gebouw is een rijksmonument.

De kapel werd in 1890 gebouwd in opdracht van de familie Claereboets, die rijk was geworden met het fabriceren van behangselpapier. In de jaren 1850 traden twee leden van deze familie in bij de Ursulinen, waarna de orde veel financiële steun kreeg bij de bouw van hun kloostergebouwen en scholen. Als architect werd Johannes Kayser aangetrokken, die eerder al de Sint-Pieter boven voor de familie Claereboets mocht bouwen en in dezelfde periode ook verantwoordelijk was voor hun grafkapel op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg.

Kayser ontwierp een driebeukige kapel met vijfzijdig gesloten priesterkoor in neogotische stijl. Op de kapel staat een dakruiter met naaldspits. De zijgevels worden ondersteund door steunberen en luchtbogen. De korte zijden van het schip zijn versierd met de voor het oeuvre van Kayser typerende trapgevels.

Binnen wordt de kapel overdekt met gemetselde kruisribgewelven. Het interieur is nog grotendeels in oorspronkelijke staat, alleen de oorspronkelijk gepolychromeerde muren zijn witgeverfd. De zijbeuken worden met paneeldeuren van het schip gescheiden, zodat de kerkruimte eenvoudig konden worden vergroot. De vloer is ingelegd met een marmeren mozaïek in zwart, rood en wit. De apsis heeft een koorgang en wordt ondersteund door acht zwarte marmeren zuilen met kapitelen in de Korinthische orde.

De kapel wordt tegenwoordig gebruikt als heiligenbeeldenmuseum. Naast de kapel en het klooster bouwden de zusters Ursulinen in de directe omgeving een scholencomplex bestaande uit een lagere meisjesschool (Capucijnenstraat 120), een lyceum voor meisjes (Grote Gracht 76) en een kweekschool (Capucijnenstraat 118).

Bronnen


Monumenten in de buurt van Kapel van de Zusters Ursulinen in Maastricht

Achter een muur met 19e-eeuwse poort een huis met lijstgevel.

Grote Gracht 74
Maastricht
Achter een muur met poort, XIX, een huis met lijstgevel, XVIII A, (vensterkruisen en uitgebroken) verhoogd XIX.

M.D.G.O.-Maastricht.

Grote Gracht 76
Maastricht
Inleiding In expressionistische stijl gebouwd LYCEUM, 1928, gerealiseerd naar een ontwerp van architect W.J. Sandhövel in opdracht van het..

Rechter pand van een groep van drie identieke huizen met gepleisterde lijstgevel.

Grote Gracht 75
Maastricht
Rechter pand van een groep van drie identieke huizen, wellicht begin 19e eeuw. Gepleisterde lijstgevel met geblokte hoeklisenen en hardstene..

Linker pand van een groep van drie identieke huizen met gepleisterde lijstgevel.

Grote Gracht 71
Maastricht
Linker pand van een groep van drie identieke huizen, wellicht begin 19e eeuw. Gepleisterde lijstgevel met geblokte hoeklisenen en hardstenen..

Middelste pand van een groep van drie identieke huizen met gepleisterde lijstgevel.

Grote Gracht 73
Maastricht
Middelste pand van een groep van drie identieke huizen, wellicht begin 19e eeuw. Gepleisterde lijstgevel met geblokte hoeklisenen en hardste..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kapel van de Zusters Ursulinen in Maastricht

Foto's (4)