Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rijkshogeschool Maastricht in Maastricht

Kerkelijk Gebouw

Brusselseweg 150
6217HB Maastricht
Limburg

Bouwjaar: 1932
Architect: A. Swinkels


Beschrijving van Rijkshogeschool Maastricht

Inleiding In Traditionalisme met elementen zakelijk expressionisme en elementen neo-gotiek in 1932 naar een ontwerp van architect A. Swinkels uit Maastricht in opdracht van de Zusters van het Arme Kindje Jezus gebouwd KLOOSTER MET KAPEL EN TUINMANSWONING EN KWEEKSCHOOL MET INTERNAAT. Omschrijving Het voormalig klooster met kweekschool heeft een in de lengterichting geplaatste T-vormige plattegrond. Het aantal bouwlagen varieert van één tot drie met zolderverdieping, en deze worden afgedekt met schild- en zadeldaken, en een gedeelte met een gewelfde mansardekap. De daken gedekt met Hollandse pannen. De kapel heeft een torenspits met hol gebogen zadeldak. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen, beton, natuursteen, hout en staal. Metselwerk in kettingverband. Rechthoekige kunststof kruiskozijnen, deels voorzien van kleine roedeverdeling; stalen spitsboogvensters met glas-in-lood; rechthoekige stalen vensters met glas-in-lood; rechthoekige verticaal gelede vensters met horizontale roedeverdeling; rechthoekige kunststof vensters, deels voorzien van bovenlichten. Rechthoekige dubbele houten deuren. Gebouw met een monumentale, symmetrisch vormgegeven bouwmassa op T-vormige plattegrond. De voorgevel kenmerkt zich door een strakke symmetrie en een sterk horizontalisme, bewerkstelligd door vensterreeksen en dakkapellen. De gevel wordt aan beide zijden afgerond door een volume onder asymmetrisch zadeldak. Voor het verticale element wordt gezorgd door een middenpartij met verhoogde noklijn, een entree met luifel en glas-in-lood vensters in een natuurstenen omlijsting. Aan weerszijden van deze ingangspartij zijn twee ronde torens gesitueerd, voorzien van een balkon en uitlopend in de dakconstructie met een insteekkap onder zadeldak. In de zijgevels van het hoofdvolume bevindt zich een in het dak doorlopend geveldeel met glas-in-lood vensters. Dwars op de achtergevel van de verhoogde middenpartij is de voormalige kloosterkapel geprojecteerd, welke zich kenmerkt door een in de richting van de rechthoekige absis in hoogte afnemende noklijn. De kapel heeft twee bouwlagen, rechthoekige stalen vensters en twee ingangspartijen onder betonnen luifels in de eerste laag, stalen spitsboogvensters met glas-in-lood in de tweede. De traveeën worden onderling gescheiden door steunberen. Met het doortrekken van de zadeldaken over een licht risalerend bouwdeel vóór het absisgedeelte wordt de aanwezigheid van kruisarmen gesuggereerd. In de oksel van deze kruisarmen met het schip bevindt zich een ranke toren met hol gebogen zadeldak, plus een rond balkonnetje op betonvloer met console. Dwars op de achtergevel van de rechter hoekoplossing bevinden zich een trafohuisje en de voormalige tuinmanswoning. De trafo heeft twee rechthoekige stalen deuren onder twee betonlateien. De tuinmanswoning kenmerkt zich door een grote, gewelfde mansardekap. Indeling interieur grotendeels intact ondanks de diverse moderniseringen. In het INTERIEUR zijn van belang de trappenhuizen met hardstenen treden, smeedijzeren leuningen en houten armleggers en hoge glas-in-lood vensters. Waardering Het voormalige klooster met kweekschool is van cultuurhistorisch belang als een zeer bijzondere uitdrukking van een maatschappelijke en geestelijke ontwikkeling en als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. Het gebouw is van architectuurhistorische waarde als een belangrijk specimen van 20e eeuwse architectuur, is van zeer bijzonder belang binnen het oeuvre van architect Swinkels en vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp. Daarnaast is er sprake van een duidelijke samenhang tussen exterieur en interieur. Op het gebied van de ensemblewaarden is het gebouw van belang vanwege de situering, die verbonden is met de ontwikkeling van de wijk en van zeer groot belang voor het aanzien van die wijk. Het gebouw beschikt vwb het exterieur over een hoge mate van architectonische gaafheid en is van belang in relatie tot de visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. Bovendien beschikt het geheel over een typologische en functionele zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506630
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Zicht uit het zuidwesten op de Kweekschool Immaculata aan de Brusselseweg

De Kweekschool Immaculata is een van oorsprong katholieke kweekschool voor meisjes in de wijk Brusselsepoort in de Nederlandse stad Maastricht. Het gebouw aan de Brusselseweg 150 is thans in gebruik door een viertal opleidingen van de Faculteit International Business and Communication van Zuyd Hogeschool. Het gebouw is sinds 1997 een rijksmonument.

Geschiedenis

De school op een luchtfoto uit ca. 1930

Het oorspronkelijke klooster van de Zusters van het Arme Kind Jezus was in Maastricht gevestigd in de voormalige Refugie van Hocht aan de Boschstraat. In 1877 waren de zusters daar een opleiding voor onderwijzeressen begonnen. In 1921 werd aan de Brusselseweg een nieuw klooster en een kapel gebouwd, dat dienst deed als Nederlands moederhuis en noviciaat van de congregatie. Tien jaar later werd het complex uitgebreid met een school en internaat voor meisjes.[noten 1] De naam Immaculata ("Onbevlekte") verwijst naar de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.[1]

De middelbare meisjesschool van de Zusters, Maria Virgo, werd in 1954 overgedragen aan de ursulinen, die hun eigen kweekschool aan de Capucijnenstraat al in 1942 hadden opgegeven.[2] Begin jaren 1960 breidde het scholencomplex van de Zusters uit met een ulo-school, Sainte Marie. De uitbreiding vond plaats aan de kant van de Bastionstraat, grenzend aan de kweekschool, en was eveneens naar ontwerp van Swinkels. De mavo Sainte Marie bleef tot 1989 zelfstandig. In het hoofdgebouw aan de Brusselseweg bleef alleen de kweekschool over, vanaf 1968 pedagogische academie (pa) genoemd. In 1973 fuseerde de onderwijzeressenopleiding van de Zusters met de onderwijzersopleiding van de Broeders van Maastricht en vormden zo de Katholieke Pedagogische Academie Maastricht. In 1984, na nóg een fusie met de kleuterleidsteropleiding Clara Fey, werd dit de R.K. Pabo.[1][3]

In 2001 werd Zuyd Hogeschool opgericht, waarbij het tot een 'uitruil' kwam van een aantal hbo-opleidingen tussen de Zuid-Limburgse steden Maastricht, Heerlen en Sittard.[4] De pabo vertrok naar Sittard en in het gebouw werd de Vertaalacademie Maastricht gevestigd. Deze enige hbo-opleiding tot vertaler in Nederland werd in 1981 opgericht als Rijksinstituut voor Hoger Beroepsonderwijs, Opleiding tot Vertaler (RHOTV). De school was aanvankelijk gevestigd aan het Keizer Karelplein in het centrum van Maastricht. In de loop der jaren is het aanvankelijk bredere scala van talen ingeperkt tot Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans. De talen Arabisch, Chinees en Japans zijn tegenwoordig ondergebracht in een aparte studie Oriëntaalse Talen en Communicatie. Beide opleidingen maken deel uit van de Faculteit International Business and Communication van Zuyd Hogeschool, die samen met de nieuwe opleidingen European Studies en International Business gevestigd zijn in de voormalige kweekschool aan de Brusselseweg.[5]

Architectuur

Detail entreepartij

De school, gelegen aan de Brusselseweg, is gebouwd in 1931-32 in de stijl van de Delftse School naar een ontwerp van architect A.H.J. Swinkels, dezelfde architect die tien jaar eerder het kloostergedeelte had ontworpen. Het grote gebouw is ten dele symmetrisch opgebouwd, maar de uiteinden zijn afwijkend vormgegeven. De ingangspartij wordt geflankeerd door trappartijen, die als vooruitstekende cilinders de symmetrie benadrukken. Opvallend is ook de doorlopende rij vensters onder de dakgoot en de geschakelde dakkapellen, die de hoogte van het gebouw verzachten.[6]

Het gehele complex is opgetrokken uit beton, maar de gevels zijn daarna bekleed met donkere, roodbruine baksteen in kettingverband met enkel natuurstenen accenten. De raamkozijnen zijn van staal. De langgerekte vensterpartijen van de trappenhuizen hebben glas-in-loodvensters.[7] Het monumentale gebouw werd in de dertiger jaren fotografisch vastgelegd door Werner Mantz.

De georiënteerde kloosterkapel is dwars op de hoofdvleugel gebouwd. De kapel bestaat uit twee bouwlagen met een rechthoekig gesloten apsis. De daklijn van de kapel loopt af in oostelijke richting. De slanke klokkentoren aan de zuidzijde heeft een hol gebogen zadeldak. Tussen de steunberen zijn stalen spitsboogvensters aangebracht.[7][8]

Zie ook


Monumenten in de buurt van Rijkshogeschool Maastricht in Maastricht

Linie van Du Moulin

Hoge Fronten NW Statensingel
Maastricht
Van de 18e eeuwse versterkingen zijn bewaard; het Bossche of Hoge Front ten noordwesten van de Statensingel, tussen de Sint Lambertuskerk en..

Kapelanie St.Lambertusparochie

Sint Odastraat 2
Maastricht
Inleiding Voormalige KAPELANIE van de St.Lambertusparochie, 1930-31. Gebouwd in zakelijk expressionistische stijl naar ontwerp van architec..

Pastorie St. Lambertuskerk

Pastoor Habetsstraat 48
Maastricht
Inleiding PASTORIE van de St.Lambertusparochie, 1911, in een door de neo-gotiek beïnvloede traditionele bouwstijl die eveneens is toegepas..

Dubbele kapelanie St.Lambertuskerk

Sint Odastraat 1
Maastricht
Inleiding Voormalige dubbele KAPELANIE van de St.Lambertusparochie, 1925-1926, in traditionele stijl. Gebouwd in opdracht van het R.K. Kerk..

Lagerkelders de Zwarte Ridder

Sint Annalaan 23
Maastricht
Inleiding LAGER- en IJSKELDERS van de voormalige BROUWERIJ De Zwarte Ridder, (opgericht in 1871), gesitueerd onder de voormalige bedrijfsge..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)