Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Blekerij in Maastricht

Nijverheid Industrie

Biesenweg 16
6211AA Maastricht
Limburg

Bouwjaar: 1859-1861


Beschrijving van Blekerij

Inleiding BLEKERIJ met magazijn van de papierfabriek Lhoëst & Weustenraad, gebouwd tussen 1859 en 1861. Het pand behoort tot de oudste industriële bebouwing rond het havenbassin van de Zuid-Willemsvaart en is de kiem van de sedert het midden van de negentiende eeuw tot ontwikkeling gekomen KNP. Het blekerijgebouw, oorspronkelijk voorzien van een zadeldak, werd in 1950 verhoogd met een bouwlaag onder plat en wordt thans omgeven door aangebouwde fabriekshallen van latere datum. Deze aanbouwen zijn uitgesloten van bescherming. Omschrijving Blekerijgebouw met souterrain, vier bouwlagen plus opbouw onder plat op L-vormige plattegrond. Opgetrokken in wit gesausde baksteen in kruisverband. Regelmatige gevelindeling over vier lagen, waarin segmentboogvormige vensters met roedeverdeling. Aan de zuidzijde bevindt zich een vooruitspringende dwarsgevel. De zuidgevel van deze dwarsbouw heeft twee vensterassen over drie bouwlagen en een halfrond venster in de vierde laag. In de oostvleugel van de hoofdbouw zijn over drie lagen veertien vensterassen en in de opgebouwde laag zes grote liggende vensters aangebracht. De grote ankers zijn dominant op de gevel aanwezig. De vleugel aan de westzijde is gebouwd op de hellingbaan die oorspronkelijk naar de vestingwal leidde, waarvan sporen in de gevel. Gevelsteen met bouwjaaraanduiding 1859-1861. In het interieur zijn onder meer van belang de gietijzeren kolomconstructies en gewelfde bakstenen zolderingen, behorende tot een zgn. fireproof-constructie; de grotendeels complete installatie van vier effileurs van de Fa. Thiry te Hoei, gebruikt voor het wassen en bewerken van de lompen: de zeeftrommels ontbreken; zgn. "Hollander" voor het vochtig bewerken van lompen van de Fa. E.Lamort et Fils te Vitry-sur-Marne (Frankrijk), waarvan de bijbehorende electromotor ontbreekt; vier stalen lompenkokers, waarvan twee uit 1948; kalander voor het satineren van papier; AEG electromotor uit 1910 in de kollergang-kelder. Waardering De blekerij met magazijn is van cultuurhistorisch belang als zeer bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische, technische en typologische ontwikkeling en van groot belang vanwege het innovatieve karakter. De architectuurhistorische waarde ligt voornamelijk besloten in de bouwtechniek. De blekerij is van zeer bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad, is vanwege de situering op de voormalige vestingwallen verbonden met de uitbreiding en ontwikkeling van de stad en heeft een historisch-ruimtelijke relatie met de industriële bebouwing rond het havenbassin. De blekerij beschikt over een matige architectonische gaafheid van het exterieur, maar tegelijkertijd over een aantal zeer waardevolle interieuronderdelen en een hoge bouwtechnische, typologische en functionele zeldzaamheid die sterk samenhangt met de ouderdom van dit industrieel-archeologisch relict. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506619
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Blekerij in Maastricht

Sluis met ophaalbrug

Biesenweg 16
Maastricht
Inleiding SLUIS MET OPHAALBRUG tussen de Maas en en het havenbassin van de in 1826 gereedgekomen Zuid-Willemsvaart. De ophaalbrug ..

Timmerfabriek (elektriciteitscentrale Sphinx)

Boschstraat 5B
Maastricht
Inleiding ELEKTRICITEITSCENTRALE, 1910. Gebouwd in opdracht van de N.V. Sphinx, in traditionele stijl. De centrale is gesitueerd a..

Timmerfabriek (vml. technische dienst Sphinx)

Boschstraat 5a
Maastricht
Inleiding Fabriekspand, 1905, gesitueerd op de hoek van Bassin en Boschstraat, gebouwd als WERKPLAATS van de N.V. Sphinx. Het gebo..

Maastrichts Veem

Bassin 136
Maastricht
Inleiding PAKHUIS, genaamd het Maastrichts Veem, gesitueerd aan de thans gesloten zuidelijke bebouwingswand langs de binnenhaven v..

Huis met gepleisterde lijstgevel. Ingang met aangekoppeld venster in Naamse steen.

Boschstraat 35A
Maastricht
Huis met gepleisterde lijstgevel, XVIII. Ingang met aangekoppeld venster in Naamse steen.

Kaart & Routeplanner

Route naar Blekerij in Maastricht

Foto's (1)