Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Maastrichts Veem in Maastricht

Gebouw

Bassin 136
6211AL Maastricht
Limburg

Bouwjaar: 1860


Beschrijving van Maastrichts Veem

Inleiding PAKHUIS, genaamd het Maastrichts Veem, gesitueerd aan de thans gesloten zuidelijke bebouwingswand langs de binnenhaven van de Zuid-Willemsvaart uit 1826, tevens beginpunt van het inmiddels gedempte kanaal Maastricht-Luik. Omstreeks 1860 opgetrokken in een traditioneel-ambachtelijke, neo-Romaans beïnvloede stijl. In 1980-1981 verbouwing tot appartementencomplex door de Woningvereniging St.Mathias. Het interieur is volledig aan de nieuwe bestemming aangepast. Omschrijving Pakhuis met vijf bouwlagen, plus souterrain- en zolderverdieping op een rechthoekige plattegrond. Het geheel wordt gedekt door een tussen kopgevels verzonken zadeldak. Grijze oud-Hollands vernieuwde pannen, nokschoorstenen. Vier dakkapellen en een centraal geplaatst hijsluik op elk dakvlak. Het Veemgebouw heeft aan de Bassinzijde een symmetrische lijstgevel met een verticale geleding. De vijf vensterreeksen worden gescheiden door zes lisenen waarin de balkankers zijn aangebracht. De lisenen lopen uit in grote boogvelden. Bakstenen optrek gemetseld in kruisverband. In de eerste bouwlaag een hardstenen plint, hardstenen venster- en deuromlijstingen en gevelstenen met het opschrift "GebrS" en "1860". In de overige bouwlagen hardstenen dorpels, hardstenen middenzuiltjes en hardstenen aanzetstenen in de boogvelden. Rechthoekige stalen vensters en deuren in de eerste bouwlaag. Gekoppelde stalen rondboogvensters met kleine roedeverdeling, gevat in segmentboogvormige lijsten met strek in de overige bouwlagen. Op de zolderverdieping halfronde stalen vensters met roedeverdeling in stralenkransvorm. In de as onder de hijsinstallatie bevinden zich vanaf de tweede bouwlaag segmentboogvormige dubbele stalen luiken. De achtergevel heeft dezelfde indeling als de voorgevel, maar ontbeert de profilering door lisenen en boogvelden. In deze vlakke achtergevel zijn uitsluitend rondboogvormige stalen venster- en deurkozijnen met een karakteristieke roedeverdeling aangebracht. Waardering Het Maastrichtse Veemgebouw is als industriëel-archeologisch object en als specimen van vroeg-industriële hoogbouw van grote cultuur- en architectuurhistorische waarde. De situationele waarden van het Veemgebouw zijn zeer groot vanwege de ligging in een in de loop van de negentiende eeuw tot ontwikkeling gekomen industriegebied, dat bovendien tot het beschermd stadsgezicht Maastricht behoort. Het gebouw is door de situering verbonden met de ontwikkeling van Maastricht en van groot belang voor het aanzien van de stad. Het exterieur van het pand verkeert in gave toestand en is van groot belang voor de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. Bovendien beschikt het Maastrichtse Veemgebouw over bovenregionale cultuurhistorische zeldzaamheidswaarden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506616
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Maastrichts Veem in Maastricht

Pand bestaande uit een parterre met twee verdiepingen en een zadeldak.

Van Hasseltkade 1
Maastricht
Pand uit het midden van de 19e eeuw, bestaande uit parterre met twee verdiepingen, en een zadeldak, dat rechts aansluit tegen een puntgevel...

Pand met drie verdiepingen en zadeldak.

Van Hasseltkade 2
Maastricht
Pand uit het midden van de 19e eeuw met drie verdiepingen en zadeldak. Flauw getoogde vensters in hardstenen omlijstingen met sluitstenen. B..

Pand met drie verdiepingen en zadeldak.

Van Hasseltkade 3
Maastricht
PAND uit het midden van de 19e eeuw met drie verdiepingen en zadeldak. Flauw getoogde vensters in hardstenen omlijstingen met sluitstenen. B..

Pand met twee verdiepingen met gescheiden cordonbanden van hardsteen en zadeldak.

Van Hasseltkade 4
Maastricht
Pand uit het midden van de 19e eeuw met twee verdiepingen, gescheiden cordonbanden van hardsteen. Zadeldak, dat links aansluit tegen een pun..

Huis met lijstgevel.

Van Hasseltkade 6
Maastricht
Huis met lijstgevel, XVIIId, met segmentboogvensters in hardsteen, horizontale profiellijsten, verticale reliefbanden, en onder en boven de ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)