Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige lagere school, thans kinderdagverblijf Kastanjehof. in Maastricht

Gebouw

Ambyerstraat Zuid 88
6225AJ Maastricht
Limburg

Bouwjaar: 1900


Beschrijving van Voormalige lagere school, thans kinderdagverblijf Kastanjehof.

Inleiding Voormalige LAGERE SCHOOL, thans kinderdagverblijf Kastanjehof. Omstreeks 1900 gebouwd in een eclectische stijl, gesitueerd in de lineaire bebouwingsstructuur van Amby. De aanbouwen van een bouwlaag aan zij- en achtergevels zijn uitgesloten van bescherming. Omschrijving Schoolgebouw met een bouwlaag en zolderverdieping op T-vormige plattegrond in lengterichting. Gedekt door tussen trapgevels verzonken zadeldak met muldenpannen, centraal tegen de achtergevel geplaatste uitbouw van een bouwlaag onder plat. De voorgevel, waarvan de symmetrie slechts wordt doorbroken door de plaatsing van de entreepartijen, telt acht assen, onderling gescheiden door zich verjongende steunberen met sierankers, rode bakstenen profielranden en hardstenen afdekking. De derde en de vijfde as worden bekroond door een dakkapel met trapgevel. De school is opgetrokken in baksteen op een geprofileerde plint met hardstenen lijst en gemetseld in kruisverband. Rechthoekige dubbele kruiskozijnen met hardstenen traceringen, verdiept gelegen in lichtrode bakstenen profiellijsten met aanzetstenen in de segmentboog, gele bakstenen drukbogen en rode spitsbogen in de vulstukken. Hardstenen traptreden, segmentboogvormige dubbele houten deuren. Kroonlijst met spitsboogfriezen in lichtrode baksteen. De bakgoten rusten op een lijst decoratief metselwerk. De linker zijgevel heeft een geprofileerde plint, hoeklisenen uitlopend in een trapgevel met gestucte afdekking en spitsboogfries, sierankers, hardstenen dorpels en lateien, spitsboogvormige vensterlijsten in rode profielsteen, gele bakstenen drukbogen en schoon metselwerk in de vulstukken. De spitsboogfries en de uitkragingen van de trapgevel rusten op hardstenen consoles. De eerste laag telt twee vensterassen, de tweede laag drie. De rechter zijgevel wijkt hier slechts vanaf door de aan de situering van het trappenhuis aangepaste plaatsing van de vensters: twee boven elkaar geplaatste reeksen met drie, in de richting van de achtergevel trapsgewijs aflopende spitsboogvensters. De vensters van de oorspronkelijke achtergevel zijn geheel vernieuwd. Het opgehoogde schoolplein met drie kastanjebomen wordt omgeven door een gedeeltelijk authentiek smeedijzeren hekwerk op bakstenen basement waarin twee hekpijlers. Het interieur van de school is na de herbestemming tot kinderdagverblijf volledig gemoderniseerd, ook voor wat betreft de indeling. Waardering De Kastanjehof is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de esthetische kwaliteiten, het materiaalgebruik en de ornamentiek. De school is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de voormalige gemeente Amby en van belang voor het aanzien van deze plaats. De gaafheid van de voor- en zijgevels is in hoge mate bewaard gebleven, de gaafheid van de achtergevel in beperkte mate. De Kastanjehof is van belang in relatie tot de visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien is er sprake van een architectuurhistorische zeldzaamheid, niet op de laatste plaats vanwege de oorspronkelijke functie en de ouderdom van de Kastanjehof. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506614
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalige lagere school, thans kinderdagverblijf Kastanjehof. in Maastricht

Gravenhof, gegroepeerd om een binnenplaats.

Ambyerstraat Zuid 139
Maastricht
GRAVENHOF, gegroepeerd om een binnenplaats. Economievleugel, XVIII. Woonhuis in recente tijd herbouwd met de oude vensteromlijstingen van Na..

Eenvoudig gewit huis, met ingang en vensters in Naamse steen.

Ambyerstraat Noord 2
Maastricht
Eenvoudig gewit huis, XVIII, met ingang en vensters in Naamse steen.

Rond de R.K. kerk, die zelf niet op de lijst wordt geplaatst, en gedeeltelijk in een ondergrondse grafkelder bevinden zich een 20-tal grafzerken.

Ambyerstraat Noord 1
Maastricht
Rond de R.K. KERK, die zelf niet op de lijst wordt geplaatst, en gedeeltelijk in een ondergrondse grafkelder bevinden zich een 20-tal grafze..

Huize Kampveld

Van Slijpestraat 2A
Maastricht
Inleiding Huize Kampveld, eclectische VILLA in een tuinaanleg met waardevolle boomaanplant, ca. 1880. Gebouwd ten westen van het oude dorps..

Huis Severen

Severenstraat 8
Maastricht
Huis Severen. Grotendeels omgracht herenhuis met wolfdak en gebeeldhouwde ingangsomlijsting uit 1742. Inwendig met rijk régence-interieur.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)