Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Grafmonument De Stuers in Maastricht

Graf Begraafplaats

Tongerseweg 294
6215AC Maastricht
Limburg

Bouwjaar: 1861


Beschrijving van Grafmonument De Stuers

Inleiding GRAFMONUMENT van de familie De Stuers, 1861, in de vorm van een obelisk. Prominent gesitueerd op een van de centrale pleinen in de aanleg van de begraafplaats van de Tongerseweg. Omschrijving Familiegraf De Stuers, 1861, bestaande uit een hardstenen GEDENKNAALD boven een grafkelder. De obelisk heeft een drievoudig getrapte voet. Console met laurierkransen. Bekroning in de vorm van een smeedijzeren kruis. Het grafmonument wordt omgeven door vier hekkolommen in de vorm van een kort kanon. Aan de zuidzijde een gedenkschrift voor de eerstbegravene: "Hier rusten / Hubert Jan Josef Lambert / RIDDER DE STUERS / Generaal-majoor Kommandant van het / Nederlandsch Oost Indisch Leger / Geb. Roermond 16 nov. 1788 / Overl. te Maastricht 13 april 1861 en zijne echtgenoote vrouwe / Hortense Josefine Constance / BEIJENS / Geb. te Brussel 20 nov. 1814 / Overl. te Parijs 28 mei 1869". Aan de oostzijde een gedenkschrift voor Victor de Stuers, de grondlegger van de monumentenzorg in Nederland, en echtgenote: "Jonkvrouwe Aurelia Carolina / Gravin van Limburg Stirum / echtgenoote van jhr. mr. Victor de Stuers / geboren te 's Gravenhage 6 mei 1853 / overleden aldaar 8 februari 1906 / Jonkheer Meester Victor Eugene Louis / de STUERS / Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / Oud Administrateur / der afdeling Kunsten en Wetenschappen / bij het Departement van Binnenlandse Zaken / Weduwnaar van Aurelia Carolina Gravin van Limburg Stirum / Geboren te Maastricht 20 October 1843 / Overleden te 's Gravenhage 21 maart 1916". Waardering Het grafmonument van de familie De Stuers is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, sociale, geestelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de vormgeving, de esthetische kwaliteiten en het materiaalgebruik. Het grafmonument van De Stuers is een zeer belangrijk onderdeel van de begraafplaats aan de Tongerseweg en heeft als zodanig een historisch-ruimtelijke relatie met de aanleg van de begraafplaats. Het grafmonument is in hoge mate gaaf en beschikt over een zeer hoge mate van typologische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506573
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Monumenten in de buurt van Grafmonument De Stuers in Maastricht

Graven Van Meeuwen, MacPherson en diens vrouw

Tongerseweg 294
Maastricht
Inleiding Drie identieke GRAFMONUMENTEN in de vorm van antieke hardstenen sarcofagen, 1846, 1848, 1889. Geplaatst in een driehoeki..

Kapel Begraafplaats Tongerseweg

Tongerseweg 294
Maastricht
Inleiding Neo-gotische KAPEL met grafkelder, dominant gesitueerd op de begraafplaats aan de Tongerseweg, 1885-1890, gebouwd naar een ontwer..

Grafmonument Gericke v. Herwijnen-De Salis

Tongerseweg 294
Maastricht
Inleiding GRAFMONUMENT Gericke van Herwijnen-De Salis, 1843-1873, bestaande uit een combinatie van een antieke sarcofaag en een te..

Grafmonument Bosch van Drakenstein

Tongerseweg 294
Maastricht
Inleiding GRAFMONUMENT Bosch van Drakenstein, 1842, bestaande uit een rijk geornamenteerd smeedijzeren hekwerk op een hardstenen basement. ..

Grafmonument van Jean Lambert Antoine de Behr

Tongerseweg 294
Maastricht
Inleiding GRAFMONUMENT voor J.L.A. Ridder de Behr en familie, 1813. Gesitueerd op de begraafplaats aan de Tongerseweg. Omschrijving Het..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)