Meer dan 63.000 rijksmonumenten


In eclectische trant gebouwd woonhuis, als type ook wel aangeduid met rentenierswoning in Grootschermer

Woonhuis

Noordeinde 80
1843JK Grootschermer (gemeente Schermer)
Noord Holland

Bouwjaar: 1872


Beschrijving van In eclectische trant gebouwd woonhuis, als type ook wel aangeduid met rentenierswoning

Inleiding In eclectische trant gebouwd WOONHUIS, als type ook wel aangeduid met rentenierswoning. Het woonhuis staat aan de oostzijde van het Noordeinde en wordt hiervan door een ijzeren hek gescheiden. Het woonhuis heeft een gevelsteen met het jaartal 1872. Omschrijving Op rechthoekig grondplan gebouwd en ten dele onderkelderd woonhuis met lijstgevel. Het woonhuis bestaat uit één bouwlaag onder schilddak bedekt met zwarte platte Friese pan en met de noklijn evenwijdig aan de weg. De beide nokpunten hebben een gemetselde schoorsteen. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen. De voorgevel (O) is symmetrisch van opzet, telt vijf vensterassen, heeft een gepleisterde plint en een gepleisterd fries met houten kroonlijst. De architectonische nadruk ligt op de middenpartij. Deze middenpartij heeft een geblokte liseen aan weerszijden van de centrale ingang. Deze ingang bestaat uit een paneeldeur met bovenlicht. Voor de deur ligt een stoep in hardsteen. Boven de ingang - en hiervan door genoemd fries en kroonlijst gescheiden - bevindt zich een hoog opgemetselde dakkapel onder flauw hellend zadeldak met gesneden windveren en gootlijsten. Het muurwerk van de dakkapel is gepleisterd met schijnvoegen. Op de beide hoeken bevinden zich lisenen met verticale spaarvelden. De dakkapel heeft een zesruits schuifvenster. De geveldelen aan weerszijden van de middenpartij hebben elk twee zesruits schuifvensters. Alle kozijnen in de voorgevel hebben afgeronde bovenhoeken. De rechterzijgevel (Z) heeft nabij de voorgevel een zesruits schuifvenster en nabij de achtergevel een negenruits schuifvenster. De linkerzijgevel (N) is grotendeels blind en voorzien van twee kleine, niet oorspronkelijke vensters. De symmetrisch ingedeelde achtergevel heeft twee zesruits schuifvensters en een centrale paneeldeur met glaspaneel en bovenlicht met oorspronkelijke levensboom. De deur wordt bereikt via een houten trap met drie treden. Onder het linker schuifvenster (Z) bevindt zich een keldervenster. De kozijnen van genoemde vensters en deur volgen in de bovenzijde van het kozijn de getoogde onderzijden van de strekken. Het interieur heeft nog de oorspronkelijke indeling. De kamer rechts (Z) van de centrale middengang heeft een oorspronkelijke schoorsteenmantel. Waardering Het woonhuis is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard voorbeeld van plattelandsarchitectuur uit de 19de-eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506513
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van In eclectische trant gebouwd woonhuis, als type ook wel aangeduid met rentenierswoning in Grootschermer

Karakteristieke Noordhollandse hoeve

Noordeinde 74
Grootschermer (Gemeente Schermer)
Karakteristieke Noordhollandse hoeve, gedateerd 1675. Houten woonhuis onder zadeldak en met door een topmakelaar bekroond voorschot in de vo..

Boerderij, bestaande uit een stenen woongedeelte onder pannen schilddak, evenwijdig aan de weg

Noordeinde 72
Grootschermer (Gemeente Schermer)
Boerderij, bestaande uit een stenen woongedeelte onder pannen schilddak, evenwijdig aan de weg, in huidige vorm midden of derde kwart 19e ee..

Boerderij, woonhuis met zadeldak en voorschot

Noordeinde 58
Grootschermer (Gemeente Schermer)
Boerderij uit de 19e eeuw. Het woongedeelte heeft een pannen zadeldak en een voorgevel met houten voorschot. Tegen de achtergevel een bescho..

Grenspaal

Grenspaal
Grootschermer (Gemeente Schermer)
Grenspaal, XVIII, met de wapens van Schermerhorn en Groot-Schermer.

Onderwijzerswoning

Noordeinde 3
Grootschermer (Gemeente Schermer)
Inleiding Aan de westzijde van het Noordeinde gelegen WOONHUIS, in eclectische trant gebouwd in 1878 als onderwijzerswoning. Omschrijvin..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)