Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Koetshuis van Villa Canne in Maastricht

Kasteel Buitenplaats

Nekummerweg 19
6212NK Maastricht
Limburg

Bouwjaar: 1905


Beschrijving van Koetshuis van Villa Canne

Inleiding Voormalig KOETSHUIS van de Villa Canne, omstreeks 1905 gebouwd in opdracht van de familie Regout en thans als woonhuis in gebruik. De architectuur kenmerkt zich door een mengeling van stijlen. Gesitueerd aan de westzijde van de villa, direct aan de oever van de Jeker. Het koetshuis wordt grotendeels omgeven door een reeds van rijkswege beschermde achttiende eeuwse mergelmuur met toegangspoort. Omschrijving Koetshuis met een bouwlaag en zolderverdieping op U-vormige plattegrond, deels onderkelderd. Aan de zuidzijde een uitgebouwd koetsiershuis van twee lagen onder zadeldak. De binnenplaats van het koetshuis wordt afgesloten door een dubbele, segmentboogvormige houten toegangspoort met gelede glaspanelen en is overhuifd door een flauw hellend zadeldak, dat thans met zink is bekleed. Het U-vormige bouwvolume is opgetrokken van baksteen en gemetseld in kruisverband met gesneden voegen. De voorgevel aan de oostzijde is voorzien van een gepleisterde plint (doorlopend in de binnenplaats), lisenen met gele bakstenen kruismotieven, rood-geel getinte strekken, gele speklagen, diamantkoppen in de segmentboog boven de inrijpoort en kruismotieven in gele baksteen in de kroonlijst. Aan beide zijden van de inrijpoort drie kleine, segmentboogvormige houten vensters met zesruits roedeverdeling. Hardstenen voorgeveldorpels. Ankers duiden de plaatsing van de zolderbalken aan. Het bouwvolume tussen beide vleugels, oorspronkelijk de tuigkamer, doet nu dienst als keuken. Dit volume is om die reden in de achtergevel van twee nieuwe, segmentboogvormige houten vensters voorzien. In de achtergevel van de voormalige paardenstal zijn een drietal hoge, segmentboogvormige, houten vensters aangebracht. De zij- en achtergevels hebben een licht geprofileerde bakstenen plint. Het geheel wordt gedekt door mansardedaken met muldenpannen, voorzien van dakkapellen met houten rondboogfrontons en bakgoten. De voorgevel van de koetsierswoning aan de zuidzijde is slechts één vensteras breed en kenmerkt zich door een rond topgevelvenster en decoratieve gele strekken. De zijgevel van dit huisje telt twee vensterassen, de achtergevel is blind. Geornamenteerd dakoverstek met naald. De leien van dit koetsiershuis zijn inmiddels vervangen door bitumen. Het INTERIEUR van het koetshuis is grotendeels ongewijzigd. In de linkervleugel bevinden zich achter de dubbele houten poorten van de binnenplaats de stalruimten voor de koetsen. In de rechtervleugel, thans ingericht als woonruimte, bevinden zich achter de segmentboogvormige toegangsdeuren onder meer de paardeboxen (vervaardigd door de Brusselse constructeur Adolph Charlet & Cie), de ruiven en de blauw-witte tegellambrizeringen. De oorspronkelijke klinkerbestrating, inclusief de gietijzeren putdeksels, is zowel op de binnenplaats als in beide stallingen nog aanwezig. Gewelfde bakstenen plafonds, rustend op stalen I-profielen. De zolderverdieping is geheel als woonruimte ingericht. Waardering Het koetshuis van de Villa Canne is van grote cultuurhistorische waarde als relatief jonge exponent van een typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de esthetische kwaliteiten van het geheel, de ornamentiek en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. Het koetshuis heeft een zeer sterke functionele relatie met de Villa Canne en het tweede koetshuis aan de Mergelweg. Het pand is van bijzonder belang voor het aanzien van het Maastrichtse buitengebied, is van belang vanwege de architectonische gaafheid van zowel ex- als interieur en is van belang in relatie tot de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving. Bovendien is er sprake van een grote architectuurhistorische, typologische en functionele zeldzaamheidswaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506306
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Koetshuis van Villa Canne in Maastricht

Natuurstenen muur aan de oostelijke oever van de Jeker met poort van Naamse steen.

Nekummerweg 20
Maastricht
Natuurstenen MUUR aan de oostelijke oever van de Jeker met poort van Naamse steen, eerste helft 18e eeuw.

Nekummermolen

Nekummerweg 25
Maastricht
Inleiding WATERMOLEN op de Jeker, 1869, genaamd Nekummermolen. Gesitueerd in het zuidelijke buitengebied van Maastricht, in dwarsrichting..

Villa Canne

Mergelweg 454
Maastricht
Inleiding Eclectisch LANDHUIS genaamd Villa Canne, XIXB-XXa. Omstreeks het midden van de negentiende eeuw gebouwd in opdracht van de Maastr..

Koetshuis van Villa Canne

Mergelweg 363
Maastricht
Inleiding Traditioneel-ambachtelijk KOETSHUIS van de Villa Canne, 1886. Gebouwd in opdracht van de familie P. Regout en gesitueerd tegenove..

Hoeve Nekum

Nekummerweg 31
Maastricht
Hoeve Nekum. Grote omgrachte hoeve om een binnenplaats. Noodwestvleugel, XVIII B. Verder XIXa. Vensters en ingangen in Naamse steen, ten del..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)