Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Spoorzicht, de Rijswijkse Hope in Rijswijk

Boerderij

Van Vredenburchweg 158
2284TT Rijswijk
Zuid Holland

Bouwjaar: 1737

(1 recensie)

Beschrijving van Spoorzicht, de Rijswijkse Hope

Inleiding: In oorsprong uit de tweede kwart van de 18de-eeuw daterende boerderij, in ieder geval van na 1737, toen de grond voor de bouw door de eigenaar C.J. Verheul werd gekocht. Uit deze oudste periode van de boerderij dateert thans nog het stalgedeelte. De boerderij heette De Rijswijkse Hope. Het oorspronkelijke woonhuisgedeelte brandde in 1870 af en werd in hetzelfde jaar in eigentijdse stijl weer opgetrokken. Twee stichtingstenen herinneren aan deze bouwactiviteit. Rechts van de ingang in de zuidgevel van het woonhuisgedeelte vermeldt een steen: "De eerste steen gelegd van dit gebouw door N. v. Leeuwen oud 93 jaren" op 14 juli 1870. De andere steen werd aangebracht links van de toegangsdeur naar de keuken in de oostgevel van het stalgedeelte. Deze steen vermeldt de tekst: "De eerste steen gelegd door A.M.C. Verheul" eveneens op 14 juli 1870. Bij deze herbouw kreeg de boerderij haar huidige naam. Opmerkelijk is de voor het jaar 1870 historiserende asymmetrische (gevel)indeling van het voorhuis met onderkelderde opkamer in de trant van een 17de-eeuwse boerderij met opkamer. Omschrijving: Dwarshuisboerderij op L-vormige grondslag, opgetrokken in rode baksteen en overkapt door met Oud-Hollandse pannen gedekte zadeldaken met overstek en ornamentele lijst (voorhuis en het in 1870 eveneens opnieuw opgetrokken in het verlengde van het stalgedeelte gelegen achterhuis). De kozijnen van de venster- en deurpartijen van dit gedeelte uit 1870 zijn licht getoogd en voorzien van een gele strek. Voor(zuid-)gevel v oorhuis: iets links van het midden de panelen entreedeur met gietijzeren rooster waarachter gefigureerd en gekleurd glas en met 2-ruitsbovenlicht. Links twee 6-ruitsschuifvensters. Rechts van de deur ter plaatse van de opkamer twee hoger gelegen 6-ruitsschuifvensters. Eronder twee iets in de gevel terugliggende 6-ruits keldervensters met diefijzers en luiken onder korfboog. Rechter gevel voorhuis: twee aan de voorgevel van het opkamergedeelte identieke vensters met idem keldervensters. Op de verdieping een 4-ruits rondboogvenster met een 2-ruits halfvenster aan weerszijden en met spaakroeden in het boogveld. Linkergevel voorhuis: in de topgevel een 6-ruitsschuifvenster. Achtergevel voorhuis aan NO-zijde een kelderluik met ruitvormig venster, waarvoor diefzijdes en luiken. Oostgevel stal- en achterhuisgedeelte: Aan de linkerzijde het in 1870 eveneens deels vernieuwde achterhuis met toegangsdeur met 4-ruitsbovenlicht. Links hiervan een 6-ruitsschuifvenster en rechts een enkel 8-ruitsschuifvenster (waarschijnlijk van vóór 1870). Rechts hiervan op de scheiding van het 18de-eeuwse muurwerk van het stalgedeelte en het muurwerk uit 1870 een deels in de gevel verzonken zolderluik onder zadeldak met sierlijst). In de gevel van het stalgedeelte 3 brede vensterkozijnen met indeling van recente datum. De westgevel van het stal- en achterhuisgedeelte is identiek aan de oostgevel, echter zonder zolderluik en met een iets andere vensterindeling. Achterzijde: drie staldeuren met boven de centrale deur een zolderluik. Inwendig: het voorhuis kent nog zijn oorspronkelijke indeling met kaaskelder en opkamer. In de kelder rode en in de hal grijze plavuizen. In het woonvertrek links van de hal de paneeldeuren van een (niet meer aanwezige) bedstee. Zolder: gaaf bewaard 'Philibert-spant'. In het achterhuis de oude keuken uit de bouwtijd (18de eeuw) met vloer van gele ijsselsteentjes, schouw met oven en waterfornuis, waterput, molensteen van de in de naast de boerderij oorspronkelijk gelegen karnmolen. In de stal deels het oors pronkelijke gebint. Waardering: De boerderij Spoorzicht is van algemeen cultuurhistorisch belang vanwege: -de ouderdom; -de gaafheid van het interieur en exterieur; -de bijzondere interieuronderdelen van het achterhuis; -de zeldzame dakconstructie van het voorhuis. -als onderdeel van het complex van boerderij Spoorzicht. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506286
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (1)

Spoorzicht, de Rijswijkse Hope
5
Recensie door: ()
De tekst "De eerste steen gelegd door A.M.C. Verheul" is onjuist en moet zijn "De eerste steen gelegd door A. en C. Verheul". Adrianus en Cornelis Verheul (mijn overgrootvader) zijn de twee oudste zonen uit het tweede huwelijk van Leendert Verheul (met de eerder overleden Magdalena van Leeuwen, de nicht van de in het artikel genoemde N. - van Nicolaas - van Leeuwen). Leendert Verheul is bij de brand op 14 februar 1870 omgekomen, tezamen met zijn derde vrouw Maria Magtilda de Heij.
Toevoegen

Monumenten in de buurt van Spoorzicht, de Rijswijkse Hope in Rijswijk

Bedrijfsgebouw, waarin karnmolen en kalverenschuur

Van Vredenburchweg 158
Rijswijk
Inleiding Uit de tweede kwart van de 18de eeuw daterend bedrijfsgebouw, waarin karnmolen en kalverenschuur. Het gebouw werd tegelijkertijd ..

Boerderij Duinzicht / Duinzigt

Van Vredenburchweg 162
Rijswijk
BOERDERIJ Duinzicht. 17e eeuwse boerderij met dwars voor de stal gebouwd woongedeelte, dat een pannen dak draagt, links schildvormig beëind..

Voormalige tuinbouwschool

Van Vredenburchweg 150
Rijswijk
Inleiding Voormalige TUINBOUWSCHOOL, gebouwd in 1905 in een Heroriëntatie op traditionele bouwwijzen door J. Gratama en S. de Clerq als ee..

Overvoorde: oostelijke brug met hek

Van Vredenburchweg 174
Rijswijk
Omschrijving Oostelijke BRUG MET TOEGANGSHEK behorende tot de buitenplaats Overvoorde. Het voorplein voor het huis wordt aan twee zijden ..

Overvoorde: hoofdgebouw

Van Vredenburchweg 174
Rijswijk
Omschrijving HOOFDGEBOUW (Overvoorde). Het in oorsprong uit 1623 daterende hoofdgebouw, waarvan de voor- en achtergevel in 1745 is vernieu..

Kaart & Routeplanner

Route naar Spoorzicht, de Rijswijkse Hope in Rijswijk

Foto's (1)