Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huize Overbunde in Bunde

Kerkelijk Gebouw

Kloosterweg 58
6241GB Bunde (gemeente Meerssen)
Limburg

Bouwjaar: 1875-1876
Architect: J. Kayser (??)


Beschrijving van Huize Overbunde

Inleiding Het voormalig klooster met pensionaat werd in 1875 gesticht op het landgoed "Overbunde", twee jaar nadat de laatste eigenaar van het landgoed, mevrouw Nelissen-Lemmens, de deels door brand verwoeste herenhof in 1873 geschonken had aan de zusters Franciscanessen van Heijthuijsen. (De oudste bronnen waarin de adellijke herenhofstede - een landgoed van de heren van Valkenburg - wordt genoemd dateren uit het eind van de 14de eeuw). Van meet af aan was de schenking bedoeld voor de Duitse tak van de zusters van Heijthuijsen, gevestigd in Freckenhorst (Westfalen), die aldaar door de Kulturkampf moesten uitwijken. De verhuizing naar Bunde van het gehele convent, inclusief het meisjespensionaat voor de Duitse leerlingen, was op 1 april 1876 gerealiseerd, een datum die dan ook als eigenlijke stichtingsdatum wordt aangehouden; de wijding van de kapel vond plaats op 7 april van dat jaar. Sinds 1920 fungeerde het klooster tevens als koloniehuis (erkend in 1932), sinds 1923 als herstellingsoord voor vrouwen en kinderen van mijnwerkers en tot 1968 als LOM-school. Omschrijving U-vormig hoofdgebouw, de uiteindelijke in imitatie blokverband gepleisterde vorm kwam in enkele fasen tot stand gedurende de jaren 1875-1886. Hoofdvleugel voorzien van twee verdiepingen en zadeldak met dakkapellen met zinken nokversiering. De zijvleugels voorzien van één verdieping en zadeldak. Uitgebouwde, verdiepingsloze ingangspartij tegen hoofdvleugel met natuurstenen balustrade en daarboven door middel van lisenen geaccentueerde en door een trapgeveltje bekroonde middenrisaliet in neo-gotische stijl. In het spaarveld van de middenrisaliet een Maria-beeld van natuursteen, rustend op een colonnet en kapiteel. Tegen de rechterzijde van de hoofdvleugel - min of meer in het verlengde van de rechter voorvleugel - een eenbeukige, bakstenen en vrij rijk uitgevoerde kloosterkapel in neo-gotische stijl De kapel bevindt zich op de verdieping en is onderkelderd (troggewelfjes). Torenvormige nevenruimten en inspringend driezijdig gesloten koor. Fraai dakenplan met dakkapellen met nokversiering, kruisbloem, hogels, dakkruis en een slanke, rijk geornamenteerde dakruiter met hoge spits. Kruisgewelven met ribben met peerkraalprofiel, gedragen door halfkapitelen op gebundelde colonnetten. Boven de ingang een tribune en in het schip decoratief glas-in-lood vervaardigd in het atelier van Hertel & Lersch te Düsseldorf en gedateerd 1896, met in de sluiting afbeeldingen van Elisabeth van Hongarije geflankeerd door Clara en Margarita. Noordwestelijk tegen de hoofdvleugel een vleugel met twee verdiepingen en zadeldak en in de langsgevels reeksen, enigszins getoogde zesruitsvensters: begin 20ste eeuw. Daarop volgend een korte vleugel, gebouwd in 1932 naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten, met aan de (open) binnenplaatszijde een uitgebouwd trappenhuis met gekleurd glas-in-lood in abstract-geometrische vormen. Tijdens een verbouwing in 1966 werden de gevels aan de dorpszijde, ter hoogte van de begane grond, in ernstige mate aangetast. School met verdieping en zadeldak: ca. 1876. In de topgevels klimmende spaarnissen, met in het midden een venster: in de langsgevels vensters met keramische vullingen onder de segmentboog. Niet van monumentaal belang zijn de uit 1949 daterende uitbouw in het verlengde van de linker vleugel aan de voorzijde (gebouwd als rector- en dokterswoning), evenals de uitbreidingen tegen het oorspronkelijke schoolgebouw, het oorspronkelijk vrijstaande, langgerekte gebouw rechts van de kapel alsmede de boerderij. Waardering "Overbunde" is van cultuurhistorisch belang vanwege de (bebouwings) geschiedenis van het landgoed Overbunde, waarvan de sporen van de hofstede nog achter het oudste, gepleisterde deel van het klooster aanwezig zijn en vanwege de religieus, sociaal-historische geschiedenis, met name die van de Kulturkampf. De kapel is van architectonisch belang als representant van een op een verdieping gebouwde neo-gotische kapel en wegens de voor kloosterkapellen vrij rijke uitvoering; de kapel vertegenwoordigt als voorbeeld van het verschijnsel kloosterkapel zeldzaamheidswaarde. De naam van de architect is - op stilistische gronden - hoogstwaarschijnlijk die van Joh. Kayser, de rijzigheid en detaillering van de kapel zijn opmerkelijk. De in het atelier van Hertel & Lersch te Düsseldorf vervaardigde, uit 1896 daterende gebrandschilderde vensters zijn van een bijzondere historische en esthetische kwaliteit. Het klooster, de kloosterkapel en de school zijn tezamen van cultuurhistorische waarde en vertegenwoordigen algemeen belang hetgeen nader tot uitdrukking komt door de ontwerpkunstige finesse, de hoge situering en de landschappelijke entourage. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506195
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Huize Overbunde
De kapel

Huize Overbunde is een kloostercomplex in Bunde, in de Nederlands Zuid-Limburgse gemeente Meerssen. Het gebouw bevindt zich aan de Kloosterweg op de Kloosterberg aan de oostelijke rand van het dorp.

Het complex bestaat uit de kloosterkapel, het carrévormige kloostergebouw en het schoolgebouw. Het kloostergebouw is een rijksmonument. In 1900 werd een Lourdesgrot gebouwd in het park, welke in 2009 werd gerenoveerd.

Geschiedenis

In 1381 werd er voor het eerst melding gemaakt van (leen)hof Overbunde. Tot 1871 wisselden de herenhoeve en het landgoed meerdere keren van eigenaar.

Op 3 juli 1871 kreeg een groot deel van de herenhoeve te maken met brand. Vervolgens werd het landgoed geschonken aan de kloosterorde van de zusters Franciscanessen. Deze orde was Duitsland ontvlucht.

In 1875 begonnen de zusters een meisjesschool en een meisjespensionaat.

Op 7 juli 1876 werd de nieuwe kapel ingewijd.

In 1903 bouwde men naast het klooster een nieuw schoolgebouw.

In 1920 werd het meisjespensionaat gesloten vanwege een terugloop van het aantal leerlingen als gevolg van de Eerste Wereldoorlog.

In 1932 werd er door de zusters een herstellings- en ontspanningsoord gestart voor zwakke kinderen met de naam Koloniehuis Overbunde.

Vanaf de jaren 1960 werd het complex ook als opvangtehuis voor moeilijk lerende kinderen gebruikt.

Vanaf 1970 was het een erkend medisch kindertehuis.

In 1977 vertrokken de zusters uit Overbunde en in de jaren 1980 vertrokken de school en het opvangtehuis naar de nieuwbouw Mariënwaard in Maastricht. In de jaren die volgden maakte de gemeente plannen voor de inrichting van het terrein als woongebied, waarbij het monument behouden blijft.

Op 3 juli 1997 liep het complex ernstige schade op door een felle brand, waarbij het markante torentje van de kapel geheel door het vuur werd verzwolgen.

In 2003 werd er begonnen met de uitvoer van de eerdere plannen. Er werden 34 vrijstaande woningen gebouwd op de weilanden rondom het klooster, in de carré van Huize Overbunde werden 8 woningen gevormd, het schoolgebouw werd verbouwd tot woning en er vond een restauratie plaats van de kloosterkapel. Op 18 februari 2005 werd het torentje herplaatst op de kapel.


Monumenten in de buurt van Huize Overbunde in Bunde

Heilig Hartbeeld

Patronaatstraat 8
Bunde (Gemeente Meerssen)
Inleiding In een traditionele bouwstijl rond 1925 vervaardigd kunststenen HEILIG HARTBEELD. Het beeld is op een bakstenen sokkel geplaatst...

Bouwhoeve in haakvorm van mergel en baksteen

Höfkestraat 11
Bunde (Gemeente Meerssen)
Bouwhoeve in haakvorm van mergel en baksteen, XVIII.

Pastorie

Patronaatstraat 1
Bunde (Gemeente Meerssen)
Inleiding In een traditioneel-ambachtelijke stijl rond 1896 gebouwde vrijstaande PASTORIE. De voormalige pastorie is in een grote tuin gele..

Neoclassicistische inrijpoort

Patronaatstraat 4
Bunde (Gemeente Meerssen)
Neoclassicistische inrijpoort, XIX A. Twee stel hekpijlers met vaasbekroningen, XIX A.

Voormalige Parochiekerk Agnes

Burchtstraat 2
Bunde (Gemeente Meerssen)
Voormalige Parochiekerk, gebouwd in 1842; in 1905 vergroot en voorzien van twee torens.

Kaart & Routeplanner

Route naar Huize Overbunde in Bunde

Foto's (29)

Alle 29 foto's weergeven