Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vijf grenspalen in Sluis

Overig

Ongd. aan Kaai
4524ZA Sluis
Zeeland

Bouwjaar: 17e/18e eeuw


Beschrijving van Vijf grenspalen

Een 17de eeuwse hardstenen jurisdictiepaal, voorzien van de inscripties 'T VRIJE en SLUYS, alsmede vier laat 18de eeuwse hardstenen zgn. Oostenrijkse palen met medaillons waarin de Staatse leeuw met pijlenbundel als symbool van de Eendracht en kromzwaard als symbool van het recht aan de ene zijde en de dubbelkoppige gekroonde Oostenrijkse adelaar aan de andere zijde. De palen zijn respectievelijk 1,40 en 1,90 m hoog en ze zijn onderling verbonden door staven. De middelste en buitenste palen dragen een steenhouwersmerk. De jurisdictiepaal en de vier Oostenrijkse palen zijn destijds gebezigd om de grens aan te duiden van het gebied waarover jurisdictie werd uitgeoefend, respectievelijk waar de landsgrens was gelegen. De 17de eeuwse jurisdictiepaal en de laat 18de eeuwse Oostenrijkse palen zijn van cultuurhistorische-, rechthistorische-, situerings-, zeldzaamheids- en typologische waarde als Rijksmonumenten. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506168
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Grenspaal 269a (Belgisch-Nederlandse grens) op de linkeroever van de Schelde
Grenspaal in 1666 tussen Hasselt en Zonhoven geplaatst in opdracht van de Luikse prins-bisschop Maximilianus Henricus van Beieren met daarop zijn wapenschild en dat van Hasselt en aan de andere zijde de tekst "NON ULTRA SONHOVIENSES SUB POENA CORPORALI EX EDICTO SER=MI"

Een grenspaal is een paal die de grens van een gebied (land, provincie, gemeente of eigendom) aangeeft. Dit gebeurt ook door middel van stenen, men spreekt dan van een grenssteen.

De grenssteen "We refuse to be enemies", van het boerenbedrijf en vredesproject van de christelijke Palestijnse boer Daoud Nassar. De tekst is geadresseerd aan vijandige Israëlische kolonisten in de omgeving die regelmatig vernielingen aanrichten (Palestina)

Grenspalen worden geplaatst op het punt waar de grens een knik maakt. Van oudsher is vanuit een grenspaal de volgende grenspaal al te zien, hoewel dat tegenwoordig niet altijd meer het geval is.

Een grenspaal wordt niet altijd op de grens geplaatst. In het geval van een rivier bijvoorbeeld worden aan beide oevers grenspalen geplaatst met dezelfde nummering. De grens ligt dan precies tussen beide in. De grens tussen Duitsland en Nederland nabij Lobith, gevormd door de Rijn, is hier een voorbeeld van. Toch betekent een dubbele paal niet altijd dat de grens in het midden ligt. In 1818 werden bij de Neutraleweg ook dubbele palen geplaatst, maar de grens was de gehele weg die er tussen lag; de weg was hiermee een gemeenschappelijk bezit van Pruisen en Nederland.

Geschiedenis van de provinciegrenspaaltjes

Deze paaltjes (soms met wapen erop) herinneren aan een stukje eigen zeggingskracht, een bepaalde macht van de provincie. In het Romeinse Rijk was een provincie de aanduiding voor het machtsgebied van een consul of pretor. Nadat aan het einde van de Middeleeuwen een einde was gekomen aan het bestaan van het leenmanschap, werd het rijk voor administratieve doeleinden verdeeld in provincies.

In de Nederlanden duikt de benaming voor het eerst op onder keizer Karel V. De hertogdommen Brabant, Limburg, Luxemburg, Gelre, de graafschappen Vlaanderen, Artois, Henegouwen, Holland, Zeeland, Namen, de heerlijkheid Mechelen, Friesland, Utrecht, Overijssel (met Drenthe, Lingen en Westerwolde), Groningen (met de Ommelanden), de steden en kastelen van Rijsel en de stad Doornik (met het Doornikse) vormden met elkaar de zeventien provinciën. Uit hun vertegenwoordigers werd het belangrijkste regeringslichaam, de Staten-Generaal samengesteld. Na de afzwering van de vorst en de vestiging van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden verstond men onder een provincie een landschap, dat niet alleen zich zelf bestuurde, maar dat ook deel had aan het bestuur van de Republiek. Die zeven waren Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Friesland en Groningen. Drenthe had zelfbestuur, maar nam geen deel aan het bestuur van de Republiek. Sinds 1798 werden onder het regime van de Fransen de provincies departementen genoemd, maar na de Franse tijd werd de oude naam hersteld en die bleef tot heden in gebruik.

Bekende grenspalen en grensstenen

Grenspalen hebben vaak geleid tot sages, zoals die van:

Andere bekende grenspalen:

Zie ook

Externe links

Externe bronMonumenten in de buurt van Vijf grenspalen in Sluis

Douanaekantoor

Kaai 32
Sluis
Inleiding Douanekantoor, gebouwd rond 1900 in overgangsarchitectuur en gelegen aan de kop van het Kanaal van Brugge naar Sluis. Omschrijvi..

Stenen kade

Stenen kade
Sluis
Stenen kade, vernieuwd blijkens memoriesteen in 1858 naar ontwerp van de Rijkswaterstaat.

Pomp

Pomp op Markt
Sluis
Midden XIX, gietijzeren pomp, bestaande uit een octogene kolom met verdiepte velden, waarop een bekroning in bladmotief en een beëindiging ..

Belfort

Groote Markt 1
Sluis
Raadhuis. Waarschijnlijk gebouwd tussen 1390 en 1393; na zware beschadiging in 1944 herbouwd. Rechthoekig gebouw met ingebouwde toren die ee..

Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel

Perceel vm verdedigingswerken
Sluis
Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel, van belang uit oogpunt van krijgshistorische waarde.

Kaart & Routeplanner

Route naar Vijf grenspalen in Sluis

Foto's (1)