Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Herenhuizen in Amsterdam

Woonhuis

Hacquartstraat 19
1071SG Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1923-1925
Architect: G.J. Rutgers


Beschrijving van Herenhuizen

Inleiding Op de hoek van Reijnier Vinkeleskade, Hacquartstraat en Cornelis Schuytstraat gelegen westelijk deel van een tussen 1923 en 1925 tot stand gekomen complex HERENHUIZEN naar een ontwerp in Amsterdamse School-stijl van G.J. Rutgers in opdracht van de NV Zuiderkwartier (Hacquartstraat 19-19A, 1924), G. Kroese (Hacquartstraat 21-23, 1924; Reijnier Vinkeleskade 77-79, 1923-1924), J.H. Werner jr., directeur van de NV 'Holland' (Hacquartstraat 25-27 en Reijnier Vinkeleskade 81-82, 1923-1924), G.J. Rutgers (Reijnier Vinkeleskade 80, 1923-1924) en J. Warners (Reijnier Vinkeleskade 72-76, 1923- 1925). Omschrijving Westelijk gelegen deel van een op een vliegervormig terrein tot stand gekomen complex bakstenen herenhuizen samengesteld uit kubische, aan de voorzijde soms afgeronde, bouwvolumes met in- en uitspringende gevelvlakken. Omschrijving Hacquartstraat 19: Op een rechthoekige plattegrond tot stand gekomen herenhuis, deel uitmakend van het Zuiderkwartiercomplex en bestaande uit twee verdiepingen onder een plat dak met een brede rechte gootlijst. Beganegrond met in de rechtertravee een rechthoekige eikehouten, in Amsterdamse School-stijl gedetailleerde, deur onder twee glas in lood bovenlichten. Aan weerszijden van de naar binnen gelegen entree twee natuurstenen en van reliëf voorziene hoekstenen. Tevens aan weerszijden van de entree twee houten nummerbordjes waarop in wit geschilderd 'No' en '19'. In de linkertravee een groot samengesteld venster met daarboven door brede roeden onderverdeelde glas in lood raampjes. Boven de entree en het venster drie horizontaal lopende gemetselde banden. De inspringende bovenverdieping is voorzien van een balcon met drie openslaande door roeden onderverdeelde balconramen onder een korte luifel afgesloten door een boeideel. De gevel is hier en daar voorzien van siermetselwerk. Het herenhuis wordt aan de straatzijde afgesloten door een bakstenen muurtje met doorgang tussen twee eveneens gemetselde pijlers. Omschrijving Hacquartstraat 19A: Herenhuis, deel uitmakend van het Zuiderkwartiercomplex en bestaande uit twee haaks op elkaar geplaatste kubische bouwvolumes van verschillende hoogte met platte daken. De woning bestaat uit twee verdiepingen. Rechter uitspringend bouwvolume met entree aan de westzijde. Hardstenen stoep bestaande uit twee treden tussen twee gemetselde pijlers. Eikehouten deur met samengesteld bovenlicht met glas inlood onder een luifel. Klein wc-raam aan noordzijde. Op de verdieping aan iedere zijde van het bouwvolume een openslaand door roeden onderverdeeld venster boven een uitkragende onderdorpel. Het inspringende linkerbouwvolume heeft beganegronds een groot samengesteld venster. Op de verdieping een door roeden onderverdeeld venster tussen twee uitkragende houten banden met boeideel. De gevel is verder voorzien van decoratief metselwerk. Omschrijving Hacquartstraat 21: Op een nagenoeg rechthoekige plattegrond tot stand gekomen herenhuis, deeluitmakend van het Zuiderkwartiercomplex en bestaande uit twee verdiepingen onder een plat dak. Beganegronds naar binnen gelegen portiek met rechthoekige, in Amsterdamse School-stijl gedetailleerde, eikehouten deur met twee glas-in-lood bovenlichten. Linkerzijde (O) van portiek is afgeschuind waarin een smal venster is geplaatst met twee boven elkaar geplaatste bovenlichten. Links (O) van de portiek tweelingvenster met achtruits bovenlicht. Rechts (W) van portiek schuifraam met vierruits bovenlicht. Het gevelvlak boven de vensters van de beganegrondverdieping is voorzien van drie horizontaal lopende gemetselde banden. Op de verdieping vier naast elkaar geplaatste vensters met schuiframen en vierruits bovenlichten. Omschrijving Hacquartstraat 23: Op een nagenoeg rechthoekige plattegrond tot stand gekomen herenhuis, deeluitmakend van het Zuiderkwartiercomplex en bestaande uit twee kubische bouwvolumes van verschillende bouwhoogte. Beide bouwvolumes bestaan uit twee verdiepingen onder platte daken. Het linkerbouwvolume (O) heeft beganegronds een samengesteld venster met achtruits bovenlicht. Boven dit venster drie horizontaal lopende gemetselde banden. Op de verdieping twee vensters met schuiframen en vierruits bovenlichten. Rechterbouwvolume (W) met beganegronds naar binnen gelegen portiek met rechthoekige, in Amsterdamse School-stijl gedetailleerde, eikehouten deur met twee glas in lood bovenlichten. Linkerzijde (O) van portiek is afgeschuind waarin een smal venster is geplaatst met twee boven elkaar geplaatste bovenlichten. Links (O) van de portiek tweelingvenster met achtruits bovenlicht. Rechts (W) van portiek schuifraam klein w.c.-raampje. Op de verdieping zesruits venster met daarnaast (W) een uit de gevel kragende gemetselde sierkorbeel. De gevel is voorzien van decoratief metselwerk. Omschrijving Hacquartstraat 25: Op een samengestelde plattegrond tot stand gekomen herenhuis, deeluitmakend van het Zuiderkwartiercomplex en bestaande uit twee bouwvolumes, beide met twee verdiepingen onder platte daken. Linkerbouwvolume met portiek, bereikbaar via hardstenen trap. Overgang van muurvlak naar portiek aan de linkerzijde (O) is afgeschuind met in de nok een uit natuursteen in hoog-reliëf gebeitelde mensenkop. Eikehouten rondboogvormige deur met twee bovenlichten. Boven de portiek een balcon. Openslaande balcondeuren met twee boven elkaar geplaatste bovenlichten. Rechterbouwvolume (W) risaleert en is convex vormgegeven. Beganegronds en op de verdieping drie vensters met schuiframen en vierruits bovenlichten. Een hoog boven het dak uitstekende gemetselde schoorsteen. De gevel is voorzien van decoratief metselwerk. Omschrijving Hacquartstraat 27: Op de hoek van Hacquartstraat en Cornelis Schuytstraat gelegen en op een samengestelde plattegrond tot stand gekomen herenhuis, deeluitmakend van het Zuiderkwartiercomplex bestaande uit twee verdiepingen onder een in hoogte verspringend plat dak. Gevel aan de Hacquartstraat heeft een convex bouwdeel waarin zowel beganegronds als op de verdieping een samengesteld venster met twee vierruits bovenlichten. Rechter, naar de hoek toelopend en ten opzichte van de rooilijn naar buiten toe zwenkend, bouwdeel met beganegronds rondboogvormige eikehouten deur bereikbaar via hardstenen stoep. Ook in dit bouwdeel vensters met schuiframen en vierruits bovenlichten. De hoek naar de Cornelis Schuytstraat is afgerond en tussen de verdiepingen voorzien van twee natuurstenen sculpturen. De gevel aan de Cornelis Schuytstraat heeft een vanaf de grond en bijna tot aan het dak omhooglopende ronde erker. Alle vensters hebben glas in lood bovenlichten. De gevel is voorzien van decoratief metselwerk. Omschrijving Reijnier Vinkeleskade 72: Op een rechthoekige plattegrond tot stand gekomen herenhuis, deeluitmakend van het Zuiderkwartiercomplex en bestaande uit drie verdiepingen onder een plat dak met natuurstenen daklijst. De gevel is onder de daklijst opengewerkt. Beganegrond met driehoekerker. In de erker drie vensters met schuiframen onderling gescheiden door vanaf de grond omhooglopende pilasters met natuurstenen plat kapiteel. Bovenliggend balkon. Links van de erker diepgelegen entree met links daarvan geplaatst een door roeden onderverdeeld laddervenster. Boven de entree een overhoeks geplaatst en boven het dak doorlopende erker op natuurstenen console over twee verdiepingen met openslaande vensters. Op de eerste verdieping in de rechtertravee openslaande balkondeuren met twee bovenlichten. Op de tweede verdieping samengesteld venster bestaande uit drie ramen onder een om de hoek doorlopende natuurstenen luifel met onderliggend reliëfwerk op de hoek. De gevel is voorzien van decoratief metselwerk. Het aan drie zijden vrijgelegen herenhuis heeft aan de oostzijde een brede oprit. Omschrijving Reijnier Vinkeleskade 73: Op een rechthoekige plattegrond tot stand gekomen herenhuis, deeluitmakend van het Zuiderkwartiercomplex en bestaande uit drie verdiepingen onder een plat dak met overstekende houten daklijst. Linkertravee met op beganegrond twee verticaal naast elkaar geplaatste vensters met schuiframen met achtruits bovenlichten. Op de eerste verdieping een groot samengesteld venster. Op de tweede verdieping een inpandig balkon met aan weerszijden twee witgepleisterde zuiltjes op een natuurstenen sokkel. Openslaande balkondeuren met door roeden onderverdeelde bovenlichten. Portiek met rechthoekige houten deur waarnaast (W) laddervenster. Links wordt de portiek geflankeerd door een door natuursteen afgedekte brede gemetselde pilaster. Boven de portiek een overhoeks geplaatste en boven het dak doorlopende erker op natuurstenen console deels behorend tot Reijnier Vinkeleskade 72. Onder de natuurstenen lijst van de erker is de gevel opengewerkt. De gevel is voorzien van decoratief metselwerk. Omschrijving Reijnier Vinkeleskade 74: Op een vierkante plattegrond tot stand gekomen dubbel herenhuis, deeluitmakend van het Zuiderkwartiercomplex en bestaande uit drie verdiepingen onder een plat dak met overhellende houten daklijst. Rechterhuis met in rechtertravee op beganegrond twee verticaal naast elkaar geplaatste vensters met schuiframen met achtruits bovenlichten. Op de eerste verdieping een groot samengesteld venster. Op de tweede verdieping een inpandig balkon met aan weerszijden twee witgepleisterde zuiltjes op een natuurstenen sokkel. Openslaande balkondeuren met door roeden onderverdeelde bovenlichten. Portiek met schuin geplaatste rechthoekige houten deur met door roeden onderverdeeld ruitjesvenster. Naast portiek laddervenster met daarnaast een door natuursteen afgedekte brede gemetselde pilaster. Boven de portiek, zowel op eerste als tweede verdieping, een venster met schuifraam en door roeden onderverdeeld bovenlicht. Voor het linkerhuis geldt - maar dan gespiegeld - dezelfde omschrijving als hierboven. De gevel is voorzien van decoratief metselwerk. Aan de straatzijde een hek tussen twee gemetselde pijlers waarop een gepleisterde baluster. Omschrijving Reijnier Vinkeleskade 75: Op eenrechthoekige plattegrond tot stand gekomen herenhuis, deeluitmakend van het Zuiderkwartiercomplex en bestaande uit drie verdiepingen onder een plat dak met overhellende houten daklijst. Rechtertravee met op beganegrond twee verticaal naast elkaar geplaatste vensters met schuiframen met achtruits bovenlichten. Op de eerste verdieping een groot samengesteld venster, eveneens met bovenlichten. Op de tweede verdieping een inpandig balkon met aan weerszijden twee witgepleisterde zuiltjes op een natuurstenen sokkel. Openslaande balkondeuren met door roeden onderverdeelde bovenlichten. Portiek met rechthoekige houten deur met door roeden onderverdeeld ruitjesvenster. Naast de entree laddervenster. Rechts naast de portiek een door natuursteen afgedekte brede gemetselde pilaster. Boven de portiek, zowel op eerste als tweede verdieping, een venster met schuifraam en door roeden onderverdeeld bovenlicht. De gevel is voorzien van decoratief metselwerk. Aan de straatzijde een hek tussen twee gemetselde pijlers. Omschrijving Reijnier Vinkeleskade 76: Op een rechthoekige plattegrond tot stand gekomen herenhuis, deeluitmakend van het Zuiderkwartiercomplex en bestaande uit drie verdiepingen onder een plat dak met overhellende houten daklijst. linkertravee met op beganegrond twee verticaal naast elkaar geplaatste vensters met schuiframen met achtruits bovenlichten. Op de eerste verdieping een groot samengesteld venster, eveneens met bovenlichten. Op de tweede verdieping een inpandig balkon met aan weerszijden twee witgepleisterde zuiltjes op een natuurstenen sokkel. Openslaande balkondeuren met door roeden onderverdeelde bovenlichten. In rechtertravee portiek met rechthoekige houten deur met door roeden onderverdeel ruitjesvenster. Naast de entree laddervenster. Links naast de portiek een door natuursteen afgedekte brede gemetselde pilaster. Boven de portiek, zowel op eerste als tweede verdieping, een venster met schuifraam en door roeden onderverdeeld bovenlicht. De gevel is voorzien van decoratief metselwerk. Aan de straatzijde twee gemetselde pijlers als ingang naar de entree. Omschrijving Reijnier Vinkeleskade 77: Op een rechthoekige plattegrond tot stand gekomen en ten opzichte van de naastliggende panden hoger gebouwd herenhuis deeluitmakend van het Zuiderkwartiercomplex en bestaande uit drie verdiepingen onder een plat dak. Rechtertravee met op beganegrond groot enkelvoudig venster met bovenlicht. Op de eerste en tweede verdieping een smal verticaal geplaatst venster. In de afgeschuinde zijde rechts op elke verdieping een smal venster. Beganegronds tegen de afgeschuinde zijde een gemetselde bloembak. In linkertravee portiek, bereikbaar via een stoep, met rechthoekige houten deur met door roeden onderverdeeld ruitjesvenster. De hoeken van de portiek zijn afgeschuind met rechts een enkelvoudig venster met bovenlicht en links een w.c.-raampje. Boven de portiek, op de eerste verdieping, een driehoekerker met vensters en glas in lood bovenlichten. Op de tweede verdieping een uitkragend muurvlak waarin enkelvoudig venster. De gevel is voorzien van decoratief metselwerk. Omschrijving Reijnier Vinkeleskade 78: Op een rechthoekige plattegrond tot stand gekomen herenhuis deeluitmakend van het Zuiderkwartiercomplex en bestaande uit twee bouwlagen onder een plat dak. Beganegronds portiek, bereikbaar via stoep, onder een luifel met afgeschuinde vlakken. In deze vlakken groot venster met bovenlicht. Rechts naast de portiek smal venster met twee bovenlichten; links twee vensters, eveneens met twee bovenlichten. Boven de eerste bovenlichten een over de gehele breedte van het huis doorlopende houten licht overhellende lijst. Op de bovenverdieping vier naast elkaar geplaatste vensters met schuiframen en vierruits bovenlichten. De gevel is voorzien van decoratief metselwerk. Omschrijving Reijnier Vinkeleskade 79: Op een rechthoekige plattegrond tot stand gekomen herenhuis deeluitmakend van het Zuiderkwartiercomplex en bestaande uit twee bouwlagen onder een plat dak. Beganegronds portiek, bereikbaar via stoep, onder een luifel met afgeschuinde vlakken. In deze vlakken groot venster met bovenlicht. Rechts naast de portiek smal venster met twee bovenlichten. Boven het eerste bovenlicht een over de gehele breedte van het huis doorlopende houten licht overhellende lijst. Op de bovenverdieping vier naast elkaar geplaatste vensters met schuiframen en vierruits bovenlichten. De gevel is voorzien van decoratief metselwerk. Omschrijving Reijnier Vinkeleskade 80: Op een rechthoekige plattegrond tot stand gekomen herenhuis deeluitmakend van het Zuiderkwartiercomplex en bestaande uit drie bouwlagen onder een plat dak. Beganegronds (links) rechthoekige eikehouten deur met door roeden onderverdeeld ruitjesvenster. Links van de entree klein vierkant bovenlicht. Rechts van de entree drie regelmatig naast elkaar geplaatste vensters met schuiframen en glas in lood bovenlichten. Naast het rechter venster eveneens klein vierkant bovenlicht. Het muurvlak van de twee verdiepingen risaleert en wordt "gedragen" door twee natuurstenen sculpturen. Aan de uiteinden van dit muurvlak twee brede gemetselde pilasters doorlopend tot vlak onder het dak gedekt door een uitkragende natuurstenen plaat. Op de eerste verdieping twee naast elkaar geplaatste grote vensters met zijlichten boven een licht uitkragend balkon. De muurdam tussen deze twee vensters is opgevuld met natuurstenen reliëfwerk. Op de tweede verdieping negen smalle verticale vensters van elkaar gescheiden door natuurstenen pilasters. Natuurstenen onderdorpel welke aan beide uiteinden wordt gedragen door een overhoeks geplaatste en gemetselde pilaster. De gevel is voorzien van decoratief metselwerk. Omschrijving Reijnier Vinkeleskade 81: Op een samengestelde plattegrond tot stand gekomen herenhuis deeluitmakend van het Zuiderkwartiercomplex en bestaande uit twee bouwvolumes, beide met twee verdiepingen onder platte daken. Rechterbouwvolume met portiek, bereikbaar via hardstenen trap. Overgang van muurvlak naar portiek aan de rechterzijde (W) is afgeschuind met in de nok een uit natuursteen in hoog-reliëf gebeitelde mensenkop. Eikehouten rondboogvormige deur met twee bovenlichten. Boven de portiek een balcon. Openslaande balcondeur met bovenlicht. Linkerbouwvolume (O) risaleert en is convex vormgegeven. Beganegronds en op de verdieping drie vensters met schuiframen en vierruits bovenlichten. Een hoog boven het dak uitstekende gemetselde schoorsteen. De gevel is voorzien van decoratief metselwerk. Omschrijving Reijnier Vinkeleskade 82: Op de hoek van Reijnier Vinkeleskade en Cornelis Schuytstraat gelegen en op een samengestelde plattegrond tot stand gekomen herenhuis deeluitmakend van het Zuiderkwartiercomplex en bestaande uit twee verdiepingen onder een in hoogte verspringend plat dak. Gevel aan de Reijnier Vinkeleskade heeft een convex bouwdeel waarin zowel beganegronds als op de verdieping een samengesteld venster met twee vierruits bovenlichten. Rechter, naar de hoek toelopend en ten opzichte van de rooilijn naar buiten toe zwenkend, bouwdeel met beganegronds rondboogvormige eikehouten deur bereikbaar via hardstenen stoep onder een bovenliggend uitkragend balkon met houten borstwering. Ook in dit bouwdeel beganegronds vensters met schuiframen en vierruits bovenlichten. Het balkon op de verdieping is voorzien van openslaande balkondeuren met vierruits glas in lood bovenlichten. De hoek naar de Cornelis Schuytstraat is afgerond en tussen de verdiepingen voorzien van twee natuurstenen sculpturen. Boven de sculpturen op de verdieping een groot rechthoekig venster. De gevel aan de Cornelis Schuytstraat heeft een vanaf de grond en bijna tot aan het dak omhooglopende ronde erker met uitkragend boeideel. Alle vensters hebben glas in lood bovenlichten met uitzondering van die op de begane grond verdieping. De gevel is voorzien van decoratief metselwerk. Waardering Complex herenhuizen in Amsterdamse School-stijl van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde alsmede van situationele waarde vanwege de markante ligging op de hoek van Reijnier Vinkeleskade, Hacquart- en Cornelis Schuytstraat. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506018
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Herenhuizen in Amsterdam

Geschakelde eengezinswoningen

Hacquartstraat 30
Amsterdam
Inleiding Deel van op de hoek van Cornelis Schuyt- en Hacquartstraat op een L-vormig terrein opgetrokken vier geschakelde EENGEZINSWONINGEN..

Geschakelde eengezinswoningen

Hacquartstraat 32
Amsterdam
Inleiding Deel van op de hoek van Cornelis Schuyt- en Hacquartstraat op een L-vormig terrein opgetrokken vier geschakelde EENGEZINSWONINGEN..

Vier geschakelde eengezinswoningen

Cornelis Schuytstraat 69
Amsterdam
Inleiding Deel van op de hoek van Cornelis Schuyt- en Hacquartstraat op een L-vormig terrein opgetrokken vier geschakelde EENGEZINSWONINGEN..

Vier geschakelde eengezinswoningen met houten tuinhek

Cornelis Schuytstraat 67
Amsterdam
Inleiding Deel van op de hoek van Cornelis Schuyt- en Hacquartstraat op een L-vormig terrein opgetrokken vier geschakelde EENGEZINSWONINGEN..

Woningblok van twaalf herenhuizen

Hacquartstraat 6
Amsterdam
Inleiding In 1921-1924 opgetrokken woningblok van twaalf HERENHUIZEN, in Amsterdamse School-stijl gecombineerd met internationale stijlkenm..

Kaart & Routeplanner

Route naar Herenhuizen in Amsterdam

Foto's (1)