Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijstaande villa in Amsterdam

Woonhuis

Museumplein 19
1071DJ Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1912
Architect: Th.G. Schill en D.H. Haverkamp


Beschrijving van Vrijstaande villa

Inleiding Een in 1912 tot stand gekomen geheel vrijstaande villa. Gebouwd in opdracht van W.F. van Heulekom. De architecten waren Th.G. Schill en D.H. Haverkamp. Gebouwd in een stijl verwant aan de zogenaamde Heroriëntatie op traditionele bouwwijzen. Aan de NW-zijde markeren hoge gemetselde posten op natuurstenen plint en met natuurstenen afsluiting de positie van het voormalige afscheidingshek. Omschrijving Op een samengesteld rechthoekig grondplan ontworpen villa op de hoek van het Museumplein en de Gabriël Metsustraat. Men onderscheidt boven het souterrain: begane grond, hoofdverdieping, tweede verdieping en kapverdieping. De villa wordt gedekt door een samengesteld en afgeknot schilddak met licht gebogen dakschilden. Leien als dakbedekking. Randen van de schilden met zink/lood beschermd. Op de hoeken van de schilden,op de overgang van keper naar vorst bevinden zich pirons. In overeenstemming met de geleding van de gevels zijn er rondom dakkapellen met vensters met dubbel draairaam, fronton en kroonlijst. Schoorstenen met rookopeningen en dekplaat op het afgeknotte dakdeel. Aan de zijde van het Museumplein een eveneens overeenkomstig met de geleding van die gevel centraal geplaatste grote gemetselde dakkapel. Deze dakkapel heeft in het midden een venster met twee tuimelramen; aan weerszijden daarvan een afhangend festoen in natuursteen. Boven het venster een natuurstenen cordonlijst met daarboven een licht getoogde gevelsteen met wapen in het timpaan. Op de hoeken van de dakkapel geblokte gemetselde hoekpilasters met console-kapiteel, dragende de kroonlijst van het grote segmentvormige fronton. Zowel aan de NW-gevel als aan de ZW-gevel ziet men een teruggerooid geveldeel. Ter accentuering van het risalerende en sterk symmetrische rechterdeel van de NW-gevel is de insprin ging bij deze gevel het opvallendst. De NW-gevel toont evenals de overige gevels op het niveau van de begane grond een door middel van omlopende banden van telkens één inspringende baksteenlaag verkregen rustica-effect. Verder vensters met recente suskasten. Overigens zijn alle vensters van de gevels van dergelijke suskasten voorzien. Op de hoek van de NW-gevel en de NO-gevel een toegangspartij met open portiek. Hoekliseen als dragende constructie. Aan de bovenzijde van de twee portiekopeningen bevindt zich een natuurstenen kader met kroonlijst. De feitelijke en dubbele toegangsdeur bevindt zich onder een getoogd bovenlicht in het verdiept in het portiek gelegen deel van de teruggerooide NW- gevel. De overgang naar de bovengelegen verdiepingen wordt geaccentueerd door een natuurstenen cordonlijst. In het rechterdeel van de NW-gevel bevindt zich tussen twee geblokt gemetselde lisenen het geaccentueerde geveldeel. Accentuering door middel van een breed venster op de hoofdverdieping en een balcon met natuurstenen bewerkte consoles en siersmeedijzeren hek op de verdere verdieping. Dubbele open slaande deur geeft toegang tot dit balcon. Overige vensters met strekken en schuiframen. Verder geblokt gemetselde hoeklisenen. Uitkragende gootlijst op kleine consoles. De NO-gevel heeft op het niveau van de begane grond aan de rechterzijde de opening naar het portiek. Centraal in de gevel is de op de hoofdverdieping uitgebouwde driezijdige erker. Aan alle zijden vensters met bovenlicht. Het middenvenster heeft dubbel draairaam. Fries met kroonlijst, waarboven dak gedekt met zink. Boven dit dak een venster met recente nood- of branduitgang. Aan de rechterzijde een klein oeil de boeuf in geornamenteerd natuurstenen kader. Uitkragende gootlijst op kleine consoles. Geblokte gemetselde lisenen. De ZW-gevel heeft een risalerend linkerdeel. Op het niveau van de begane grond bevindt zich links en recente aanbouw. Op de hoofdverdieping bevindt zich in het risalerende deel een groot zesruits venster. Daarboven een balcon op bewerkte consoles en met siersmeedijzeren hek. Een dubbele openslaande deur met bovenlicht verleent toegang tot dit balcon. Verder vensters met schuiframen, geblokt gemetselde lisenen en een uitkragende gootlijst op kleine consoles. De ZO-gevel heeft aan de linkerzijde een vijfzijdige erker over begane grond en hoofdverdieping. Op het niveau van de hoofdverdieping heeft deze erker rondom vensters met draairamen en bovenlichten. Boven een fries met eenvoudige kroonlijst het siersmeedijzeren hek van het balcon van de verdere verdieping. Een dubbele openslaande deur met bovenlicht verleent toegang tot dit balcon. Verder vensters met schuiframen. Uitkragende gootlijst op kleine consoles. Rechts van het midden verraadt een afwijkende vensterverdeling de aanwezig heid van een daarachter gelegen trappenhuis. Het bovenste venster heeft een verdeling in twee ramen; de twee vensters daaronder een verdeling in drie ramen. De ramen van deze drie trappenhuisvensters hebben ruiten van glas-in-lood. Het besproken geveldeel is hoger opgetrokken en doorbreekt de goot lijst. Verder identieke hogere gootlijst, met leien/shingles gedekt gedeelte van een schilddak, zinken bescherming en piron. NB. Gebouwd als 'wooning voor ééne familie'. Ter illustratie het volgende: De heer Van Heulekom wenste alleen al op de begane grond en de eerste verdieping te beschikken over een portiek, een ingang, een hal, een biljartkamer, een zitkamer, een keuken, een bijkeuken, een mangelkamer, een provisiekamer, een dienstingang, een garderobe, een tweede hal, een salon, een huiskamer, een speelkamer, een eetkamer, een serre, een dien kamer. Op de bovenste twee verdiepingen en in het souterrain bevonden zich dan nog de nodige slaap- en badkamers en ruimten voor het personeel. Waardering Vroeg 20ste-eeuwse villa in historiserende trant van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde. Verder van belang vanwege zijn stedebouwkundige waarde. De villa sluit de ZO-zijde van het Museumplein af en is van groot belang in de stedebouwkundige opzet van het plein. Onderdeel van het zuidoostelijke villablok, ingesloten door de Teniersstraat, de Van Miereveldstraat, de Gabriël Metsustraat en het Museumplein. Van belang als hoekbebouwing en als onderdeel van de villabebouwing rondom het Museumplein. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 505834
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Vrijstaande villa in Amsterdam

Geheel vrijstaande villa in neo-renaissance stijl

Museumplein 17
Amsterdam
Inleiding In oorsprong in 1912 gebouwde, geheel vrijstaan de villa in neo-Renaissance stijl. De tuin van de met de voorgevel aan het Museum..

Schoolgebouw

Gabriël Metsustraat 7
Amsterdam
Inleiding Een in 1912 tot stand gekomen geheel vrijstaand schoolgebouw op de hoek van de Gabriël Metsustraat en de Van Miereveldstraat. Op..

Vrijstaande dubbelvilla

Museumplein 15
Amsterdam
Inleiding Rechterdeel van een in 1910 in historiserende stijl met in Franse renaissance-stijl gedecoreerde aan vier zijden vrijstaande DUBB..

Pand, deel uitmakend van een huizenblok, in een trant die met zijn hoekige en stekelige detaillering het begin van de 'Amsterdamse School' aankondigt

Gabriël Metsustraat 22
Amsterdam
Pand, deel uitmakend van een huizenblok, in 1911 door M. de Klerk opgetrokken in een trant die met zijn hoekige en stekelige detaillering he..

Vrijstaande dubbelvilla

Museumplein 13
Amsterdam
Inleiding Linkerdeel van een in 1910 in historiserende stijl met Frans-renaissancistische motieven gerealiseerde aan vier zijden vrijstaand..

Kaart & Routeplanner

Route naar Vrijstaande villa in Amsterdam

Foto's (1)