Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rechterdeel van een vrijstaande dubbele villa in Amsterdam

Woonhuis

Jan Luijkenstraat 9
1071CJ Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1911-1912
Architect: Van Dijk en Nagelvoort


Beschrijving van Rechterdeel van een vrijstaande dubbele villa

Inleiding Rechterdeel van een in 1911-1912 tot stand gekomen geheel vrijstaande dubbele villa. Gebouwd in opdracht van de N.V. Bouw- en Exploitatie Maatschappij 'Amstelstad'. De villa is ontworpen door de architecten Van Dijk en Nagelvoort. Als bouwkundigen worden B.H. en H. Koolhaas genoemd. B.H. Koolhaas was tevens directeur van genoemde exploitatiemaatschappij. De betonwerken werden uitgevoerd door N.V. Ned. Betonijzerbouw. Gebouwd in een stijl verwant aan het rationalisme. Omschrijving Op een rechthoekig grondplan ontworpen rechterdeel van vrijstaande dubbel villa. Opgetrokken uit lichtrode baksteen, grijze natuursteen, groene verglaasde steen en blokken lichtgele zandsteen. Men onderscheidt drie bouwlagen: begane grond, verdieping, kap- of zolderverdieping. De gehele kap van zowel het linkerdeel als het rechterdeel van de villa bestaat uit een hoog tentdak met vier schilden gedekt met leien/shingles. Op de nok een grote centrale schoorsteen met uitkragende profielbanden. Enkele ingestoken zadeldaken van de dakkapellen en zinken deklijsten op de hoekkepers. De gevels rusten op een hoge natuurstenen plint. De noordgevel toont op het niveau van de begane grond aan de linkerzijde de later toegevoegde en iets teruggezette toe gangsdeur tot het tweede appartement. Toegangsdeur heeft driedelig bovenlicht, waarboven kwartronde en zandstenen overgang tot hogergelegen gevelvlak. Gevel van de begane grond overheerst door het gebruik van natuur- en zandsteen. In het midden een driezijdige erkeruitbouw met vensters. Het venster van het centrale bovenlicht heeft drie ramen. Boven de erker een klein balcon met open stenen borstwering. Aan de rechterzijde van de gevel een klein venster met daarboven de uitkragende zandstenen console van de bovengelegen arkel. Op de verdieping vensters, natuurstenen cordonlijsten en gemetselde vlechtwerkmotieven. Verder een vijfzijdige arkel. Alle zijden hiervan, inclusief de twee smalle zijden tegen het gevelvlak, ingenomen door vensters met grote gescheiden boven lichten. Stijlen en lijsten van zandsteen. Onder de kroonlijst van de goot een fries met rechthoekig gemetselde velden. Boven de kroonlijst een torenopbouw met aan vijf zijden dubbele ven sters. Kroonlijst op consoles, waarboven een met leien/shingles gedekte torenspits met acht schilden. Op de piron een natuurstenen bol. Zadeldak-insteek als overgang naar centrale tentdak. Verdieping verder afgesloten met uitkragende goot lijst op korbeelstukken met tussenliggende rechthoekige cartouches in het fries. Links op de verdieping de rechterhelft van het risalerende middendeel van de noordgevel van de dubbele villa. Vensters met middenstijl en bovenlicht. Het middendeel doorbreekt de kroonlijst en wordt afgesloten door een tuitgevel met dekplaat. Verder vlechtingen van zandsteen, gemetselde vlechtwerkmotieven en zandstenen fries met cartouches en verdiept liggende spaarvelden. De zij- of westgevel heeft de oorspronkelijke toegangspartij als meest in het oog springend element. Deze toegang is als uitbouw tegen de zijgevel geplaatst. Klein portiek met gedrongen post met geblokt kapiteel. Bovenlichten van elkaar ge scheiden door consolevormige zandstenen elementen. Achter de toegangsdeur een kleine vestibule. Kleine tuitgevel met natuurstenen dekplaat en lijstwerk. Groot driedelig venster met traliewerk. Risalerend middendeel van de zijgevel is vergelijkbaar met dat van de noordgevel. Extra venster ter hoogte van de kap- of zolderverdieping. De achter- of zuidgevel bestaat uit een puntgevel opgebouwd uit de eerdergenoemde materialen. Op de begane grond een erker met breed venster met meerruits-roedeverdeling en bovenlich ten. Op de verdieping een serre met houten borstwering. Naast de serre een klein balcon met houten hek. Zandstenen vlechtingen en gevellijst. Vensters met draairamen en bovenlicht. NB. In 1938 werd in opdracht van F.J. Wilton door architect J. op 't Land het rechterdeel van de dubbele villa gesplitst in twee appartementen; eveneens werd de terreinafsluiting gewijzigd en werd een gebouwtje opgetrokken op het open erf van genoemd perceel met bestemming daarvan tot bergplaats en garage. Waardering Rechterdeel van vroeg-20ste-eeuwse dubbele villa van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde. Van belang wegens ensemble-waarde als onderdeel van de villabebouwing rondom het Museumplein. Verder van toegevoegd belang als onderdeel van het villablok, ingesloten door de Hobbemastraat, de Jan Luijkenstraat en de Paulus Potter straat. De hoofdvorm en detaillering zijn redelijk bewaard gebleven. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 505770
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rechterdeel van een vrijstaande dubbele villa in Amsterdam

Linkerdeel van een geheel vrijstaande dubbele villa

Jan Luijkenstraat 7
Amsterdam
Inleiding Linkerdeel van een in 1911-1912 tot stand gekomen geheel vrijstaande dubbele villa. Gebouwd in opdracht van de N.V. Bouw- en Expl..

Rechterdeel van een in dubbele geheel vrijstaande villa

Jan Luijkenstraat 5
Amsterdam
Inleiding Rechterdeel van een in 1908-1909 tot stand gekomen dubbele geheel vrijstaande villa. Gebouwd in opdracht van W. Spakler. De archi..

Villa Reens

Honthorststraat 3
Amsterdam
Inleiding Op de hoek van de Honthorststraat en Jan Luykenstraat in 1912-1913 in Rationalistische stijl opgetrokken, aan vier zijden vrijsta..

Linkerdeel van een dubbele geheel vrijstaande villa, landelijk bekend geworden als kraakpand Lucky Luyk

Jan Luijkenstraat 3A
Amsterdam
Inleiding Linkerdeel van een in 1908-1909 tot stand gekomen dubbele geheel vrijstaande villa. Gebouwd in opdracht van W. Spakler. De archit..

Linkerdeel van vrijstaande dubbelvilla

Honthorststraat 5
Amsterdam
Inleiding Linkerdeel van een in 1902 door E. Breman in traditionele stijl met neo-maniƫristische en Art Nouveau invloeden ontworpen, aan v..

Kaart & Routeplanner

Route naar Rechterdeel van een vrijstaande dubbele villa in Amsterdam

Foto's (2)