Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Verenigingsgebouw in Surhuizum

Gebouw

It Langpaed 1
9283TD Surhuizum (gemeente Achtkarspelen)
Friesland

Bouwjaar: 1928-'29 1956 (verb.)
Architect: J.C. Velding Velding 1929 J.C. Velding


Beschrijving van Verenigingsgebouw

Inleiding In opdracht van de kerkvoogden van de Hervormde kerk van Surhuizum ontwierp de architect J.C. Velding in 1928 een rechthoekig VERENIGINGSGEBOUW aan het zandpad ten zuiden van de kerk. Het werd in 1929 gebouwd. Hierin waren ondergebracht een vergaderlokaal en een bestuurskamer, gescheiden door een paneelwand. De entree is gesitueerd in het torenachtig bouwlichaam met een plat afgedekte (luid-) zolder, waarop tot ca. 1954-56 een met lood beklede koepel stond. De bouwtrant van het gebouw is geïnspireerd op de Amsterdamse School, hetgeen met name tot uiting komt in details van het metselwerk en de parabolische boog van de toegang tot het voorportaal. De zaal werd in 1956 aan de achterzijde (zuid) en zijgevel (oost) uitgebreid met een podiumgedeelte, een keuken en toiletgroep naar ontwerp van architect R. Bergmans uit Buitenpost. Nadien is het gebouw andermaal uitgebreid (O-zijgevel). Deze gedeelten vallen buiten bescherming van rijkswege wegens geringe te ouderdom. Omschrijving Het gebouw op rechthoekig grondplan bestaat uit een bouwlaag met hoge kap. Het pand is opgetrokken in roodbruine handvorm bakstenen op een trasraam van donkerbruine handvorm bakstenen in kettingverband (Noors verband), met diepe lintvoeg en platvolle stootvoeg. De gevel wordt afgesloten door een rand strekken; het metselwerk in de geveltop is in visgraatmotief. Daar waar het torenlichaam de gevellijst doorsnijdt dient de streklaag als band rondom het torenlichaam, juist onder de vierkante galmopeningen. De zijkanten van de voor- en achtergevel zijn als steunberen uit het lood en zich verjongend opgemetseld. Het zadeldak is belegd met zwart geglazuurde Holl. pannen. De goot rust op een uitkragend gemetselde gootlijst. De hiërarchie van de lichtopeningen is van onder naar boven: vensters, lichtspleten, luchtopening. Aan de noordzijde zijn drie vernieuwde smalle H-vensters; de westgevel bevat drie vernieuwde enkelruits vensters met zij- en bovenlichtstroken; aan de oostzijde resteert nog een klein venster. In de topgevel van de noord- en zuidgevel zijn drie smalle glasstroken in het metselwerk opgenomen als lichtopeningen voor de zolder; dergelijke lichtstroken zijn op dezelfde hoogte in de toren aangebracht. De hoogte van de zeven vierkante galmopeningen in de toren correspondeert met de luchtspleten met horizontale schuin neergeklapte latjes in de geveltop aan voor- en achterzijde. Een parabolische boog met een gemetselde getrapte omlijsting verleent toegang tot het voorportaal in het torenlichaam. In de linkermuur zit een gedenksteen gemetseld met het opschrift: GEBOUWD 1929 / KERKVOOGDEN / J. BUMA / C. SCHUURMAN / M. POSTHUMUS / Ds. A. STEENBEEK //. De zwarte, opgeklampte toegangsdeur is voorzien van oorspronkelijk hang en sluitwerk. Inpandig is de gang gewijzigd in 1956 en later vanwege de aanbouwingen; de lambrizeringen van de beide zalen is aanwezig, met dien verstande dat de tussenwand thans scharnierend wegklapbaar is. Waardering Het in 1929 gebouwde verenigingslokaal van de Hervormde kerk te Surhuizum is van cultuurhistorisch en architectonisch belang: - vanwege de betekenis voor de cultureel-geestelijke ontwikkeling in Surhuizum, - vanwege de opmerkelijke bouwtrant, met elementen ontleend aan de Amsterdamse School, - vanwege de redelijke mate van architectonische gaafheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 502224
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Verenigingsgebouw in Surhuizum

Antoniuskerk, hervormde kerk

Doarpsstrjitte 31
Surhuizum (Gemeente Achtkarspelen)
Herv.Kerk en toren op omheind kerkhof. Eenvoudig driezijdig gesloten kerkgebouw in 1734 grotendeels uit afbraakmateriaal opgetrokken. Boven ..

Stelpboerderij

It Noard 5
Surhuizum (Gemeente Achtkarspelen)
Inleiding De STELP met aan de Z-zijde een aangebouwde BIJSCHUUR werd in 1933 in Interbellum-architectuur gebouwd ongeveer ter plaatse van e..

Keuterij

Legeloane 6
Augustinusga (Gemeente Achtkarspelen)
Keuterij van het kop-romptype. Voorhuis onder zadeldak tegen topgevel eindigend in schoorsteen met bord. Kleine lichtopening in de top; omga..

Villa Woudenhof

Skoalikkers 25
Augustinusga (Gemeente Achtkarspelen)
Inleiding Het WOONHUIS annex notariskantoor is in opdracht van notaris Harterink in 1915 in Interbellum-architectuur gebouwd naar ontwerp v..

Boerderij met dwarsgeplaatst voorhuis

Skoalikkers 19
Augustinusga (Gemeente Achtkarspelen)
Inleiding De BOERDERIJ met dwarsgeplaatst voorhuis en korte schuur is in ambachtelijk-traditionele trant gebouwd in het derde kwart van de ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Verenigingsgebouw in Surhuizum

Foto's (2)