Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Klokkentoren in Surhuisterveen

Kerkelijk Gebouw

Torenplein 1a
9230AA Surhuisterveen (gemeente Achtkarspelen)
Friesland

Bouwjaar: 1934
Architect: G.M. van Manen Manen 1934 G.M. van Manen

(1 recensie)

Beschrijving van Klokkentoren

Inleiding De solitaire KLOKKETOREN op het plein in het centrum van Surhuisterveen is in 1934 in sobere baksteen-architectuur door architect G.M. van Manen uit Drachten ontworpen. Het besluit om de toren op deze plaats te situeren werd genomen nadat hier een open plek was ontstaan door demping van de vaart. Aangezien géén van de kerktorens in Surhuisterveen een uurwerk met vier wijzerplaten bevatte, ontstond het idee om een uurwerk met wijzerplaten in de soutarre klokketoren te plaatsen. De bouwopdracht kwam van de Vereniging 'Plaatselijk Belang', getuige de gevelsteen met opschrift: PLAATSELIJK / BELANG / 1934 //. De oorspronkelijke luidklok in de toren is in de Tweede Wereldoorlog door de bezetters gevorderd en keerde na de bezettingstijd niet terug. Na 1945 is een nieuwe luidklok geplaatst met het opschrift: 'Gyng d'earste klok ek ût de toer, de ienheit yn us doarp bleau oer. Sa lang die ienheit bliuwt bistean, lied ik hjir yn't Surhústerfean'. De markante toren wordt aan weerszijden enaan de achterzijde omgeven door een gemetselde rand waarop een later toegevoegde pergola. De entree is aan de noordzijde; aan de zuidzijde is een pad naar een gedenksteen ter herinnering aan oorlogsslachtoffers. Het ijzeren wapenschildje van Surhuisterveen is na 1986 boven de entree aangebracht. Bij een wijziging in 1989 zijn in de dakvoet openingen gemaakt t.b.v. verlichting aan de buitenzijde van de toren. De latere toevoegingen (pergola, gedenksteen oorlogsslachtoffers, verlichting, wapenschild) zijn van ondergeschikt belang voor bescherming van rijkswege. Omschrijving De 16 meter hoge zich verjongende klokketoren is gebouwd op vierkante grondslag. Het uitkragende tentdakje met weerhaan is gedekt met leien in Maasdekking. De toren is opgetrokken in rood gevlamde bakstenen met terugliggende lintvoegen en platvolle stootvoegen op een basement van bruine gesinterde bakstenen. De houten rondboogdeur aan de Noordzijde met origineel hang- en sluitwerk heeft een drietreeds stoep van gevlamde bakstenen. Aan de noordzijde is een ijzeren drieruits lichtspleet; aan de west- en zuidzijde ventilatiespleten met schoepen. Aan de vier geveltoppen is een wijzerplaat aangebracht, waaronder galmgaten met borden. In de uitgemetselde dakvoet zijn openingen uitgekapt t.b.v. de verlichting. Waardering De beeldbepalende solitaire klokketoren in het centrum van Surhuisterveen werd voor Dorpsbelang in 1934 gebouwd en is van cultuurhistorisch belang wegens: - de oorspronkelijke functie, - de bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, - de bijzondere betekenis van het object voor de ruimtelijke ontwikkeling m.n. de centrumvorming van het dorp, - de redelijke mate van esthetische kwaliteit van het ontwerp, - de bijzondere betekenis voor het silhouet van het dorp, - de zeer hoge mate van functionele en typologische uitzonderlijkheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 502218
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (1)

Klokkentoren
3
Recensie door: ()
een mooie toren met nog wel een verhaal mooi monument voor de oorlog.
Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Klokkentoren van Surhuisterveen
Torenplein 2
Torenplein 2
Locatie Surhuisterveen
Bouw gereed 1934
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 502218
Architect G.M. van Manen
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

De klokkentoren van Surhuisterveen is een klokkentoren in Surhuisterveen in de Nederlandse provincie Friesland.

Beschrijving

De 16 meter hoge vlakopgaande toren van rode gevlamde baksteen met tentdak en windhaan werd in 1934 gebouwd met expressionistische details naar ontwerp van G.M. van Manen. Het initiatief voor de bouw van de klokkentoren op een stuk gedempte vaart (De Kolk) kwam van de Vereniging Plaatselijk Belang. Het elektrisch torenuurwerk met luidklok en vier wijzerplaten werd geleverd door de firma Van Bergen uit Midwolda. De in 1942 door de Duitse bezetter gevorderde luidklok werd vervangen door een klok met het opschrift: Gyng d'earste klok ek ût de toer, de ienheit yn us doarp bleau oer. Sa lang die ienheit bliuwt bistean, lied ik hjir yn't Surhústerfean. De ingang bevindt zich aan de noordzijde en aan de zuidzijde is een gedenksteen aangebracht. De in 1978 gerestaureerde toren is een rijksmonument.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Klokkentoren in Surhuisterveen

Dorpskerk (Hervormde kerk)

Gedempte Vaart 8
Surhuisterveen (Gemeente Achtkarspelen)
Herv.Kerk op Kerkhof. Eenvoudig kerkgebouw uit 1685 blijkens wapensteen boven de ingang. In de kerk mooie 17e eeuwse preekstoelkuip. In de k..

Doopsgezinde kerk

Gedempte Vaart 23
Surhuisterveen (Gemeente Achtkarspelen)
Doopsgezinde Kerk. Eenvoudig zaalgebouw, de muren geleed door spaarvelden waarin rondbogige gesloten vensters staan; eerste steen gelegd in ..

Doopsgezinde pastorie en consistorie

Gedempte Vaart 25
Surhuisterveen (Gemeente Achtkarspelen)
Inleiding De vm. PASTORIE van de doopsgezinde kerk is middels de CONSISTORIEKAMER verbonden met de Doopsgezinde kerk uit 1802. De plattegro..

Algemene begraafplaats, lijkenhuisje

Vierhuisterweg 32
Surhuisterveen (Gemeente Achtkarspelen)
Inleiding Het vm. LIJKENHUISJE op de begraafplaats, thans gebouw voor onderhoudsgereedschappen, is een ontwerp met Art Nouveau-elementen va..

Algemene begraafplaats, toegangshek

Vierhuisterweg 34
Surhuisterveen (Gemeente Achtkarspelen)
Inleiding De begraafplaats, gesticht door de Hervormde gemeente van Surhuisterveen, is gerealiseerd naar ontwerp van het architectenbureau ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)