Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dwarshuisboerderij 2 Dwarshuisboerderij in eclectische stijl in Twijzel

Boerderij

Optwizel 96
9286EG Twijzel (gemeente Achtkarspelen)
Friesland

Bouwjaar: 1898


Beschrijving van Dwarshuisboerderij 2 Dwarshuisboerderij in eclectische stijl

Inleiding De BOERDERIJ met dwarsgeplaatst voorhuis is in 1898 in eclectische trant in Twijzel gebouwd. De indeling van de schuur is later gewijzigd waarbij garagedeuren zijn toegevoegd. Omschrijving De boerderij bestaat uit een dwarsgeplaatst voorhuis en een schuurgedeelte daarachter. Het pand is opgetrokken in bruine handvorm baksteen. De gevel van het dwarshuis heeft een gepleisterde plint en wordt afgesloten door een daklijst met panelen. Boven de gootlijst is een sneeuwbord met ajourhekken. Het woongedeelte heeft een met gegolfde Friese pannen gedekt schilddak waarvan het voorste trapeziumvormige schild meer hellend is dan het achterste. Op de hoek van de nok en hoekkepers zijn schoorstenen met schoorsteenbord. De licht getoogde T-vensters in de symmetrisch ingedeelde voorgevel hebben persiennes. De getoogde strekken hebben donkerbruine bakstenen aanzet- en sluitstenen. De licht getoogde omlijste paneeldeur met middenstijl, siersmeedwerk en bovenlicht bevindt zich in het midden van de voorgevel. Daarboven is een kajuit met een T-venster dat opgeluisterd wordt met voluutwangen en een versierde dakrand. Aan de zijgevel van het dwarshuis zijn enkele vensters vernieuwd. Het schuurgedeelte onder wolfdak heeft rietbedekking en vijf regels gegolfde Friese pannen. Aan de zuidgevel zijn drie oorspronkelijke getoogde elfruits stalramen en een oorspronkelijke dubbele houten deur. De vier- en negenruitsvensters zijn vernieuwd. De achtergevel van het akkerbouwbedrijfstype heeft oorspronkelijke mendeuren en een staldeur met zijlicht; de garagedeuren zijn van recenter datum. Aan de noordgevel zijn twaalf verticale getoogde drieruits stalramen. Op de nok van de schuur is een uilebord van het Friese Wouden-type. Waardering De boerderij met dwarsgeplaatst voorhuis is van cultuurhistorisch en architectonisch belang: - als hoofbestanddeel van het visuele gave complex met stook hok en restanten van een boerentuin, - omdat het een voorbeeld is van een redelijk veel voorkomend boerderijtype in deze gemeente, - vanwege de aanwezigheid en hoge mate van gaafheid van detaillering en ornamentiek, - vanwege de hoge mate van architectonische gaafheid van de boerderij met rieten kap. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 502064
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Dwarshuisboerderij 2 Dwarshuisboerderij in eclectische stijl in Twijzel

Dwarshuisboerderij 2 Dwarshuisboerderij, stookhok

Optwizel 96
Twijzel (Gemeente Achtkarspelen)
Inleiding Het STOOKHOK behoort bij de boerderij met dwarsgeplaatst voorhuis, in 1898 in Twijzel gebouwd. Het stookhok wordt via een nieuwe ..

Arbeiderswoninkje onder rietkap

Rykswei 2
Kootstertille (Gemeente Achtkarspelen)
Arbeiderswoninkje onder riet gedekte kap.

Kop-hals-rompboerderij

Rykswei 4
Kootstertille (Gemeente Achtkarspelen)
Vrij gave kop-hals-rompboerderij (Bouma, Plaetseboek bladzijde 115) uit 1850. Voorhuis tussen twee topgevels met topschoorstenen, waarop pyr..

Dwarshuisboerderij 1 Dwarshuisboerderij in eclectische stijl

Optwizel 34
Twijzel (Gemeente Achtkarspelen)
Inleiding De BOERDERIJ met dwarsgeplaatst voorhuis, middels hals verbonden met het schuurgedeelte, is gebouwd in 1905 in eclectische trant...

Dwarshuisboerderij 1 Dwarshuisboerderij, stookhok

Optwizel 34
Twijzel (Gemeente Achtkarspelen)
Inleiding Het STOOKHOK staat evenwijdig aan en ten westen van de boerderij met dwarsgeplaatst voorhuis, ter hoogte van het schuurgedeelte. ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)