Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pastorie in Grootebroek

Kerkelijk Gebouw

Zesstedenweg 187
1613JD Grootebroek (gemeente Stede Broec)
Noord Holland

Bouwjaar: 1865


Beschrijving van Pastorie

Inleiding PASTORIE, gebouwd in 1865 in eclectische bouwtrant, gelegen aan de noordzijde van de Zesstedenweg. De pastorie wordt door een voortuin van de weg gescheiden. De pastorie is nu (1994) in gebruik als woonhuis. Omschrijving Voormalige pastorie, gebouwd op rechthoekig grondplan met lengte-as evenwijdig aan de weg. De hoeken van het rechthoekig grondplan zijn iets afgeschuind. Het pand bestaat uit twee bouwlagen plus een mezzanino onder een afgeknot schilddak met rode geglazuurde kruispannen. Het pand is (ten dele) onderkelderd. De plint is gecementeerd en voorzien van voegen ter imitatie van natuursteen. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen, afgewisseld met horizontale banden in gele baksteen. De gevels worden afgesloten door een rondomlopende houten bakgoot, rustend op kleine houten consoles. Op de afgeschuinde hoeken van het pand zijn lisenen aangebracht. Op diverse plaatsen in het muurwerk zijn de schieters van de ankers zichtbaar. De symmetrisch opgebouwde voorgevel (Z) heeft een breedte van vijf traveeen, waarvan de middelste -met de ingangspartij- iets risaleert. De ingangspartij bestaat uit een dubbele paneeldeur met ijzeren sierroosters en een bovenlicht. Hierboven hangt een gesneden houten kap, rustend op houten consoles. De voordeur is te bereiken via een hardstenen stoep met drie treden en een klein bordes. Aan weerszijden van het middenrisaliet bevinden zich twee iets terugliggende houten zesruitsschuifvensters met afgeronde bovenhoeken. Deze vensters hebben een geprofileerde omlijsting met een gestucte schelpdecoratie in de gezwenkte bovendorpel. Op de eerste verdieping -boven de voordeur- is een balkon aangebracht met opengewerkte houten borstwering en een dubbele balkondeur met zes glazen panelen en een tweeruitsbovenlicht. Aan weerszijden van de balkondeur bevinden zich twee zesruitsschuifvensters met afgeronde bovenhoeken. De mezzanino tenslotte, heeft vier liggende tweeruitsvensters en een drieruitsvenster in de middentravee. De linkerzijgevel (W) heeft behalve de hoeklisenen een middenliseen. De detaillering van de voorgevel loopt door over deze gevel. Op een klein venster na (tussen de begane grond en eerste verdieping) is deze gevel blind. De rechterzijgevel (O) heeft eveneens hoeklisenen en een middenliseen. Op de begane grond heeft deze gevel drie vensterassen, waarvan er één een negenruitsschuifvenster bevat en de andere twee een zesruitsschuifvenster. De eerste verdieping en de mezzanino hebben twee vensterassen met vensters. Per bouwlaag hebben de vensters dezelfde vorm als die in de voorgevel. In de rechterzijgevel is een gedenksteen met jaartal 1865 aangebracht. De achtergevel (N) heeft op de begane grond (van links naar rechts): een rechthoekige erker met afgeschuinde hoeken die overgaat in een met glazen panelen afgesloten veranda-achtige uitbouw. De erker staat op de stenen gecementeerde plint. Tussen het houten stijl- en regelwerk van de erker zijn tot kniehoogte houten panelen aangebracht, daarboven glaspanelen met verschillende roedenverdelingen en ruiten in twee tinten glas. Een houten trap met vier treden voert naar het niveau van de tuin. De erker loopt over in de veranda-achtige uitbouw (rechts) die op tuinniveau aanvangt. Vijf slanke houten pijlers met kapitelen verdelen de gevel in vier delen, die van glaspanelen zijn voorzien. Boven elk deel is een bovenlicht in twee tinten glas aangebracht. De roedenverdeling in de bovenlichten sluit aan bij die van de erker. Een geprofileerde gootlijst onder een afgeknot dak, sluit de erker en veranda af. De eerste verdieping en mezzanino hebben drie vensterassen, waarvan de middelste iets risaleert. Per bouwlaag bevatten de assen vensters die qua vorm overeenkomen met die van de voorgevel. Op de achtergevel is een pleisterlaag aangebracht. Het interieur op de begane grond is nog vrijwel in tact, onder andere de stuc-plafonds zijn nog in originele staat. Waardering Het pand is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard voorbeeld van een in eclectische bouwtrant gebouwde pastorie uit de tweede helft van de 19de eeuw. Tevens heeft het pand ensemblewaarde met de ernaast gelegen 19de-eeuwse Nederlands Hervormde kerk en heeft het pand een beeldbepalende waarde in de lintbebouwing van Grootebroek. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 501146
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Pastorie in Grootebroek

Hervormde kerk

Zesstedenweg 189
Grootebroek (Gemeente Stede Broec)
Hervormde Kerk. Eenbeukige 19e eeuwse kerk met een in de kern middeleeuwse toren. Preekstoel met bijbehorend achterschot en klankbord XVIIc,..

Toren van de hervormde kerk

Zesstedenweg 189
Grootebroek (Gemeente Stede Broec)
Toren der Herv. Kerk. Een na blikseminslag in 1884 sterk vernieuwde en gepleisterde, maar in de kern waarschijnlijk 15e eeuwse toren, versie..

Stelphoeve met ingezwenkte houten topgevel boven de kroonlijst

Zesstedenweg 214
Grootebroek (Gemeente Stede Broec)
Stelphoeve uit het midden van de 19e eeuw. Ingezwenkte houten topgevel boven de kroonlijst. Gevelsteen met voorstelling van St. Maarten, 17e..

De Schuilhoeve, voormalig weeshuis

Zesstedenweg 159
Grootebroek (Gemeente Stede Broec)
Het Weeshuis. Pand met verdieping, gedekt door een schilddak met hoekschoorstenen; vijf traveeën brede voorgevel; boven de omlijste ingang ..

Pand met nieuw opgemetselde trapgevel, waarin een gevelsteen van 1643 en enige oude onderdelen

Zesstedenweg 233
Grootebroek (Gemeente Stede Broec)
Pand met nieuw opgemetselde trapgevel, waarin een gevelsteen van 1643 en enige oude onderdelen; de pui is laat 18e eeuws.

Kaart & Routeplanner

Route naar Pastorie in Grootebroek