Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis van oorspronkelijk boerderijencomplex in Fijnaart

Boerderij

Oudemolensedijk 20
4793TH Fijnaart (gemeente Moerdijk)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1685

(1 recensie)

Beschrijving van Woonhuis van oorspronkelijk boerderijencomplex

Inleiding Woonhuis uit 1685 van het oorspronkelijke boerderijcomplex, liggend op circa vijftien meter afstand van de Oudemolensedijk (die tot 1583 fungeerde als zeewering) en behorend tot de `derde 's-Heeren Hoeve, een van de vijftien pachtboerderijen die de markiezin van Bergen op Zoom stichtte na de inpoldering in 1548 van `Vrouw Jacobsland', later genoemd de `Oude Fijnaartse Polder' of `Oud-Fijnaart'. Het woonhuis werd gebouwd in opdracht van Joost Janse Knook, toen deze de hoeve in 1685 pachtte en volgens het bestek werd de bouw uitgevoerd door Basstiaens Leendertsen. De boerderij was tussen 1801-1809 in het bezit van het `Bataafsch Gouvernement'. Omschrijving Eenlaags woonhuis, deels onderkelderd en voorzien van een zadeldak tussen tuitgevels. Gebouwd van IJsselsteen, eind 19de eeuw gepleisterd in blokverband. Ter weerszijde van de langsgevel aan de straat telkens twee vensters (vrijwel alle vensters zijn op kitscherige wijze vernieuwd, de kozijnen zijn echter merendeels nog oud); zuidelijke zijgevel voorzien van jaartalankers `1685'. De indeling (vijf traveeen) bestaat uit een globaal symmetrische opzet met in het midden een doorlopende smalle gang (deel noordelijke wand gesloopt): tongewelfde kelder met opkamer achter de voorste kamer aan de noordzijde. Van de twee oorspronkelijke schouwen zijn alleen nog de schoorstenen met rookkamers aanwezig op de kapverdieping. Balklagen oorspronkelijk, evenals de kap: schaargebint met kromstijlen (korbeels vervangen) en nokgebint. Waardering Van monumentaal belang als karakteristiek en in belangrijke mate gaaf bewaard voorbeeld van een 17de-eeuws woonhuis van een boerderijcomplex in de kleipolders van noordwest Brabant. De situering is van belang vanwege de landschappelijke en bestuurlijke ontwikkeling. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 500910
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:32:19.0

Recensies en ervaringen (1)

Woonhuis van oorspronkelijk boerderijencomplex
3
Recensie door: ()
De beschrijving (door de RCE) van dit monument dateert van voor de restauratie die na 2000 heeft plaatsgevonden. Het pand is zodanig gerestaureerd dat het in gebruikswaarde gestegen is zonder aan de buitenkant iets te wijzigen. Binnen is de indeling van de vertrekken op de begane grond hetzelfde gebleven, al was dit niet meer origineel. Op de verdieping is de open graanzolder ingericht met kamers. De ramen zijn intussen vervangen en hebben i.o.m. de RCE nu een 19de eeuwse uitvoering gekregen, de "kitsch"is verdwenen. Enkele jaren geleden is een waterkelder ontdekt die onder de keuken is gesitueerd en waar regenwater vanuit de dakgoot via de regenpijp in werd opgevangen. Waarschijnlijk werd middels een handpomp het water opgepompt voor gebruik in de bovengelegen keuken.
Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonhuis van oorspronkelijk boerderijencomplex in Fijnaart

De Oude Molen

Oudemolensedijk 16
Fijnaart (Gemeente Moerdijk)
Inleiding Vrij gelegen, niet meer geheel complete bakstenen windkorenmolen uit (naar alle waarschijnlijkheid) 1845 en een - beschermenswa..

Nederlands Hervormde Kerk

Kerkring 1
Fijnaart (Gemeente Moerdijk)
Inleiding. De Nederlandse Hervormde KERK werd in 1876 gerealiseerd in Ambachtelijk-Traditionele stijl met Neo-Romaanse elementen naar een o..

Pastorie

Molenstraat 24
Fijnaart (Gemeente Moerdijk)
Inleiding. De PASTORIE werd omstreeks 1873 in een Eclectische stijl gebouwd naar ontwerp van de architect P. Soffers in opdracht van het be..

Huis onder schilddak en met lijstgevel waarvan de bovenhoeken ingezwenkt zijn

Voorstraat 33
Fijnaart (Gemeente Moerdijk)
Huis onder schilddak en met lijstgevel waarvan de bovenhoeken ingezwenkt zijn. Ingang met kroonlijst en pilasters. Geprofileerde gootlijst. ..

Huis onder dwars schilddak en met lijstgevel

Voorstraat 31
Fijnaart (Gemeente Moerdijk)
Huis onder dwars schilddak en met lijstgevel. Ingang met kroonlijst en pilasters. 19e eeuw.

Kaart & Routeplanner

Route naar Woonhuis van oorspronkelijk boerderijencomplex in Fijnaart