Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Arbeiderswoning met inpandige kleine schuur in Houtigehage

Woonhuis

Skoallewyk 10
9223NK Houtigehage (gemeente Smallingerland)
Friesland

Bouwjaar: 1909


Beschrijving van Arbeiderswoning met inpandige kleine schuur

Inleiding Het WOONHUIS, dat typologisch verwant is aan de keuterboerderijtjes, is één van de acht eerste arbeiderswoningen die de Woningstichting Smallingerland in 1909 in het kader van de sociale woningbouw hier heeft gebouwd. Zes zijn er gesloopt; de tweede resterende woning (nr. 12) is door recente moderniseringen aan het exterieur architectonisch van ondergeschikt belang. De woningen liggen aan de rand van de dorpsbebouwing op een ruim erf. De onderhavige woning is in het schuurgedeelte het meest ingrijpend gewijzigd. Omschrijving De arbeiderswoning van het krimptype bestaat uit een woonkamer met een schuurgedeelte onder een doorgaande nok. De krimp is asymmetrisch. Het zadel/schilddak is belegd met zwart gesmoorde gegolfde Friese pannen. Op de nok aan de voorgevelzijde is een schoorsteen opgemetseld met een betonnen dekplaat op de doorgemetselde hoeken. De gevels zijn opgetrokken uit rode strengpersbakstenen op een trasraam van klinkers: het woonhuis steens, het schuurgedeelte halfsteens. In de geveltop op het rookkanaal is een betonnen gedenksteen ingemetseld met het opschrift WSS / 1909 // [WoningStichting Smallingerland]. De omlijsting bestaat uit een rollaag in rode- met op de hoeken gele handvormbakstenen. Aan de zuidzijde, naast de zij-ingang van de woning staat een betonnen regenwaterput. In de voor- en zijgevel van de vorenspringende woonkamer zijn drie zesruitsvensters onder een streklaag van rode strengpers bakstenen met imitatie aanzet- en sluitstenen in gele handvormbakstenen. In de geveltop zijn twee ijzeren halfronde zolderraampjes met een V-vormige roedeverdeling met een rollaag in afwisselend rode en gele handvormbakstenen. In de voorgevel van de krimpmuur is een klein vierruits keukenvenstertje. In de zijgevel van de kleine schuur is een terugspringende dubbele schuurdeur; de sprong is bevloerd met rode strengpers bakstenen. In het achterste gedeelte van de schuur zijn twee kleine ramen: een halfrond stalraam met V-vormige tracering en een rechthoekig privaatraam. De achtergevel is nagenoeg ongeleed. De Z-zijgevel heeft onder meer een terugspringende zij-ingang met een opgeklampte deur; de stoep is bevloerd met rode strengpersbakstenen. Het interieur bevat nog enkele oorspronkelijke elementen. In de schuur ondermeer twee spanten met telmerken (VIII en X) en een lemen stalvloer; het dak is deels onbeschoten. De inrichting van de woonkamer is tamelijk oorspronkelijk en bevat ondermeer de houten vloer, een houten wandbetimmering met bedstedewand aan de Z-zijde met tussenkelderkast en een schoorsteenmantel op klossen met betegelde haardpartij. Waardering De arbeiderswoning met inpandige kleine schuur op ruim erf uit 1909 is van cultuurhistorische en architectonische waarde: - als uitdrukking van een sociale ontwikkeling, m.n. van de volkshuisvesting, - als gedateerd voorbeeld van de vroege sociale woningbouw, - als uitdrukking van het ontstaan van het dorp uit verspreide bebouwing, - vanwege de typologische verwantschap met de keuterboerderijtjes, - vanwege de hoge mate van architectonische herkenbaarheid, - vanwege de redelijke mate van visuele gaafheid, - vanwege de hoge mate van zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 499267
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Arbeiderswoning met inpandige kleine schuur in Houtigehage

Stelpboerderij met aangebouwde bijschuur

Smidswei 52
Drachtstercompagnie (Gemeente Smallingerland)
Inleiding De STJELP met aangebouwde bijschuur ligt op een door elzen omgeven ruim erf met stookhok en oorspronkelijke erfbeplanting. De ste..

Stelpboerderij, stookhok

Smidswei 52
Drachtstercompagnie (Gemeente Smallingerland)
Inleiding Het STOOKHOK is onderdeel van het in 1936 in Drachtstercompagnie gebouwde boerderijcomplex. Het stookhok is haaks op de zuidoostg..

Gereformeerde kerk

Buorren 44
Rottevalle (Gemeente Smallingerland)
Inleiding De Gereformeerde KERK in Rottevalle is, evenals de pastorie ernaast, in 1937 gerealiseerd naar ontwerp van T. van der Kooi uit Dr..

Gereformeerde kerk, pastorie

Buorren 42
Rottevalle (Gemeente Smallingerland)
Inleiding De PASTORIE van de gereformeerde kerk is als complex ontworpen en gerealiseerd naar tekeningen van T. van der Kooi uit Drachten i..

Gereformeerde kerk, tuinmuur

Buorren 42
Rottevalle (Gemeente Smallingerland)
Inleiding De TUINMUUR verbindt het complex van de gereformeerde kerk en pastorie onderling en smeedt deze tot een eenheid. De muur is niet ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Arbeiderswoning met inpandige kleine schuur in Houtigehage

Foto's (2)