Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gereformeerde kerk, pastorie in Rottevalle

Kerkelijk Gebouw

Buorren 42
9221TC Rottevalle (gemeente Smallingerland)
Friesland

Bouwjaar: 1937 1950 (verb.) 1971 (verb.)
Architect: T. van der Kooi Kooi 1937 T. van der Kooi


Beschrijving van Gereformeerde kerk, pastorie

Inleiding De PASTORIE van de gereformeerde kerk is als complex ontworpen en gerealiseerd naar tekeningen van T. van der Kooi uit Drachten in 1937. Het woonhuis ligt in de rooilijn van de overige bebouwing in de straat, die in de dertiger jaren is bebouwd. Het woonhuis is met de kerk verbonden door een muur, waarachter nadien een gerage is gebouwd. Ook is de bijkeuken over de gehele breedte van het woonhuis vergroot. Garage en bijkeuken vallen buiten bescherming van rijkswege wegens ondergeschikt belang. Omschrijving Het huis heeft een rechthoekige plattegrond die haaks op de straat is geprojecteerd. Het pand is opgetrokken uit één bouwlaag van rood gevlamde bakstenen op een trasraam van gesinterde klinkers. Het overstekende en steile zadeldak met kapverdieping is belegd met matzwart geglazuurde Romaanse pannen en gevelpannen. Op de zuidelijk dakvlak is een vernieuwde strokenkajuit; op de nok staan twee schoorstenen. Aan de voorgevel een gemetselde bloembak waarboven een vierkant venster onder een betonnen latei en een rechthoekige erker onder plat dak; het boeibord is als gootlijst langs de rechter zijgevel doorgetrokken. In de geveltop een horizontaal vierlichtsvenster met zichtbare oren en aan de gevel een houten bloembak; in de geveltop een smalle verticale lichtspleet. In de rechter zijgevel een vierkant venster onder een betonnen latei en een rechthoekige erker. De linker zijgevel wordt gedomineerd door een risalerende entree midden in het bouwblok met verdieping en afgesloten door een schilddak. Onder de dakvoet een strokenvenster met zes ruitjes met gekleurd glas-in-lood. Het kozijn van de entree is rondbogig, de deur rechthoekig. Naast de deur een gemetselde bloembak en twee halramen met glas-in-lood; aan de straatzijde een H-venster en aan de linkerzijde een keukenraam. De indeling van de achtergevel is gewijzigd. Waardering De pastorie van de gereformeerde kerk uit 1937 is van cultuurhistorische en architectonische betekenis: - als uitdrukking van een sociaal-economische en geestelijke ontwikkeling, m.n. van de geschiedenis van de gereformeerde kerk in dit gebied, - wegens de redelijke mate van esthetische kwaliteit van het ontwerp, - wegens de hoge mate van architectonische gaafheid van het complex, en de samenstellende onderdelen, - vanwege de visuele gaafheid in het straatbeeld. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 499172
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Gereformeerde kerk, pastorie in Rottevalle

Gereformeerde kerk, tuinmuur

Buorren 42
Rottevalle (Gemeente Smallingerland)
Inleiding De TUINMUUR verbindt het complex van de gereformeerde kerk en pastorie onderling en smeedt deze tot een eenheid. De muur is niet ..

Gereformeerde kerk

Buorren 44
Rottevalle (Gemeente Smallingerland)
Inleiding De Gereformeerde KERK in Rottevalle is, evenals de pastorie ernaast, in 1937 gerealiseerd naar ontwerp van T. van der Kooi uit Dr..

Hervormde Kerk, kerkhof en klokkenstoel

Buorren 18
Rottevalle (Gemeente Smallingerland)
Herv. Kerk en Kerkhof. Eenvoudige dorpskerk uit 1724 waarin preekstoel uit het bouwjaar. Eenklaviers orgel, in 1863 gemaakt door L. van Dam ..

Hervormde kerk, voorm. pastorie

Buorren 25
Rottevalle (Gemeente Smallingerland)
Inleiding De PASTORIE is ca 1884 gerealiseerd, vermoedelijk ter plaatse van een oudere pastorie, tegenover de N.H. kerk uit 1724. De onderh..

Kop-rompboerderij met topschoorsteen met bord

Brouwersgrêft 12
Rottevalle (Gemeente Smallingerland)
Eenvoudige boerderij van het kop-romptype. Topschoorsteen met bord.

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)