Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Beter Wonen, tien arbeiderswoningen in Drachten

Woonhuis

Houtlaan 2
9203AT Drachten (gemeente Smallingerland)
Friesland

Bouwjaar: ca. 1920 1920 ca. 1920
Architect: mog. C.R. de Boer Boer 1920 mog. C.R. de Boer


Beschrijving van Beter Wonen, tien arbeiderswoningen

Inleiding Het woningblok bestaande uit tien ARBEIDERSWONINGEN is onderdeel van het arbeidersbuurtje "Beter Wonen". Het complex ligt rond een groenaanleg en is circa 1920 in Drachten gerealiseerd. De bergingen en schuurtjes aan de achterzijde van de woningen vallen buiten bescherming van rijkswege vanwege geringe architectonische waarde. Omschrijving Het woningblok is opgebouwd uit tien aan elkaar grenzende woningen van één bouwlaag. Het doorlopende zadeldak is gedekt met rode sneldekkers, waar oorspronkelijk rode gegolfde Friese pannen lagen. Op de nok zijn gemetselde schoorstenen. De woningen zijn opgetrokken uit bruine handvormstenen. De voor- en achtergevels worden op de begane grond ingedeeld door vernieuwde kruisvensters onder strek. De toegangsdeuren met bovenlicht onder strek zijn vernieuwd. In het doorlopende dakvlak boven de langsgevel aan de voor- en achterzijde zijn kajuiten met dubbele vensters. De twee buitenste woningen - nr. 2 en 20 - hebben topgevels aan de straatzijde en daarnaast ook zijtopgevels met kleine vensters. De op het plein georiënteerde topgevels zijn voorzien van siermetselwerk in de geveltoppen, bestaande uit een dubbele rollaag langs de dakrand en verticaal opgemetselde accenten. De zijtopgevels met een dubbele rollaag langs de dakrand als aan de voorgevel, eindigen in een gemetselde schoorsteen met een uitkragende driehoekig gemetselde aanzet. Alle topgevels hebben trapsgewijs getande hoeken ter hoogte van het begin van de sluitgevel. Achter Beter Wonen nr. 2 bevindt zich een oorspronkelijk losstaande berging, opgetrokken uit bakstenen met een platte dakafsluiting. Waardering Het woningblok met tien arbeiderswoningen dat rond 1920 in Drachten is gebouwd, is van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: - vanwege de betekenis van de woningen in de sociaal-economische ontwikkeling en in de ontwikkeling van de sociale woningbouw, - als essentieel en functioneel onderdeel van het visueel gave complex, - vanwege de hoge mate van architectonische gaafheid van de exterieurs, - vanwege de hoge mate van gaafheid van detaillering. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 499109
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Beter Wonen, tien arbeiderswoningen in Drachten

Burgemeesterswoning

Noorderbuurt 95
Drachten (Gemeente Smallingerland)
Inleiding Het WOONHUIS in de trant van de Jugendstil is in 1906 gerealiseerd naar ontwerp van de Groninger architect J.P. Hazeu, voor A. Br..

Rijkslandbouwwinterschool

Torenstraat 12
Drachten (Gemeente Smallingerland)
Inleiding De in 1921 gebouwde Rijkslandbouwwinterschool is gebouwd naar voorlopig ontwerp van R. Wibbelink. Na diens overlijden heeft gem..

Bleekerhûs

Moleneind ZZ 11
Drachten (Gemeente Smallingerland)
Bleekerhus. Ruim woonhuis uit 1806 onder twee evenwijdige dwarse zadeldaken tegen topgevels, waarvan de voorste twee met topschoorstenen waa..

Beter Wonen, twaalf arbeiderswoningen

Houtlaan 30
Drachten (Gemeente Smallingerland)
Inleiding Het woningblok bestaande uit twaalf ARBEIDERSWONINGEN is onderdeel van het arbeidersbuurtje "Beter Wonen". Het complex ligt rond ..

Beter Wonen, acht arbeiderswoningen

Houtlaan 34
Drachten (Gemeente Smallingerland)
Inleiding Het woningblok bestaande uit acht ARBEIDERSWONINGEN is onderdeel van het arbeidersbuurtje "Beter Wonen". Het complex ligt rond ee..

Kaart & Routeplanner

Route naar Beter Wonen, tien arbeiderswoningen in Drachten

Foto's (6)