Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Boas in Amsterdam

Gebouw

Nieuwe Uilenburgerstraat 173
1011LN Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1878-1879


Beschrijving van Boas

Complex-onderdeel met monumentnummer 498625 (HOOFDGEBOUW)Smal, doch langgerekt (in oorsprong symmetrisch) hoofdgebouw, teruggerooid gesitueerd en in 1878-79 naar eclectisch ontwerp van J.W. Meijer opgetrokken in baksteen, afgewisseld door enkele accenten in natuursteen, met vier bouwlagen en kapverdieping onder met blauwe pannen gedekt dwars schilddak, waarbij het toren-achtige middenrisaliet, evenals de in dezelfde trant toegevoegde linkervleugel, vijf bouwlagen heeft. De gevels zijn voorzien van kleine boogfriezen op de beganegrond en onder de omlopende, gekorniste kroonlijst met kleine consoles, alsook van gebosseerde hoeklisenen bij de risalieten en van rondboogvensters met in oorsprong een ijzeren onderverdeling. Te weerszijden van het aan de straat-zijde drie venster-assen brede middenrisaliet bevindt zich elk een veertien venster-assen tellende slijpzalen-vleugel, met aansluitend een zijrisaliet ter breedte van een venster-as, op de scheiding gemarkeerd door een later toegevoegde trapvormige muurdam. Het middenrisaliet bevat de rondboogvormige (gemoderniseerde) hoofdingang met stoep in het midden, met witgepleisterde, deels gebosseerde omlijsting, doorgaand om het middenvenster van de verdieping en bij de sokkel en de hoeklisenen; op de plaats van het vroegere naamfries is bij de herbestemming in 1989 de naam van de huidige gebruiker (Gassan Diamonds) aangebracht; het geheel wordt sinds de verbouwing van 1909 ten behoeve van de aanbrenging van een lift bij het centrale trappenhuis bekroond door een attiek met omlopende balustrade met bolvormige siervazen op de hoeken, in plaats van een fronton. Beide zijrisalieten bevatten elk een (gemoderniseerde) rondboogvormige ingang met gepleisterde, deels gebosseerde, omlijsting en de opschriften ANNO, respectievelijk 1879. De lange gevel aan de zijde van de Uilenburgergracht is vrijwel identiek aan die aan de Nieuwe Uilenburgerstraat, met als belangrijkste verschillen dat het - verder uitstekend - middenrisaliet aan het waterfront vier venster-assen breed is en wordt bekroond door een driehoekig fronton met oculus en dat bij de risalieten op de beganegrond-verdieping alleen gepleisterde lisenen zijn toegepast en bij de herbestemming de oorspronkelijke zijingangen door een rondboogvormig venster zijn vervangen. Tevens is toen het vroegere voetinghek te weerszijden van het middenrisaliet verwijderd. De vier venster-assen brede kopgevel bevat voornamelijk rondboogvormige blindvensters, met uitzondering van de linkertravee, waarin (gemoderniseerde) rondboogvensters zijn aangebracht. De in 1887 naar ontwerp van C. Alberts in verwante trant toegevoegde linkervleugel (of 'Nieuwe Fabriek') ter breedte van acht venster-assen heeft een blinde kopgevel en wordt aan beide lange zijden bekroond door een driehoekig fronton met oculus. De inwendige constructie van het gehele hoofdgebouw, met grotendeels ongedeelde ruimten, bestaat uit geprofileerde gietijzeren kolommen, die op moer- en kinderbalken rustende houten vloeren dragen, waarbij in het midden dubbelgrote overspanningen zijn gerealiseerd ten behoeve van de oorspronkelijke machine-opstellingen en aandrijf-mechanismen. In de hal naast de trap van het hoofdgebouw is een plaquette met inscriptie uit 1879 aangebracht, en in de linkervleugel een gedenksteen uit 1887. Rationeel, naar de toenmalige productie-eisen ingedeeld en in oorsprong geheel voor de toepassing van stoomkracht ingericht fabrieksgebouw voor de diamantnijverheid, met voor de tijd van ontstaan typerende bouwhistorische en stilistische kenmerken. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 498635
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Boas in Amsterdam

Boas: voormalig directiekantoor

Nieuwe Uilenburgerstraat 173
Amsterdam
Complex-onderdeel 4 (VOORMALIG DIRECTIEKANTOOR) In 1878-79 naar eclectisch ontwerp van J.W. Meijer op een hardstenen plint in baksteen, met..

Boas: portiersgebouw

Nieuwe Uilenburgerstraat 173
Amsterdam
Complex-onderdeel 5 (PORTIERSGEBOUW) In 1878-79 naar eclectisch ontwerp van J.W. Meijer, op een hardstenen plint in baksteen, met enkele ha..

Boas: hekpijlers

Nieuwe Uilenburgerstraat 173
Amsterdam
Complex-onderdeel 6 (HEKPIJLERS) Tussen de beide poortgebouwen - met boven de doorrit een (recent vernieuwde) segmentvormige overkapping in..

Boas: ketelhuis

Nieuwe Uilenburgerstraat 173
Amsterdam
Complex-onderdeel 2 (KETELHUIS) In 1878-79 naar eclectisch ontwerp van J.W. Meijer tot stand gekomen ketelhuis, opgetrokken in baksteen op e..

Boas: fabrieksschoorsteen

Nieuwe Uilenburgerstraat 173
Amsterdam
Complex-onderdeel 3 (FABRIEKSSCHOORSTEEN) Direct naast het ketelhuis gesitueerde fabrieksschoorsteen van omstreeks 33 meter hoogte, naar on..

Kaart & Routeplanner

Route naar Boas in Amsterdam

Foto's (3)