Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Landgoed Dordwijk: villa Sorghvliet in Dordrecht

Kasteel Buitenplaats

Dordwijklaan 8
3319AD Dordrecht
Zuid Holland

Bouwjaar: J.F. Klinkhamer (bouw) Klinkhamer en B.J. Ouendag (uitbreiding)


Beschrijving van Landgoed Dordwijk: villa Sorghvliet

Omschrijving onderdeel 4 Naar ontwerp van J.F. Klinkhamer in 1891-92 op onregelmatige plattegrond in gemengde stijl - met elementen van neo-Renaissance en Chaletstijl - gebouwde VILLA, genaamd Sorghvliet; in dezelfde trant uitgebreid in 1899 naar ontwerp van Klinkhamer en B.J. Ouendag. De villa is met in- en uitspringende bouwvolumes opgetrokken in oranjerode baksteen op hardstenen plint, afgewisseld door siermetselwerk en banden van geel gekleurde en bruin geglazuurde baksteen, met kelder, twee bouwlagen en in oorsprong met kapverdieping onder een samenstel van overstekende zadel- en schilddaken, deels met wolfseinden, sierlijke pirons, van wolfsdaken voorziene dakkapellen en goten met tandlijsten. De a-symmetrisch ingedeelde villa bevat verder overwegend T- en H-vensters met drieruitsverdeling in de bovenlichten waarboven kleurige segmentbogen. De verdiepte entree met hardstenen stoep en overhuivende wolfskap, gesteund door een balustervormige kolom, bevindt zich aan de noordzijde, oostelijk van de toren-achtig uitgewerkte middenrisaliet, waaraan aan de andere zijde een korte dwarsvleugel onder schilddak grenst met rondboogvenster met sierhek en op de eerste verdieping een recht afgesloten vensterpartij met lambrequins. Het middenrisaliet bevat op de bel-etage gekoppelde rondboogvensters met sierhekken en profiellijsten, op de eerste verdieping gekoppelde vensters met gebeeldhouwde florale boogvullingen van hardsteen in de rondboognissen en in de uitkragende kapverdieping recht afgesloten vensters tussen gecanneleerde pilasters; de van gesneden houtwerk voorziene topgevel werd in oorsprong gedekt door een wolfsdak; in het risaliet tussen de rondboogvensters een stichtingssteen met naam van de villa en het bouwjaar. De driezijdige erkerpartijen aan de zuid- en westzijde bevatten in oorsprong een soortgelijke kapverdieping, waarbij de zuiderker op de eerste verdieping een balcon heeft met houten balustrade. De westgevel is verder bij de uitbreiding van 1899 voorzien van een korte dwarsvleugel onder wolfsdak, waarbij op de eerste verdieping een balcon is aangebracht met gemetselde balustrade en een smallere schoorsteen in Engelse trant. De zuidgevel bevat verder nog een in 'Stick Style' uitgevoerde serre, in oorsprong een open veranda. De oostgevel heeft een uitbouw met puntgevel, met in oorsprong in de top houtwerk met muizetandrand en gesneden schoorbalken en makelaar. Het hierop aansluitende bouwvolume wordt bij de puntgevel bekroond door een sierlijk in Engelse trant gemetselde schoorsteen. Aan de noordzijde is voor de dienstvleugel een lage schuur onder lessenaarsdak uitgebouwd, in oorsprong met tweemaal geknikt voetinghek ter afscheiding van een eenvoudig plaatsje. Inwendig resteert nog ten dele de oorspronkelijke neorenaissancistische interieuraankleding met in oorsprong ondermeer een marmeren vloer in de van stucwerk en geschilderde spreuken voorziene hal, parketvloeren, haardpartijen met marmeren schouwen en cassettenplafonds in de hoofdvertrekken op de bel-etage, alsook geprofileerde paneeldeuren en binnenluiken; in het hoofdtrappenhuis resteert nog ten dele de trap met gesneden balusters; in de noordvleugel - met uitgebouwde keuken waarboven de voormalige strijkkamer - de afzonderlijke diensttrap naar de vroegere dienstbodenzolder (bij de brand verdwenen). (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 497174
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kasteelboerderij

Landgoed Dordwijk is een landgoed ten zuiden van Dordrecht, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Dordwijk werd rond 1635 als buitenplaats aangelegd. Bij de toegang tot het landgoed staat een kasteelboerderij, deels nog daterend uit de stichtingstijd.

Halverwege de negentiende eeuw werd dit buiten door J.D. Zocher jr. omgevormd tot een park in Engelse landschapsstijl. In die tijd zijn enkele nieuwe gebouwen in het park neergezet: huize Dordwijk (1855), de Oranjerie (1861), een tuinmanswoning (1861) en enkele schuren.

Oranjerie

De Oranjerie en huize Dordwijk zijn in eclectische stijl gebouwd, waarbij huize Dordwijk ook enkele invloeden van de chaletstijl bezit. In 1892 werd in het park de villa Sorghvliet gebouwd. Ook deze villa is in eclectische stijl met invloeden van de chaletstijl gebouwd. De bebouwing vormt een harmonieus geheel met het door Zocher aangelegde park. Landgoed Dordwijk wordt ontsloten door een oprijlaan die is afgesloten met een smeed/gietijzeren toegangshek.

Van de vele buitenplaatsen op het Eiland van Dordrecht is Landgoed Dordwijk als enige zo gaaf bewaard gebleven. In zijn verschijningsvorm vertegenwoordigt het een unieke cultuurhistorisch-landschappelijke waarde. Hierbij zijn zowel de objecten op het terrein afzonderlijk als in samenhang met het grotere geheel van een grote zeldzaamheid.

Van 1976 tot 1995 was Dordwijk een natuurreservaat en werd het beheerd door Staatsbosbeheer. Dit landgoed is nu eigendom van de Stichting Dordwijk B.V. Landgoed Dordwijk is nog steeds een voor het publiek gesloten gebied, alleen onder leiding van het IVN is het mogelijk om een excursie mee te maken door dit unieke stukje natuur op het Eiland van Dordrecht.


Monumenten in de buurt van Landgoed Dordwijk: villa Sorghvliet in Dordrecht

Landgoed Dordwijk: tuinvaas, opgetrokken sokkel van ijsselsteentjes

Dordwijklaan
Dordrecht
Omschrijving onderdeel 21 TUINVAAS. Rustieke vaas op provisorisch opgetrokken sokkel van ijsselsteentjes (circa 1,75 meter). De kelkvormige..

Landgoed Dordwijk: ijzeren prieel

Dordwijklaan
Dordrecht
Omschrijving onderdeel 2 Uit de tweede helft van de 19de eeuw daterend ijzeren PRIEEL met drieledige opzet, waarbij de gevorkte ijzeren st..

Landgoed Dordwijk: parkaanleg

Dordwijklaan
Dordrecht
Omschrijving onderdeel 1 HISTORISCHE PARKAANLEG. De parkaanleg in landschapsstijl is gecomponeerd rondom villa Dordwijk naar ontwerp van de..

Landgoed Dordwijk: wagenschuur

Dordwijklaan
Dordrecht
Omschrijving onderdeel 8 WAGENSCHUUR. Op rechthoekige grondslag in baksteen (met muurankers) opgetrokken schuur met een bouwlaag en kapverd..

Landgoed Dordwijk: kasteelboerderij

Dordwijklaan 6
Dordrecht
Omschrijving onderdeel 5 KASTEELBOERDERIJ (XVII A) bestaande uit twee evenwijdige vleugels tussen puntgevels met zijvleugel en in de hoek t..

Kaart & Routeplanner