Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voornaam woonhuis in eclectische trant, gesitueerd aan de noordzijde van de Raadhuisstraat in Wognum

Kerkelijk Gebouw

Raadhuisstraat 12
1687AH Wognum (gemeente Medemblik)
Noord Holland

Bouwjaar: 1870


Beschrijving van Voornaam woonhuis in eclectische trant, gesitueerd aan de noordzijde van de Raadhuisstraat

Inleiding Voornaam WOONHUIS in eclectische trant, gesitueerd aan de noordzijde van de Raadhuisstraat. Het woonhuis werd volgens een gevelsteen in de oostgevel gebouwd in 1870. Omstreeks 1905 werd aan de oostzijde een serre met decoratie in Art Nouveau aangebouwd. Het woonhuis werd gebouwd als pastorie bij de Nederlands hervormde kerk. Omschrijving Op nagenoeg vierkant grondplan gebouwd woonhuis, deels onderkelderd en bestaande uit twee bouwlagen met schilddak. Het schilddak is bedekt met een zwarte platte Friese pan met ruitvormige decoratie. Op de beide nokpunten bevindt zich een gemetselde schoorsteen. De hoekkepers zijn bedekt met lood. Het rechthoekige bouwvolume van het woonhuis heeft een gedecoreerde lijstgevel (Z) met hoofdgestel en geblokte hoekpilasters. De gevel telt vijf vensterassen. De middelste as bevat de ingangspartij met hardstenen stoep. De ingangspartij wordt benadrukt door twee verticaal gelede pilasters. Boven de dubbele paneeldeur met bovenlicht van de ingang bevindt zich een op bewerkte consoles rustend balkon met balustrade. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen. De genoemde pilasters en de wenkbrauwen boven de vensters zijn gepleisterd. De plint aan de voorzijde is in hardsteen, de overige zijden hebben een gecementeerde plint. De wenkbrauwen volgen de in het midden naar beneden gedrukte boog van de bovenzijde van de vensteropeningen. De vensteropeningen bevatten schuifvensters. De linkerzijde (W) heeft een rechthoekig zesruits schuifvenster op de parterre en een rond ijzeren raam met roedenverdeling op de verdieping. De achterzijde (N) heeft drie vensterassen waarin zich op de parterre een deur en verder alleen zesruits-schuifvensters bevinden. De rechterzijde (O) heeft op de verdieping twee korfboogvensters, beide met wenkbrauw. De serre (parterre) is rechthoekig met afgeschuinde hoeken en wordt afgesloten door met rode leipan bedekte dakschilden met gesneden gootlijst. De opstand van de serre bestaat uit rechthoekig raamwerk dat vanaf kniehoogte is bezet met glas. Daaronder bevindt zich gebogen houten vakwerk. De bovenlichten van de serre hebben glas-in-lood met floraal motief. Het interieur bevat nog een aantal oorspronkelijke onderdelen. Dit zijn onder meer de stucplafonds in de vestibule, de kamer ten oosten hiervan (woonkamer) en de serre, verbonden met de woonkamer door twee schuifdeuren (geslepen glas en in bovenlichten glas-in-lood met floraal motief); een marmeren schouw in de woonkamer; in papier-maché uitgevoerde panelen met floraal motief in de serre. Waardering Het woonhuis is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard voorbeeld van een voornaam 19de-eeuws woonhuis op het platteland. Het object heeft situationele waarde door de beeldbepalende situering in de dorpskern. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 495717
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Voornaam woonhuis in eclectische trant, gesitueerd aan de noordzijde van de Raadhuisstraat in Wognum

Hervormde Kerk

Raadhuisstraat 15
Wognum (Gemeente Medemblik)
Hervormde Kerk. Eenbeukig gebouw, bestaande uit een in twee perioden den tot stand gekomen, vijf traveeën diep schip en een drie traveeen d..

Toren der Herv.Kerk

Raadhuisstraat 15
Wognum (Gemeente Medemblik)
Toren der Herv.Kerk. De forse toren bestaat uit drie weinig versneden geledingen; ingang gevat in een spitsbogige omlijsting en door een nat..

Welgelegen

Kerkstraat 1
Wognum (Gemeente Medemblik)
Inleiding STOLPBOERDERIJ van het gekeerde Westfriese type, gelegen aan de westzijde van de Kerkstraat en hiervan door een ijzeren hek gesche..

Stolphoeve met kort uitgebouwd vooreind voorzien van houten geveltop

Oude Gouw 1
Wognum (Gemeente Medemblik)
Stolphoeve met kort uitgebouwd vooreind voorzien van houten geveltop en jaartalstenen 1626. Gedeeltelijk houten wand. Fraai gelegen aan de Z..

Zeer gave stolphoeve met kort uitgebouwd vooreind

Oude Gouw 24
Wognum (Gemeente Medemblik)
Zeer gave stolphoeve met kort uitgebouwd vooreind; houten wanden op bakstenen voet. Overkragende geveltop van het vooreind met geschulpte wi..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)