Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa in Obdam

Woonhuis

Dorpsstraat 111
1713HD Obdam (gemeente Koggenland)
Noord Holland

Bouwjaar: ca. 1880
Architect: A.C. Bleijs


Beschrijving van Villa

Inleiding Naar ontwerp van A.C. Bleijs gebouwde VILLA (rond 1880) in eclectische trant, waarbij muurwerk en gevelsculpturen in de trant van onder meer de neo-renaissance samengaan met een schilderachtige kapbehandeling. De villa, in oorsprong gebouwd als notariswoning, staat aan de oostzijde van de Dorpsstraat, in het centrum van Obdam. De noklijn is evenwijdig aan de straat. N.B. De éénlaags aanbouw aan de achterzijde valt buiten de bescherming. Omschrijving Op vrij grondplan gebouwde villa bestaande uit parterre, verdieping en kapverdieping, onder uit schild- en zadeldak samengestelde kap met lei in Maasdekking. De kap heeft een steile helling en een gemetselde schoorsteen op elk van de beide nokpunten. De overstekende gootlijsten rusten op gesneden consoles, het zadeldak heeft beschot rond de windveren en in de geveltop (kapverdieping). De geveltop bevat de voet van een makelaar. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen, waarin ter decoratie speklagen en ruitvormen zijn aangebracht door middel van roodgekleurd voegwerk. De decoratie bevat voorts onder meer een cordonlijst ter hoogte van de verdiepingvloer, alsmede gevelsculpturen met voorstellingen van dierenkoppen, consoles en sluitstenen in bakaardewerk. Onder de cordonlijst bevindt zich een fries in rode en gele tegels. Lijstwerk bevindt zich ook onder de gootlijst, onder meer met tegelwerk in rode en gele tegels en in de vorm van een tandlijst. De asymmetrische voorzijde (W) heeft links een vlak gevelgedeelte van drie vensterassen. Rechts daarvan bevindt zich een vooruitspringend gevelgedeelte met genoemde geveltop en driezijdige erker op de parterre. De vensters op de parterre zijn alle getoogde schuifvensters met T-profiel. De as direct links van het vooruitspringende gevelgedeelte bevat een getoogd zesdelig kozijn met daarin een paneeldeur met ijzeren harnas. De vensters op de verdieping zijn in het vlakke gevelgedeelte alle rechthoekige schuifvensters met T-profiel. Het vooruitspringende gevelgedeelte heeft boven de erker een driedelig kozijn met serlianamotief. Het kozijn bevat onder meer een dubbele deur met glaspanelen geflankeerd door zuilvormige onderdelen met kapitelen. De dubbele deur geeft toegang tot het plat boven de erker dat door een balustrade in metselwerk en zandsteen wordt begrensd. De kapverdieping heeft onder de geveltop een getoogd kozijn met dubbel bovenlicht en dubbele paneeldeur. Hiervoor bevindt zich een klein balkon, rustend op getrapte consoles en samengesteld uit zandsteen en ijzer. Boven de middelste as van het terugliggende gevelgedeelte bevindt zich een onder plat dak geplaatse dakkapel met wangen en dubbel raam. De linkerzijde (N) heeft op de parterre een gedeeltelijk onder plat dak en gedeeltelijk onder leigedekt tentdak gebrachte uitbouw op onregelmatige plattegrond waarin getoogde houten en ijzeren vensters zijn aangebracht. Aan de voorzijde (W) van deze uitbouw bevindt zich een paneeldeur met getoogd bovenlicht. De verdieping van de linkerzijde heeft rechts (W) een blind gevelvlak met centraal geplaatste sculptuur. Links hiervan bevinden zich achtereenvolgens een dubbele openslaande deur met glaspanelen en een spaarveld. Hierboven bevindt zich een forse dakkapel met onder fronton geplaatste middenpartij geflankeerd door een dubbel raam. De dakppel heeft een plat dak en wangen. De rechterzijde (Z) heeft een middenrisaliet onder vergelijkbare geveltop als die aan de voorzijde. De middenrisaliet heeft op de parterre twee getoogde dubbele deuren, op de verdieping twee T-vensters en op de kapverdieping twee dubbele ramen met driehoekige bovenzijde. De parterre van de rechterzijde heeft aan weerszijden van de middenrisaliet een getoogd venster, de verdieping is aan weerszijden van de middenrisaliet blind en voorzien van een centrale gevelsculptuur. De achterzijde (O) is als gevolg van aanbouw en dakopbouw in oorspronkelijke vorm alleen op de verdieping zichtbaar gebleven en bevat daar een risalerende middenpartij met spaarveld en rond venster. De gevelvlakken aan weerszijden van deze middenpartij hebben een T-venster. Waardering De villa is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van laat 19de-eeuwse villa-architectuur op het platteland. De villa heeft situationele waarde door de prominente stedebouwkundige situering. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 495679
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Villa in Obdam

Raadhuis

Dorpsstraat 106
Obdam (Gemeente Koggenland)
Inleiding RAADHUIS van de gemeente Obdam, gebouwd circa 1875 naar ontwerp van A.C. Bleijs in eclectische trant. Het raadhuis staat aan de we..

Weel & Braken

Braken 9
Obdam (Gemeente Koggenland)
Poldermolen van de waterschap de Weel en Braken. Wipmolen, 1670.

Obdammermolen

Berkmeerdijk 18
Obdam (Gemeente Koggenland)
Poldermolen. Achtkante binnenkruier, gebouwd rond 1887.

Grenspaal

Dorpsstraat 1
Obdam (Gemeente Koggenland)
Aan de weg tussen Hensbroek en Obdam een grenspaal, bekroond door een vlampot en voorzien van het wapen van Obdam en het jaartal 1835.

Berkmeermolen

Obdammerdijk 8
Obdam (Gemeente Koggenland)
Poldermolen van de polder Obdam. Achtkante binnenkruier, 1698.

Kaart & Routeplanner

Route naar Villa in Obdam

Foto's (1)