Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Wooldhuis in Vlissingen

Woonhuis

Boulevard Evertsen 290
4382AG Vlissingen
Zeeland

Bouwjaar: 1930-1932
Architect: D. Roosenburg


Beschrijving van Wooldhuis

Boulevard Evertsen 290"Het Wooldhuis", onderkelderde, langgerekte villa, gebouwd in opdracht van burgemeester C.A. van Woelderen naar ontwerp van D. Roosenburg op hoge, omlopende bakstenen plint waarboven betonnen gevels met kiezelstenen afwerking onder uitkragend zadeldak met rode leipannen; aan de korte westgevel is de villa halfrond en aan de korte oostgevel recht gesloten terwijl de zuidgevel uitzicht op de Westerschelde biedt en de noordgevel met ingangspartij en korte dwarsvleugel naar de landzijde is gericht. Boven de manshoge, rode bakstenen plint, die is voorzien van drie smalle lichtnissen en getekend met sporen van oorlogsschade, heeft de zuidgevel op de woonverdieping vier halfrond gesloten vensters met ijzeren traceringen waarboven vier gekoppelde vierkante vensters ter afsluiting van een voormalige loggia zijn aangebracht; rechts hiervan over beide bouwlagen een erker, aan de onderzijde gedecoreerd met meanderende, kleurige tegeltableau's; halverwege de helling van het dak is een langgerekte serie vensters geplaatst. De halfronde westgevel is door vijf hoge glasramen met ijzeren roeden ontsloten; tussen deze ramen zijn smalle, betonnen penanten met kiezelstenen afwerking op een uitspringende betonnen lijst geplaatst boven de hier licht verlaagde bakstenen plint met sporen van kogelinslag; aan de onderzijde van de vensters is een dubbele gedecoreerde band van groen en wit geschilderde tegels aangebracht, de bovenzijde van de vensters wordt beschut door de uitkragende, licht verlaagde dakrand; het dak heeft een conische vorm en is op circa een-derde van de dakhelling met een doorlopende vensterzone geleed; op het hoogste dakpunt staat een ijzeren windwijzer en elders op de nok een bakstenen schoorsteen. Aan de noordzijde in de dwarsvleugel een verhoogd gelegen ingangspartij met aan de rechterzijde in de plintzone drie smalle vensternissen en gedenksteen met inscriptie van de tekst "HET WOOLDHUIS Eerste steen gelegd door H. v. Woelderen. 20 aug. 1931"; hierboven, op de begane grond, een doorlopende vensterserie en eenzelfde serie in de dakhelling op dezelfde hoogte als de ramenreeks van het westelijke dakvlak; de ingangspartij heeft een bakstenen trap. De dwarsvleugel telt twee bouwlagen onder een schilddak met halfrond dakvenster en is belegd met rode leipannen; links van de ingang drie kleine rondvensters, hier recht boven, op de verdieping een groot rechthoekig venster; overhoekse plaatsing van viervoudige vensterserie op beide bouwlagen aan noordoostzijde van de dwarsvleugel. In de hoek van deze dwarsvleugel en hoofdas bevindt zich aan de zuidkant een kleine halfronde uitbouw met vierkante vensters onder een conisch dak met rode leipannen. De oostgevel telt drie bouwlagen onder een afgewolfd dakvlak; op de begane grond een groot venster met tuindeur, op de verdieping een dito venster en een rondvenster met glas-in-lood, op de derde bouwlaag een vensterserie pal onder de licht overstekende dakrand. Inwendig: Bruynzeel vloeren; afzonderlijke dienstbodeningang en -vertrekken op de begane grond aan de noordzijde; vloer van voormalig was- en mangelhok met tegels in de kleuren geel, lever en zwart; cv-radiatoren met tegels ten behoeve van thermische reflectie; oorspronkelijk sluit- en sleutelwerk en schilderij-latten in het merendeel van de vertrekken; glas-in-loodvensters in sanitaire ruimten; handdoekenwarmer in badkamer op de verdieping; intern oproepsysteem voor dienstboden; schilderingen van Rie Kramer op plafond van het boudoir (sinds de Tweede Wereldoorlog afgedekt met grijze verf); woonkamer op begane grond (oostzijde) met exotische houten betimmering, schoorsteenmantel en glaskasten; studeerkamer op de verdieping (westzijde) met eiken wandbetimmering en bijbehorende boekenkasten, windwijzer in het dito betimmerd plafond waarin sporen van (herstelde) oorlogsschade, afsluitbaar fonteintje en afzonderlijke archiefruimte. Waardering "Het Wooldhuis" c.a. is tussen 1930-1932 gebouwd als representatieve villa voor de toenmalige burgemeester van Vlissingen en heeft architectuurhistorisch belang als vertegenwoordiger van de Interbellum-architectuur. "Het Wooldhuis" is uit- en inwendig gaaf behouden gebleven, het brengt een specifiek ontwerp van Roosenburg tot uitdrukking en geeft dit met architectonische uitdrukkingsmiddelen vorm. "Het Wooldhuis" is ontworpen als beeindiging van de boulevard-bebouwing en levert in zijn markante verschijningsvorm, sterke kleur- en silhouetwerking een architectonische aanzet voor de duinenrij terwijl de ontsluiting met glas en (voorheen een open) loggia eenduidig op het water is gericht. Afgewogen materiaalgebruik en ruimteschikking vervolmaken het architectonische antwoord op de dialoog met water, land en lucht terwijl ook het vuur van de oorlog niet aan "Het Wooldhuis" voorbij is gegaan. Nadrukkelijk nautische associaties lijken te zijn nagestreefd in de studeerkamer (ontworpen als de brug van een schip), in de licht convexe of concave vorm van het muurwerk en in de patrijspoort-achtige rondvensters terzijde van de ingangspartij. Binnen het oeuvre van Roosenburg neemt "Het Wooldhuis" een bijzondere positie in door zijn rijkdom aan vormen, voorzieningen, materialen (o.a. beton met kiezelstenen afwerking, stalen ramen, leipannen) gedegen afwerking en detaillering. Daarnaast onderscheidt "Het Wooldhuis" zich door de reeds aangehaalde stedebouwkundige situering waarbinnen de eveneens door Roosenburg ontworpen dienstwoningen "De Zandloper" en "Waailust" en de tussengelegen tuin. Het totale historische complex vormt een functioneel, ruimtelijk compact en beeldbepalend ensemble dat in betrekkelijk korte tijd tot stand is gebracht en als zodanig behouden gebleven. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 492780
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Wooldhuis

Het Wooldhuis is een monumentale villa op de kop van de Boulevard Evertsen in Vlissingen, naar een ontwerp van architect Dirk Roosenburg. De woning werd in 1931-1932 gebouwd in opdracht van de Vlissingse burgemeester C.A. van Woelderen. Het ensemble bestaande uit Wooldhuis, de aangrenzende tuinmuur en de bijbehorende dienstwoningen Waailust en De Zandlooper zijn sinds 1995 rijksmonument.

Ontwerp en bouw

De stijl waarin het Wooldhuis is gebouwd, is een combinatie van expressionisme, Engelse landhuisstijl en functionalisme. Burgemeester Van Woelderen gaf opdracht tot de bouw van de woning, nadat zijn echtgenote onverwachts een aanmerkelijke som geld had geërfd. Een deel van de erfenis bestemde het burgemeestersechtpaar om Vlissingen te verfraaien. Zo werd, mede ter bestrijding van de werkloosheid, het Wooldhuis gebouwd en de in 1936 geopende wandelpier die enkele jaren later door oorlogsgeweld werd vernield. Van Woelderen verzocht zijn jachtvriend en architect Dirk Roosenburg het ontwerp te maken. De villa werd gebouwd aan het einde van de boulevard waar toen nog een duin was. Roosenburg bedacht de karakteristieke ronding van het Wooldhuis om ervoor te zorgen dat er niet meer verder gebouwd zou worden aan de boulevard. Aan de andere kant van de tuin van het Wooldhuis ontwierp Roosenburg twee dienstwoningen: Waailust, genoemd naar Van Woelderens chauffeur Piet Way, aan de landzijde van de boulevard en De Zandlooper, bestemd voor de havendirecteur, aan de zeezijde.

De eerste steen werd gelegd op 20 augustus 1931 door burgemeestersdochter Helene van Woelderen. Eind mei 1932 was de bouw van het Wooldhuis voltooid en kreeg de Vlissingse bevolking de gelegenheid het pand te bezichtigen.[1] Een week later nam het gezin Van Woelderen officieel haar intrek in het Wooldhuis. Ook aan de afwerking van de villa werden hoge eisen gesteld. De gebrandschilderde ramen met vliegende zeevogels werden getekend door de schilder A.M. Luyt – een zwager van architect Roosenburg. Voor de halfronde eetkamer ontwierp Frits Lensvelt een lotuslamp.

De tuin tussen het Wooldhuis en de dienstwoningen De Zandlooper en Waailust werd ontworpen door Mien Ruys, die een week in het Wooldhuis logeerde om het ontwerp te maken. In overleg met burgemeestersvrouw Cecile van Woelderen-Sprenger voorzag het tuinplan in een kleine broeikas voor het kweken van orchideeën en een vijver. Onder de beroemde gasten die in het Wooldhuis werden ontvangen, bevond zich ook Prins Hendrik die in 1933 incognito een bezoek aan burgemeester Van Woelderen bracht.[2]

Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep het Wooldhuis grote schade op. Een deel van deze oorlogsschade is nog steeds zichtbaar op de begane grond van het pand waar granaatscherven het metselwerk beschadigden. Na de oorlog werd het Wooldhuis gerepareerd en opgeknapt, van een grondige restauratie was echter nog geen sprake. Burgemeester Van Woelderen bleef na de bevrijding van Vlissingen in november 1944 weliswaar nog enige tijd burgemeester, maar hij zou niet meer zijn intrek in het Wooldhuis nemen. Het pand was bewoonbaar en bood onderdak aan enkele door de oorlog dakloos geworden Vlissingse families. In 1947 kreeg het pand een tijdelijke bestemming als gastenhuis van de Koninklijke Maatschappij De Schelde. In 1954 werd het door de scheepsbouwer afgestoten. Een dierenarts uit Kruiningen kocht het Wooldhuis, inclusief Waailust en De Zandlooper voor 65.000 gulden. In 1974 kwam het Wooldhuis in bezit van de familie Lemstra die tot 1993 eigenaar bleef.

Bedreiging en restauratie

In 1993 was de eigenaar van het Wooldhuis voornemens het pand, dat al sinds 1988 te koop stond, te verkopen aan een projectontwikkelaar die het wilde slopen en er een futuristisch appartementencomplex voor in de plaats wilde zetten. Vanuit de Vlissingse bevolking ontstond verzet dat georganiseerd werd in de ‘Stichting Wooldhuis Vlissingen’ die zich sterk maakte voor het behoud van de drie-eenheid Wooldhuis, Waailust en De Zandlooper. Een op het nippertje aangevraagde monumentenstatus werd in juli 1995 door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gehonoreerd en sindsdien zijn het Wooldhuis, Waailust en De Zandlooper beschermd monument. Enkele jaren later kocht Johan van der Werf, de inmiddels oud-topman van Aegon, het Wooldhuis aan. In de jaren 1997-1999 liet hij het pand aan zowel binnen- als buitenzijde grondig restaureren. Momenteel gebruikt hij de statige villa als zomerwoning.[3]

Literatuur

  • Frits Bekker, e.a. Het Wooldhuis, Stichting Wooldhuis Vlissingen i.s.m. Gemeentearchief Vlissingen, Vlissingen, 1996.
  • Dorine van Hoogstraten. Dirk Roosenburg: 1997 – 1962, Uitgeverij 010, Rotterdam, 2005, p. 46-49.
  • Helene W. van Woelderen. Woelwater, een leven van overwinning C.A. van Woelderen, burgemeester van Vlissingen 1919-1945, Uitgeverij ADZ, Vlissingen, 1994.

Zie ook

Externe links


Monumenten in de buurt van Wooldhuis in Vlissingen

Tuin met tuinmuur

Boulevard Evertsen 290
Vlissingen
Ommuurde TUIN gelegen tussen villa, woonhuis en dienstwoning, naar ontwerp van Mien Ruysch alsmede omgevende tuinmuur, voorzover niet behore..

Zandloper

Boulevard Evertsen 288
Vlissingen
Boulevard Evertsen 288 Inleiding Half vrijstaand woonhuis "De Zandloper", in 1931 gebouwd naar ontwerp van D. Roosenburg in Interbellum-ar..

Waailust

Kenau Hasselaarstraat 559
Vlissingen
Kenau Hasselaarstraat 559 Inleiding Halfvrijstaand woonhuis genaamd"Waailust", in 1931 als chauffeurswoning bij "Het Wooldhuis" gebouwd, n..

Midgaarde

Julianalaan 11
Vlissingen
Inleiding Vrijstaande villa, rond 1928/1929 gebouwd in opdracht van de bankdirecteur J.E.J. Jurry, naar ontwerp van de architect J.C. Speel..

De Ophir

Badhuisstraat 186
Vlissingen
Inleiding Grote, vrijstaande villa, genaamd 'De Ophir'; omstreeks 1909 in de directe nabijheid van het badstrand, in een versteende Chalet-..

Kaart & Routeplanner

Route naar Wooldhuis in Vlissingen

Foto's (28)

Alle 28 foto's weergeven