Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Nieuw Leyerhoven in Amsterdam

Woonhuis

Vondelstraat 73
1054GK Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1876-1877
Architect: P.J.H. Cuypers


Beschrijving van Nieuw Leyerhoven

Inleiding Linkerdeel (O) van een in 1876-1877 tot stand gekomen DUBBELE VILLA, genaamd 'Nieuw Leyerhoven' en gebouwd in een sobere combinatie van neo-gotische en neo-renaissancistische invloeden. P.J.H. Cuypers was zowel opdrachtgever als architect en heeft hier tot 1881 gewoond. De villa is gelegen tegenover de Vondelkerk, juist ten westen van een ingang naar het Vondelpark. N.B. In 1936 werd dit deel van de villa in opdracht van H.A. Heijmeijer verbouwd naar ontwerp van Johan Brouwer. De kamerindeling op de eerste verdieping en de varanda aan de achtergevel werden hierbij gewijzigd. De varanda werd in oostelijke richting verbreed. In 1943 werd door dezelfde Heijmeijer opdracht gegeven aan K.P. Tholens een ontwerp te maken waarbij genoemde veranda vervangen werd door een serre met bovengelegen balcon. K.P. Tholens ontwierp in 1948 de inpandige garage aan de achtergevel. Latere verbouwingen betroffen de indeling van de zolderruimten en een functiewijziging tot kantoorruimten. De recent gebouwde garage valt buiten de bescherming. Omschrijving Linkerdeel van de dubbele villa Nieuw Leyerhoven, met erker en toren opgetrokken in baksteen met een bouwlaag minder dan het rechterdeel en drie traveeën tellend, met zowel in de voor- als de achtergevel een verspringing. De villa bevat een souterrain, bel-étage, kapverdieping onder een combinatie van afgeknot schilddak en spitsdaken, gedekt met leien, shingles en pannen. De voorgevel (N) heeft symmetrisch geplaatste kruisvensters met schuiframen onder segmentboogvormige spaarnissen, natuurstenen onderdorpels, een gemetselde cordonlijst met decoratief gebruik van geglazuurde baksteen en een geprofileerde uitkragende lijst met tandlijst. Verder geglazuurde baksteen rondom de vensters en enkele dunne banden. De overhoeks geplaatste erker over twee verdiepingen heeft een balcon met siersmeedwerk op de bel étage en een hoog opgetrokken schilddak gedekt met shingles en bekroond met een tweetal pirons. De risalerende zijgevel (O) wordt gekenmerkt door de zijtrap met bordes en toegangspartij. Onder het bordes bevindt zich nog een ingang met portaal. Boven het bordes bevindt zich bij de toegangsdeur een raampartij bestaande uit vier lancetvensters die door een segmentboog worden overspannen. Verder vensters onder rondboogvormige en segmentboogvormige spaarnissen, natuurstenen onderdorpels, decoratief gebruik van geglazuurde baksteen en een geprofileerde uitkragende gootlijst. Het middendeel van de zijgevel is hoger opgetrokken in een rechthoekige opbouw met vensters en twee ojief-vormige tentdaken met pirons en gedekt met leien. Aan de linkerzijde een traptoren met ritmisch met de binnentrap mee verspringende smalle vensters met drieruits raam en geprofileerde gemetselde onderdorpels. Geprofileerd gemetselde lijst met tandlijst waarboven octogonale lantaarn met vier smalle rondboogvensters met tienruits-raam. Tentdak met acht schilden, gedekt met shingles. De achtergevel (Z) wordt gekenmerkt door een breed balcon op de hoofdverdieping met breed meerruits venster. Het balcon steunt op ranke posten met houten korbelen. Verder een houten hekwerk en glazen lessenaarsdak op soortgelijke posten en regels. Balcon op de verdieping, dakschild met dakkapel, geprofileerde uitkragende daklijst, decoratief gebruik van gelazuurde baksteen. Recente garage. Waardering Linkerdeel van de dubbele villa Nieuw Leyerhoven van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde. Vroeg voorbeeld van de veranderde opvattingenover de villabouw en wooncultuur in het laatste kwart van de 19de eeuw; bovendien kenmerkend voor het profane werk van de architect P.J.H. Cuypers. Stedebouwkundig van belang als onderdeel van de bebouwing aan de Vondelstraat en bovendien gelegen tegenover de Vondelkerk - beide naar ontwerp van Cuypers - en nabij een ingang van het Vondelpark. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 492043
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Nieuw Leyerhoven in Amsterdam

Nieuw Leyerhoven

Vondelstraat 75A
Amsterdam
Inleiding Rechterdeel (W, betrekking hebbend op zowel Vondelstraat 75 als 75A) van een in 1876-1877 tot stand gekomen DUBBELE VILLA, genaam..

Vondelkerk

Vondelstraat 120A
Amsterdam
H. Hartkerk (1870-1880 dr P.J.H. Cuypers, toren na brand in 1904). Neogotische kerk met bijzondere centralistische plattegrond en centrale a..

Woonhuis in een mengsel van neogotiek en neo-renaissance, gevelmozaiek

Vondelstraat 77
Amsterdam
In 1882 o.a. voor hemzelf door P.J.H.Cuypers gebouwd woonhuis in een mengsel van neogotiek en neo-renaissance, gevelmozaiek.

Woonhuis in een mengsel van neogotiek en neorenaissance.

Vondelstraat 79
Amsterdam
In 1882 o.a. voor hemzelf door P.J.H.Cuypers gebouwd woonhuis in een mengsel van neogotiek en neorenaissance.

Pastorie

Vondelstraat 108
Amsterdam
Inleiding In 1882 naar een ontwerp van de architect dr. P.J.H. Cuypers in eclectische stijl tot stand gekomen PASTORIE van de in 1870-1880 ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Nieuw Leyerhoven in Amsterdam

Foto's (1)