Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kerk van Holysloot in Amsterdam

Kerkelijk Gebouw

Dorpsstraat Holysloot 30
1028BE Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1847


Beschrijving van Kerk van Holysloot

Inleiding Op een werf gelegen, geheel vrijstaande witgepleisterde ZAALKERK uit 1847, gebouwd in opdracht van het College van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente, in sobere op gotische vormentaal geinspireerde bouwtrant. De eerste steenlegging vond blijkens de gedenksteen naast de ingang plaats op 9 september 1846. Het naastgelegen kerkhofje, eveneens op de werf gelegen, wordt deels omsloten door een haag, deels door een eenvoudig ijzeren hekwerk. Reeds in 1613 stond op de huidige plaats een Hervormde kerk. NB. De aangebouwde consistorie onder pannen zadeldak, in 1910 aan de noordzijde met een entree vergroot, wordt bij restauratie (1995) herbouwd. Omschrijving Eenbeukig geheel witgepleisterd kerkgebouw op rechthoekige plattegrond, geplaatst op een gecementeerde plint onder een met rechtsdekkende opnieuw verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met aan de westzijde een grotendeels ingebouwde toren bekroond door een ingesnoerde leien naaldspits, smeedijzeren kruis en windvaan. Aan de oostzijde van de kerk in oorsprong een rechthoekige consistorieruimte met terzijde een ingang onder een pannen zadeldak. In de oostgevel zijn twee muurankers, op de nok bevindt zich een gemetselde schoorsteen. De noord- en zuidgevel bevatten elk drie spitsboogvensters met natuurstenen benedendorpels en gietijzeren kozijnen waarin drie verticale en zeven horizontale roeden zijn opgenomen. In de westgevel is aan weerszijden van de iets naar voren geplaatste toren een spitsboogvormig blind venster met benedendorpel aangebracht. Onder het linkervenster bevindt zich de gedenksteen. De entree in de toren bestaat uit een stoep met twee treden en een dubbele toegangsdeur waarboven het kalf en een door roeden in stralen verdeeld spitsboogvormig bovenlicht. Ter hoogte van het dak bevinden zich twee kleine vensters en rondom de toren aan elke zijde een rechthoekige galmgat met spitsboogvormig bovenlicht. Inwendig wordt het schip overspannen door een blauwbeschilderde gordingenkap met trekstangen en dakbeschot, waarbij de kapspanten in het zicht zijn gelaten. In oorsprong op de vloer hardstenen zerken, waarvan enkele nog 17e-eeuws. In de toren twee toegangsdeuren naar de kerkruimte, alwaar in de noordhoek een trappartij naar de hogere torenruimten. De - weer bij restauratie terug te plaatsen - inventaris, deels afkomstig uit de vroegere kerk, omvat een zeskantige eikehouten kansel met het wapen van Holysloot, het doophek en banken voor de ouderlingen, alle daterend uit de 19e eeuw, op het doophek een koperen lessenaar met een Statenbijbel uit de 18e eeuw, twee 17e eeuwse koperen kroonluchters. Het eenklaviersorgel, in 1730 gemaakt door H. Van Giessen voor de Waalse kerk in Haarlem, is afkomstig uit de Gereformeerde kerk van Holysloot. Waardering Zaalkerk met toren en bijbehorende interieuronderdelen van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische betekenis. Van groot situationeel belang vanwege de silhouetwaarde in het geisoleerd gelegen dorp in het open weidegebied van Waterland. De kerk is tevens een belangrijk markeringspunt binnen het beschermde dorpsgezicht van Holysloot. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 491139
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Hervormde Kerk van Holysloot
De kerk anno 2012
De kerk anno 2012
Plaats Holysloot
Gebouwd in 1847
Restauratie(s) 1995
Monumentnummer  491139
Architectuur
Architect(en) G. Bronke
Bouwmateriaal gepleisterde baksteen
Portaal  Portaalicoon   Christendom
Het orgel van de Kerk van Holysloot.

De Kerk van Holysloot is een Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat 30 in Holysloot in Amsterdam-Noord. Sinds 2006 wordt de kerk gebruikt door de Protestantse Gemeente Ransdorp-Holysloot. De Hervormde gemeente van Ransdorp/Holysloot ging toen samen met de Gereformeerde Kerk van Holysloot.

Geschiedenis

In 1847 werd de toenmalige Hervormde Kerk in Holysloot gebouwd op een werf, een verhoogd terrein, waar ook eerder al een kerk had gestaan. Bekend is dat deze voorloper van de kerk al in 1613 werd vermeld; deze werd in 1791 vervangen. Voor de reformatie heette de kerk de Sint Cornelius en was toen in gebruik voor de rooms katholieke eredienst.

De nieuwe kerk werd gebouwd in een stijl geïnspireerd door de gotiek. Het gebouw is een ontwerp van de opzichter van landsgebouwen G. Bronke te Amsterdam. De eerste steen werd op 9 september 1846 gelegd door Jan Jacob Jongh Visscher. De eenbeukige kerk is geheel wit gepleisterd en staat op een grijs gecementeerde plint. De kerk wordt afgedekt met een zadeldak.

De aan de westzijde gelegen toren is deels ingebouwd in de kerk. De toren wordt bekroond met een met lei bedekte naaldspits, voorzien van een kruis en een windvaan in de vorm van een haan. Het gotisch karakter wordt onder meer geaccentueerd door spitsboogvensters, waarvan zowel de noord- als de zuidgevel er drie van bezitten. De consistorie bevindt zich aan de oostzijde van de kerk. De luidklok is in de oorlog weggevoerd en niet meer teruggekeerd. Na de oorlog is er een nieuwe luidklok in de toren gehangen.

In 1995 werd de kerk gerestaureerd. Een deel van de inventaris is afkomstig uit de vorige kerk die hier stond.

Orgel

Het orgel komt uit de iets verderop aan de Dorpsstraat gelegen Gereformeerde Kerk en is oorspronkelijk in 1730 door de orgelbouwer H. Van Giessen gemaakt voor de Waalse kerk van Haarlem. In 1997 is het orgel na een restauratie door De Graaf in de Hervormde Kerk van Holysloot geplaatst. Het werd op 8 november in gebruik genomen.

Predikant

Van 1931 tot 1951 was Nicolaas Dirk van Leeuwen predikant van de Hervormde Kerk van Holysloot. Hij was vanwege zijn opvattingen in de kwestie Geelkerken over het al dan niet letterlijk nemen van het verhaal van de zondeval in 1927 geschorst als gereformeerd predikant. Na enige jaren predikantschap bij de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband koos hij in 1931 voor een overstap naar de Hervormde Kerk en stond vervolgens twintig jaar in Holysloot.

Externe links


Monumenten in de buurt van Kerk van Holysloot in Amsterdam

Pastorie

Zuiderwouder Dorpsstraat 2
Zuiderwoude (Gemeente Waterland)
Inleiding PASTORIE behorende bij de Nederlands hervormde kerk (1877) van Zuiderwoude. De pastorie werd in 1912 gebouwd en is gesitueerd aan..

Hervormde kerk

Zuiderwouder Dorpsstraat 1
Zuiderwoude (Gemeente Waterland)
Hervormde kerk. Bakstenen zaalkerk met houten toren op de façade, 1877. Preekstoel en houten lezenaar, XVII. Enige grafzerken. In de bestaa..

Boerderij van het Westfriese stelptype, in oorsprong op een terp gesitueerd, met uitgebouwd voorhuis onder pannen zadeldak, met licht overstek, boeibo ..

Dijkeinde 1
Zuiderwoude (Gemeente Waterland)
In oorsprong 17e-eeuwse, op een terp gesitueerde, BOERDERIJ van het Westfriese stelptype, met uitgebouwd voorhuis onder pannen zadeldak, met..

Houten stolphoeve

Bloemendalergouw 26
Amsterdam
Houten stolphoeve. Uitwendig voorkomen 19e eeuws.

Stolphoeve met ten dele houten wanden

Bloemendalergouw 13
Amsterdam
Stolphoeve met ten dele houten wanden. Uiterlijk voorkomen 19e eeuws.

Kaart & Routeplanner