Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Herenhuis, aan drie zijden vrijstaand, gebouwd in een eclectische bouwstijl met sterke invloed van de neo- renaissance in 's Gravenhage

Woonhuis

Koninginnegracht 56
2514AE 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: ca. 1874


Beschrijving van Herenhuis, aan drie zijden vrijstaand, gebouwd in een eclectische bouwstijl met sterke invloed van de neo- renaissance

Inleiding Aan drie zijden vrijstaand herenhuis uit ca. 1874, gebouwd in een eclectische bouwstijl, waarin sterke invloed van de neo- renaissance. Omschrijving Herenhuis op rechthoekige plattegrond, bestaande uit een souterrain, drie bouwlagen en een mezzanino onder een zinken roevendak, vier vensterassen breed. De gevel is van baksteen met gepleisterde banden, negblokken en consoles, en voorzien van sierankers. Tegen de eerste bouwlaag is een gebosseerde bepleistering met rustica aangebracht op een hardstenen plint. De souterrainvensters zijn voorzien van een hekwerk met cirkelvormig smeedijzer. De vensters van de eerste bouwlaag zijn gekoppeld. De ingang, bestaande uit een paneeldeur (niet uit de bouwtijd), is in een portiek gesitueerd. De schuifvensters van de tweede bouwlaag bezitten glas-in-lood bovenlichten en spitsboogvormige omlijstingen, gescheiden door gekoppelde pilasters met Toscaanse kapitelen. Onder de hardstenen vensterbanken is voluutvormig beeldhouwwerk aangebracht. De schuifvensters van de derde bouwlaag bezitten T-kozijnen en glas-in-lood bovenlichten. Voorts bezitten zij geknikte omlijstingen, gescheiden door gekoppelde pilasters met Ionische kapitelen en deels van decoratief pleisterwerk voorziene schachten. De pilasters rusten op kleine leeuwekopjes en zijn onderling verbonden door een kraallijst. Onder de vensterbanken zijn diamantkoppen aangebracht. In de mezzanino bevinden zich twee ovaalvormige vensters en in het midden twee gekoppelde rondboogvensters, gescheiden door gecanneleerde pilasters met Toscaanse kapitelen. Onder de vensterbanken van de gekoppelde vensters is voluutvormig pleisterwerk aangebracht, waarin een maskerkop is opgenomen. De kroonlijst rust op zwaar versierde, gekoppelde triglyfconsoles met guirlandes en is in het midden opgetrokken tot een driehoekig fronton op klossen. De linkergevel is gepleisterd. Waardering Herenhuis van architectuurhistorisch belang als representatief voorbeeld van een woonhuis in een rijke, eclectische bouw- stijl. Hoofdvorm, materiaal en detaillering zijn gaaf bewaard. Een toegevoegde waarde vormt de beeldbepalende ligging aan de Koninginnegracht. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 487577
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Herenhuis, aan drie zijden vrijstaand, gebouwd in een eclectische bouwstijl met sterke invloed van de neo- renaissance in 's Gravenhage

Linkerhelft van dubbel herenhuis in eclectische bouwstijl, met voornamelijk aan de renaissance, de Lodewijk XIV- en de Lodewijk XVI-stijl en het Empir ..

Koninginnegracht 57
's Gravenhage
Inleiding Linkerhelft van dubbel herenhuis uit ca. 1874, gebouwd door architect H.J. van den Brink in eclectische bouwstijl, met voornamel..

Rechterhelft van dubbel herenhuis in eclectische bouwstijl, met voornamelijk aan de renaissance, de Lodewijk XIV- en de Lodewijk XVI-stijl en het Empi ..

Koninginnegracht 58
's Gravenhage
Inleiding Rechterhelft van dubbel herenhuis uit ca. 1874, gebouwd door architect H.J. van den Brink in eclectische bouwstijl, met voorname..

Herenhuis

Koninginnegracht 61
's Gravenhage
Inleiding Herenhuis uit 1880, gebouwd in opdracht van J.B. Maxwils. Al in 1882 werd het huis verbouwd door de timmerman J. Steffens en de ..

Rechterhelft van dubbel herenhuis in een eclectische bouwstijl

Koninginnegracht 49
's Gravenhage
Inleiding Rechterhelft van dubbel herenhuis uit ca. 1875, gebouwd in opdracht van Antonie Hendrik Drijfhout van Hooff, waarschijnlijk door..

Herenhuis

Koninginnegracht 62
's Gravenhage
Inleiding Herenhuis uit 1882, gebouwd in opdracht van Frederik Willem Pedro Clignett, suikercontractant, door timmerman J. Steffens en met..

Kaart & Routeplanner

Route naar Herenhuis, aan drie zijden vrijstaand, gebouwd in een eclectische bouwstijl met sterke invloed van de neo- renaissance in 's Gravenhage

Foto's (1)