Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Opzichterswoning Zuiderbegraafplaats in Groningen

Woonhuis

Hereweg 87
9725AC Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1864
Architect: J.G. van Beusekom Beusekom J.G. 1864 J.G. van Beusekom


Beschrijving van Opzichterswoning Zuiderbegraafplaats

Inleiding OPZICHTERSWONING bij de Zuiderbegraafplaats, vrijstaand gesitueerd aan de oostzijde buiten de omheining van de statige Zuiderbegraafplaats (aanleg uit 1828) ter rechterzijde van het toegangshek, gebouwd in 1864 in opdracht van de gemeente naar ontwerp van stadsbouwmeester J.G. van Beusekom in een eclectische bouwstijl. Het gebouw is thans nog in gebruik als opzichterswoning. Omschrijving Het karakteristieke gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag onder een zadeldak, belegd met een grijze golfpan. De gevels zijn opgemetseld uit rode baksteen en voorzien van een gepleisterde plint. De voorgevel is vijf traveeën breed en bevat in het midden de toegang, die bestaat uit een houten paneeldeur met stuc omlijsting, die wordt bekroond door een kroonlijst met architraaf. Het bovenlicht is versierd met een gietijzeren levensboom. Aan weerszijden bevinden zich twee vensters met een zesruits roedeverdeling, die segmentboogvormig gesloten zijn en zijn gedecoreerd met geprofileerd stuc lijstwerk ('wenkbrauwen') op consoles. In de zuidelijke zijgevel bevindt zich een dubbele houten paneeldeur met bovenlicht en in de topgevel hierboven een tweedelig venster met identiek stuc lijstwerk als in de voorgevel. De gevel wordt afgesloten door een houten kroonlijst, die een geprofileerde houten bakgoot draagt. Onder de kroonlijst zijn acht gietijzeren ankerrozetten aangebracht. De afdekking van de zijgevels rust op trapsgewijs klimmend, uitkragend metselwerk. Waardering OPZICHTERSWONING bij de Zuiderbegraafplaats, opgetrokken in 1864 in een ingetogen eclectische bouwstijl naar ontwerp van stadsbouwmeester J.G. van Beusekom, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de opmerkelijke architectonische gaafheid van het exterieur en vanwege zijn ruimtelijk-historische relatie met het complex van de niet van rijkswege beschermenswaardige Zuiderbegraafplaats in Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 486899
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De voorgevel van Hereweg 87 (2010)
De zuidelijke zijgevel (2010)

Het pand Hereweg 87 in de Nederlandse stad Groningen is een woonhuis in een sobere eclectische stijl, dat is aangewezen als rijksmonument.

Beschrijving

Het vrijstaande pand, dat in 1864 in opdracht van de gemeente direct naast de ingang van de Zuiderbegraafplaats aan de Hereweg als opzichterswoning werd gebouwd, is ontworpen door de toenmalige stadsarchitect J.G. van Beusekom (1825-1881). Het huis is gebouwd op een rechthoekig grondplan en bestaat uit één bouwlaag onder een evenwijdig aan de straat geplaatst zadeldak, dat is belegd met grijze golfpannen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen boven een gepleisterde plint.

De vijf traveeën brede voorgevel is symmetrisch ingedeeld, met in het midden de ingangspartij. Deze bestaat uit een houten paneeldeur en een bovenlicht waarin een gietijzeren levensboom is geplaatst, gevat in een gestucte omlijsting die aan de bovenzijde wordt beëindigd door een kroonlijst met een architraaf. Aan beide zijden hiervan zijn twee segmentboogvormig gesloten vensters geplaatst. Ze zijn voorzien van een zesruitsroedenverdeling en worden gedeeltelijk omkaderd met in stucwerk uitgevoerde "wenkbrauwen", die rusten op kleine consoles. Daarboven bevinden zich acht gietijzeren ankers in de vorm van rozetten. De voorgevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een houten kroonlijst, waarop een houten bakgoot met profielwerk rust. In de zuidelijke zijgevel van het pand is een dubbele houten paneeldeur met bovenlicht aangebracht, met daarboven een tweedelig venster. Ze worden omlijst op dezelfde wijze als de vensters in de voorgevel. Beide zijgevels worden beëindigd door een afdekking, die rust op trapsgewijs uitgemetselde bakstenen.

Waardering

Het woonhuis, dat nog altijd in gebruik is als opzichterswoning, is aangewezen als rijksmonument vanwege "de opmerkelijke architectonische gaafheid van het exterieur" en vanwege "zijn ruimtelijk-historische relatie met het complex van de [...] Zuiderbegraafplaats".


Monumenten in de buurt van Opzichterswoning Zuiderbegraafplaats in Groningen

Grafmonument familie Scholten

Hereweg 87
Groningen
Inleiding GRAFMONUMENT VAN DE FAMILIE SCHOLTEN, vrijstaand gesitueerd op de statige Zuiderbegraafplaats (aanleg uit 1828) in het midden nabi..

Theekoepel in het Sterrebos

Hereweg 122
Groningen
Koepel. In 1818 door S.M.S.de Ranitz aan de westzijde van de Heereweg gebouwde koepel, in 1964 naar de tegenwoordige plaats overgebracht. Ac..

Woningbouwcomplex Willemstraat z.z.

Willemstraat 1
Groningen
Inleiding WONINGCOMPLEX, bestaande uit 40 zelfstandige arbeiderswoningen en één winkel, deel uitmakend van de eerste planmatig opgezette b..

Eclectisch woonhuis met kajuit

Willemstraat 2
Groningen
Inleiding WOONHUIS, gesitueerd aan de noordzijde van de Willemstraat naast een ouder woningbouwcomplex uit 1866-1867 en daarvan gescheiden d..

Woningbouwcomplex Willemstraat n.z.

Willemstraat 4
Groningen
Inleiding WONINGBOUWCOMPLEX met houten gangpoortje, bestaande uit 36 zelfstandige arbeiderswoningen, deel uitmakend van de eerste planmatig ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Opzichterswoning Zuiderbegraafplaats in Groningen

Foto's (3)