Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pakhuiscomplex in Groningen

Gebouw

Oosterkade 2 a
9711RS Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1878


Beschrijving van Pakhuiscomplex

Inleiding PAKHUISCOMPLEX, gesitueerd op de hoek van de Oosterkade en de Lijnbaanstraat, gebouwd in 1878 kort na de aanleg van de Oosterhaven in opdracht van het Groninger Veem voor de opslag van graan en het afleveren van de bewerkte agrarische produkten in een ambachtelijk-traditionele bouwtrant met classicistische stijlkenmerken. Het gebouw is in 1978 verbouwd tot 72 HAT-eenheden en daartoe inwendig aangepast. De hijsdeurtraveeën zijn voorzien van halfronde balkons. Omschrijving Het monumentale complex is opgetrokken op een driehoekige plattegrond en telt zes bouwlagen onder een plat dak. De gevels zijn opgemetseld uit rode baksteen en kregen een gepleisterde borstwering, voorzien van zwart geschilderde imitatie-schijnvoegen. In het langgerekte complex zijn vijf afzonderlijke eenheden te herkennen. Elke eenheid bevat in het midden een hijsdeurtravee, geflankeerd door reeksen van segmentboogvormig gesloten vensters, die voorzien zijn van 'wenkbrauwen' van gele baksteen. De scheiding tussen de afzonderlijke eenheden wordt in de architectuur aangegeven door bakstenen pilasters met spiegels, die over vijf bouwlagen doorlopen. De gevels worden aan de bovenzijde afgesloten door een gestucte kroonlijst met spiegels en gebogen tympanen boven de deurtraveeën. De smalle zijgevel bevat een reeks van zes boven elkaar geplaatste vensters, die eveneens segmentboogvormig zijn gesloten. Waardering PAKHUISCOMPLEX, gebouwd voor het Groninger Veem in 1878 in een ambachtelijk-traditionele bouwtrant met classicistische stijlkenmerken, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege zijn voor de stad Groningen uitzonderlijke schaal en afmetingen en vanwege zijn markante ligging aan de Oosterhaven. Bovendien is het gebouw van belang voor de sociaal-economische geschiedenis van Groningen, in het bijzonder de negentiende-eeuwse graanhandel en voor de laat negentiende-eeuwse ontwikkelingsgeschiedenis van de Oosterhaven en omgeving in Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 486788
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Pakhuiscomplex in Groningen

Orion

Lijnbaanstraat 8
Groningen
Inleiding PAKHUIS, genaamd 'Orion', gesitueerd in de gesloten, uit overwegend bedrijfspanden en voormalige graanpakhuizen bestaande noorde..

Pand van vier traveeën breed

Damsterdiep 17
Groningen
PAND met verhoogde voorbouw, vier venstertraveeen breed en afgesloten door rechte kroonlijst.

Hoekpand met halsgevel

Damsterdiep 26
Groningen
Hoekpand aan de Soniusgang onder zadeldak tegen halsgevel, onder de aanzetkrullen gedateerd 1793. In de bekroning medaillon met monogram. Aa..

Pand met schilddak en hoekschoorstenen (Jasper kapsalon)

Damsterdiep 16
Groningen
Pand waarvan de voorbouw boven de beganegrond een volledige verdieping en een lage verdieping bevat en gedekt is door een schilddak met hoek..

Loppersummer Veerhuis

Damsterdiep 36
Groningen
Hoekpand Loppersummergang onder zadeldak tegen puntgevel uit 1624. v.m. Loppersummer Veerhuis. Boven zijgevel grote Vlaamse top.

Kaart & Routeplanner

Route naar Pakhuiscomplex in Groningen

Foto's (1)