Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Orion in Groningen

Gebouw

Lijnbaanstraat 8
9711RV Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1880


Beschrijving van Orion

Inleiding PAKHUIS, genaamd 'Orion', gesitueerd in de gesloten, uit overwegend bedrijfspanden en voormalige graanpakhuizen bestaande noordelijke gevelwand van de Lijnbaanstraat nabij de Oosterhaven, gebouwd in 1880 in een ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Het gebouw is thans in gebruik als verenigingsgebouw en als toegang voor het aangrenzende en intern daarmee verbonden pakhuis (nr. 10/10a), dat tot wooneenheden is verbouwd. N.B. De bescherming geldt alleen voor nr. 8 en niet voor nr. 10/10a. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt drie bouwlagen onder een zadeldak, belegd met een zwarte golfpan.De gevel is opgemetseld tot een trapgevel waarvan de trappen met gietbeton zijn afgedekt en rusten op forse gemetselde tandlijsten. In verdiepte rechthoekige velden aan weerszijden van de bovenste hijsdeur in de trapgevel is de naam en het bouwjaar van het pakhuis aangegeven door middel van een gietijzeren belettering: Orion 1880. De uit rode baksteen opgetrokken voorgevel is drie traveeën breed. De middelste travee bevat de oorspronkelijke houten hijsdeuren. De begane grond wordt afgesloten door een zware lijst van kalkzandsteen. Alle venster- en deuropeningen zijn segmentboogvormig gesloten. Op de bovenste verdieping bevinden zich gietijzeren roosvensters met rollagen van gele baksteen. De verdiepingsvensters zijn verticaal samengevat in blindnissen met rondbogen en rollagen. Waardering PAKHUIS, genaamd Orion, gebouwd in 1880 in een ambachtelijk- traditionele bouwtrant met een karakteristieke trapgevel, van algemeen belang - vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde - vanwege zijn karakteristieke vormgeving - vanwege zijn betekenis voor de sociaal-economische geschiedenis van de stad Groningen, in het bijzonder de negentiende-eeuwse graanhandel; en - van belang vanwege zijn betekenis voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het oostelijk havengebied nabij de Oosterhaven en omgeving in Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 486772
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Orion in Groningen

Pakhuiscomplex

Oosterkade 2a
Groningen
Inleiding PAKHUISCOMPLEX, gesitueerd op de hoek van de Oosterkade en de Lijnbaanstraat, gebouwd in 1878 kort na de aanleg van de Oosterhaven..

Pand van vier traveeën breed

Damsterdiep 17
Groningen
PAND met verhoogde voorbouw, vier venstertraveeen breed en afgesloten door rechte kroonlijst.

Pand met schilddak en hoekschoorstenen (Jasper kapsalon)

Damsterdiep 16
Groningen
Pand waarvan de voorbouw boven de beganegrond een volledige verdieping en een lage verdieping bevat en gedekt is door een schilddak met hoek..

Hoekpand met halsgevel

Damsterdiep 26
Groningen
Hoekpand aan de Soniusgang onder zadeldak tegen halsgevel, onder de aanzetkrullen gedateerd 1793. In de bekroning medaillon met monogram. Aa..

Loppersummer Veerhuis

Damsterdiep 36
Groningen
Hoekpand Loppersummergang onder zadeldak tegen puntgevel uit 1624. v.m. Loppersummer Veerhuis. Boven zijgevel grote Vlaamse top.

Kaart & Routeplanner

Route naar Orion in Groningen

Foto's (1)