Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dubbele villa in eclectische bouwstijl in Groningen

Woonhuis

Hereplein 6 A
9711GA Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1882


Beschrijving van Dubbele villa in eclectische bouwstijl

Inleiding DUBBELE VILLA, vrijstaand gesitueerd in het zuidwestelijke kwadrant van het Hereplein, gebouwd in 1882 als een van de eerste bouwwerken op de terreinen van de voormalige vestingwerken aan de zuidkant van de binnenstad in opdracht van Prof. W.M.A. Sänger in een voor het laatste kwart van de negentiende eeuw karakteristieke eclectische bouwstijl. Het gebouw is sinds 1939 in gebruik als kantoor en daartoe inwendig aangepast. Omschrijving Het gebouw is op het zuiden georiënteerd en opgetrokken op een in hoofdvorm rechthoekige plattegrond en telt drie bouwlagen onder een afgeknot schilddak, belegd met schubleien in maasdekking. Het witgesausde metselwerk is grotendeels aan het oog onttrokken door pleisterwerk, voorzien van diverse schijnvoegen of bosseringen. De begane grond heeft de functie van souterrain en heeft de kenmerkende gedrukte hoogte en sobere uitstraling. De bel étage heeft aan de pleinzijde een op rijk rolwerk consoles rustend balkon met balustrade. De vensters zijn rechtgesloten en voorzien van geprofileerd stuc lijstwerk met forse sluitstenen. De erkerrisaliet aan de oostzijde is geheel gestuct en voorzien van schijnvoegen. De door de erker ingesloten hoek op de derde bouwlaag heeft een terras, omzoomd door smeedijzeren hekwerk dat doorgezet wordt in een omlopende, gestucte band, die de gevels van de bel étage afsluiten. De vensters van de tweede verdieping zijn segmentboogvormig gesloten en voorzien van geprofileerd stuc lijstwerk. De gevels worden afgesloten door een omlopende gestucte kroonlijst, die voorzien is van cartouches boven de vensters. Gepaarde consoles op de buitenhoeken van het gebouw dragen de geprofileerde bakgoot. Een kajuit met tympaan bekroning aan de pleinzijde en kleine 'oeils de boeuf' op de diverse dakschilden completeren het geheel. Waardering DUBBELE VILLA, geheel vrijstaand bouwwerk bestaande uit twee zelfstandige gebruikseenheden, vormgegeven in een rijk versierde, eclectische bouwstijl, kenmerkend voor de architectuur van het laatste kwart van de negentiende eeuw, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp die onder andere tot uiting komt in de robuuste proporties van de onderdelen en het zorgvuldig uitgevoerde decoratieschema van de gevels. Bovendien vormt het gebouw, deel uitmakend van de buitengewoon waardevolle bebouwing aan de zuidzijde van de Heresingel, door zijn situering aan het zuidwestelijk kwadrant van een rond-point en door zijn ligging in een zichtas over het Hereplein naar het zuiden, een zeer belangrijk element in de hoogwaardige stedebouwkundige structuur van de singelreeks langs de zuidzijde van de binnenstad van Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 486732
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Het pand Hereplein 6-7 in de stad Groningen is een dubbele vrijstaande villa in ecletische stijl, die is aangewezen als rijksmonument.

Beschrijving

De noordwestelijke zijde van de dubbele villa (2011)

De dubbele villa, die op de zuidwestelijke hoek van het Hereplein staat, werd in 1882 gebouwd in opdracht van de Groninger hoogleraar W.M.H. Sänger (1833-1898).[1] Wie de villa heeft ontworpen, is niet bekend. Het was een van de eerste panden die werden gebouwd op het terrein van de voormalige vestingwerken van de stad Groningen, die na de invoering van de Vestingwet 1874 werden ontmanteld.

Het pand is gebouwd op een hoofdzakelijk rechthoekig grondplan en bestaat uit drie bouwlagen onder een afgeknot schilddak, dat is belegd met leisteen in maasdekking. In de gepleisterde en witgesausde buitenmuren zijn schijnvoegen en bosseringen aangebracht. De bouwlaag op de begane grond, die iets minder hoog en soberder gedecoreerd is dan de twee daarboven, is vormgegeven als souterrain. De eerste verdieping van het pand is een bel-etage, die aan de kant van het Hereplein is voorzien van een balkon met een balustrade, dat rust op van rolwerk voorziene consoles. De vensters op deze verdieping zijn rechtgesloten en versierd met in stuc uitgevoerd geprofileerd lijstwerk, waarboven grote sluitstenen zijn aangebracht. In de zuidoostelijke gevel van de bel-etage bevindt zich een gestucte en van schijnvoegen voorziene risaliet, waarin een erker is aangelegd met daarnaast een terras. Dat wordt omsloten door een hekwerk van smeedijzer, dat overgaat in een gepleisterde omlopende band. Op de tweede verdieping zijn de vensters gesloten met segmentbogen en eveneens versierd met geprofileerd lijstwerk. Daarboven zijn cartouches aangebracht. De gevels worden aan de bovenzijde beëindigd door een omlopende en in pleisterwerk uitgevoerde kroonlijst met daarboven een geprofileerde bakgoot, die op de hoeken rust op dubbele consoles. Op de dakverdieping bevindt zich zowel aan de voorzijde als aan de noordwestzijde een kajuit met een timpaan. In de dakschilden zijn op enkele plaatsen oeils de boeuf aangebracht.

Het pand heeft sinds 1939 een kantoorfunctie en is daartoe inwendig verbouwd.

Waardering

De villa is aangewezen als rijksmonument, onder meer vanwege "de esthetische kwaliteiten van het ontwerp die onder andere tot uiting komt in de robuuste proporties van de onderdelen en het zorgvuldig uitgevoerde decoratieschema van de gevels" en zijn waarde als "zeer belangrijk element in de hoogwaardige stedebouwkundige structuur van de singelreeks langs de zuidzijde van de binnenstad van Groningen".


Monumenten in de buurt van Dubbele villa in eclectische bouwstijl in Groningen

Villa in karakteristieke eclectische bouwstijl

Ubbo Emmiussingel 2
Groningen
Inleiding VILLA, vrijstaand gesitueerd aan de zuidzijde van de Ubbo Emmiussingel, in 1881 als één van de eerste bouwwerken gebouwd in het ..

Villa van Van Panhuys (Nederlandse Bank)

Hereplein 5
Groningen
Inleiding VILLA, vrijstaand gesitueerd in het noordwestelijke kwadrant van het Hereplein, gebouwd in 1881 in opdracht van burgemeester Jhr. ..

Villa in karakteristieke rijk versierde eclectische bouwstijl met stijlkenmerken van de neo-Renaissance (Rottinghuis)

Hereplein 11A
Groningen
Inleiding HERENHUIS MET IJZEREN HEK, bestaande uit drie afzonderlijke woonhuizen, geheel vrijstaand gesitueerd in het zuidoostelijke kwadran..

Herenhuis in neo-classicistische bouwstijl

Ubbo Emmiussingel 17A
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in de nagenoeg gesloten, noordelijke gevelwand van de Ubbo Emmiussingel, gebouwd in 1884 in opdracht van J.D..

Siervaas

Ubbo Emmiussingel 19
Groningen
Inleiding SIERVAAS, vrijstaand gesitueerd in de middenberm van de Ubbo Emmiussingel, vervaardigd in circa 1885 met een vormgeving in Empire-..

Kaart & Routeplanner

Route naar Dubbele villa in eclectische bouwstijl in Groningen

Foto's (3)