Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Herenhuis met kaaspakhuis in eclectische bouwstijl met neo-classicistische stijlkenmerken in Groningen

Woonhuis

Westerkade 10
9718AP Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1889
Architect: J. Maris Maris 1889 J. Maris


Beschrijving van Herenhuis met kaaspakhuis in eclectische bouwstijl met neo-classicistische stijlkenmerken

Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in gesloten, oostelijke gevelwand van de Westerkade die de oostelijke begrenzing vormt van de voormalige Westerhaven, gebouwd in 1889 in opdracht van R. Hendriks als herenhuis met kaaspakhuis naar ontwerp van architect J. Maris in een eclectische bouwstijl met neo-classicistische stijlkenmerken. Het gebouw was sinds de jaren dertig kantoor en daartoe inwendig gedeeltelijk aangepast. De zolderverdieping is aan de achterzijde uitgebouwd. Het gebouw wordt thans tijdelijk bewoond in afwachting van een nieuwe bestemming. Omschrijving Het statige gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt drie bouwlagen onder een afgeknot schilddak, gedekt met leien in maasdekking. De gevel wordt afgesloten door een hoge kroonlijst met spiegels, die een geprofileerde bakgoot draagt. Het voordakschild bevat in het midden een kapel met gebogen tympaan en ovaalvenster, geflankeerd door zinken oeil de boeufs. De voorgevel is vier raamtraveeën breed en opgemetseld uit roodbruine baksteen en bezit een naastpandige, overbouwde zijgang waarin een rondboogpoortje met ijzeren hekwerk is opgenomen. Deze smalle zijtravee is op de verdiepingen geaccentueerd met een smalle rondgesloten blindnis met sluitsteen over twee bouwlagen. De gedrukte begane grond is zwaar rustiek gedecoreerd met gebosseerde natuursteen. De gevelopeningen zijn rechtgesloten en voorzien van een streksuggestie met sluitsteen. Het stel dubbele deuren op de hoeken is rijk besneden en voorzien van smeedijzeren raamroosters. De begane grond wordt afgesloten door een geprofileerde cordonlijst. In de verdiepingsgevels zijn hoge, segmentboogvormig gesloten vensters geplaatst met negblokken en sluitstukken in natuursteen. De vensters op de tweede verdieping zijn aanvullend gedecoreerd met consoles en overhangen onder de onderdorpels. De achtergevel is witgepleisterd en bevat rechtgesloten vensters. Inwendig is de oorspronkelijke structuur, indeling en aankleding deels bewaard gebleven. Van belang onder meer het houten trappenhuis met rijk gesneden eindbalusters en balusterstukken in de vorm van een zeepaard, de rijk gedecoreerde monumentale hal van de bel étage met rijk geornamenteerde stuc ornamenten aan het plafond en geprofileerd stuc lijstwerk met ornamenten aan de wanden, een brede gestucte rondboogdoorgang met cassettenplafond, de twee trappenhuisvensters in de zijgevels aan de uiteinden van de gang, die rondboogvormig zijn gesloten en ingevuld zijn met gekleurd glas-in-lood en de rijk geornamenteerde stuc plafonds in de twee vertrekken aan de voorzijde op debel étage met zwartmarmeren schouwen. Waardering HERENHUIS, opgetrokken in een ingetogen uitgevoerde, eclectische bouwstijl met stijlkenmerken van het neo-classicisme, karakteristiek voor de architectuur uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, naar ontwerp van architect J. Maris, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de architectonische kwaliteit van het ontwerp, zijn gaafheid en vanwege de samenhang tussen exterieur en interieur (onderdelen). Bovendien vormt het gebouw een belangrijk architectonisch element in een reeks waardevolle panden in de oostelijke gevelwand van de Westerhaven in Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 486707
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Herenhuis met kaaspakhuis in eclectische bouwstijl met neo-classicistische stijlkenmerken in Groningen

Woonhuis in ambachtelijk-traditionele bouwtrant met classicistische kenmerken

Westerhavenstraat 22
Groningen
Inleiding WOONHUIS, deels vrijstaand gesitueerd op de hoek van de Westerhavenstraat en de Apoortenmolendrift en teruggelegd ten opzichte van..

Pand met zadeldak en dakkapel

Hoendiepskade 4
Groningen
Pand zonder verdieping onder zadeldak evenwijdig aan de straat waarvoor een dakkapel boven de ingang. Zesruitsvensters.

Herenhuis (De Bolder)

Hoendiepskade 6
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in de overwegend uit negentiende-eeuwse bebouwing bestaande gesloten zuidwand van de Hoendiepskade, gebouwd ..

Woonhuis met kroonlijst

Hoendiepskade 7
Groningen
Eenvoudig woonhuis met verdieping. Versierde kroonlijst.

Pand met twee omlijste ingangen

Hoendiepskade 8
Groningen
Vier traveeën breed woonhuis onder zadeldak met voorschild, bekroond door schoorsteen met bord. Voor het voorschild dakkapel. Twee ingangen..

Kaart & Routeplanner

Route naar Herenhuis met kaaspakhuis in eclectische bouwstijl met neo-classicistische stijlkenmerken in Groningen

Foto's (1)