Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Praedinius Gymnasium in Groningen

Gebouw

Turfsingel 82
9711VX Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1880-'82 1923 (uitbr.) 1993 (rest.) 1882 1880-'82 1923 (uitbr.) 1993 (rest.)
Architect: J.G. van Beusekom J.A. Mulock Houwer (1923) Beusekom J.G. 1882 J.G. van Beusekom J.A. Mulock Houwer (1923)


Beschrijving van Praedinius Gymnasium

Inleiding STEDELIJK GYMNASIUM, genaamd Praediniusgymnasium, geheel vrijstaand gesitueerd aan de oostzijde van de Turfsingel op het terrein van het voormalige Arsenaal, gebouwd in 1880-1882 in opdracht van de gemeente naar ontwerp van stadsbouwmeester J.G. van Beusekom in neo-classicistische stijl. In 1923 is door directeur gemeentewerken Ir. J.A. Mulock Houwer een derde verdieping toegevoegd, die zorgvuldig aan het bestaande ontwerp is aangepast. Aan de oostelijke zijgevel is een grote aanbouw van later datum toegevoegd, die buiten de bescherming valt. Het gebouw is thans nog steeds in gebruik als gymnasium. Het gebouw is in 1993 gerestaureerd waarbij de centrale toegangspartij in oorspronkelijke staat is gebracht. Omschrijving Het monumentale schoolgebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt drie bouwlagen onder vlakke, aan het oog onttrokken schilddaken, belegd met zwarte pannen. De gevels zijn geheel gepleisterd en symmetrisch van opzet. De begane grond en eerste verdieping zijn voorzien van schijnvoegen. De derde verdieping is vlak gepleisterd. De westgevel aan de singelzijde is drie traveeën breed en symmetrisch van opzet. De iets risalerende middentravee wordt geflankeerd door rechtgesloten gevelvlakken met segmentboogvormige, acht-ruitsvensters met stuc sluitstenen. De ingang bestaat uit een dubbele houten toegansdeur met een hoogbovenlicht en een hardstenen stoep van twee treden. Op de eerste verdieping bevindt zich een venster dat met een rondboog wordt gesloten. Op de tweede verdieping is in de westelijke gevel een loggia aangebracht achter een aedicula-stelling met Ionische zuilen. De hoeken van de gevels en hoekrisalieten zijn voorzien van gepleisterde hoeklisenen. De verdiepingen worden van elkaar gescheiden door borstweringen met verdiepte velden en geprofileerd stuc lijstwerk. De noordelijke zijgevel is eveneens symmetrisch opgezet en bevat hoekrisalieten van drie raamtraveeën breed. De gevel is op dezelfde manier geleed als de westgevel. De lange zuidgevel telt eveneens drie bouwlagen en bevat een breed terugliggend gedeelte met de hoofdingang. Dit centrale deel wordt geflankeerd door hoekrisalieten van drie raamtraveeën breed. Het venster- en decoratieschema komt overeen met de westgevel. De hoofdingang is in een portiek geplaatst met hardstenen stoep en bevat op de verdieping hierboven een drietal rondboogvensters. Op de bovenste verdieping is tussen de hoekrisalieten een loggia aangebracht met Ionische zuilen. De gevels worden afgesloten door een hoog lijstfries met tandprofiel en een geprofileerde bakgoot. Waardering STEDELIJK GYMNASIUM, ontworpen in 1880-1882 naar ontwerp van de Groninger stadsbouwmeester J.G. van Beusekom in een gave neo-classicistische stijl, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de architectonische kwaliteit van het ontwerp en zijn zeer zorgvuldige uitvoering in een neo-classicistisch decoratieschema. Het gebouw neemt tevens een belangrijke plaats in binnen het oeuvre van de architect. Bovendien is het gebouw van belang voor de sociaal-maatschappelijke geschiedenis en voor de geschiedenis van het middelbaar en hoger onderwijs in de stad Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 486483
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Praedinius Gymnasium
20100904 Turfsingel 82 (Praedinius Gymnasium) Groningen NL.jpg
Algemeen
Locatie Groningen
Opgericht 1847
Type Gymnasium
Denominatie Openbaar
Bevoegd gezag Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Personen
College van bestuur Gemeente Groningen
Rector Maurice van Daal
Docenten 90
Leerlingen 1000
Overig
Afkorting PG
Website http://www.praedinius.nl/
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

Het Praedinius Gymnasium is een categoriaal, zelfstandig gymnasium in Groningen. De school is gehuisvest in twee gebouwen. Het hoofdgebouw is gelegen aan Turfsingel 82 (de T genaamd, voorheen de H naar Hoofdgebouw), het andere deel ligt aan Kruitlaan 11 (de K genaamd). Tussen de gebouwen bevindt zich de Stadsschouwburg. Het Praedinius Gymnasium is een van de vijf scholen in Groningen die meedoen aan het Technasium project.

Geschiedenis

De geschiedenis van het Praedinius gaat terug tot in de 14de eeuw. De school heette toen Schole tho Sunte Meerten. Deze stond op de plaats van het Provinciehuis. De school groeide uit en trok niet alleen leerlingen uit Nederland, maar ook buitenlandse kinderen. De school werd omgedoopt tot Latijnse school en in 1595, onder het rectoraat van Ubbo Emmius, verhuisde de school naar het vrijgekomen gebouw van het Minderbroederklooster. In 1847 werd de Latijnse school een Gymnasium en veranderde van naam naar Stedelijk Gymnasium. 14 jaar later verhuisde de school naar het Minervagebouw, waar zich nu de Harmonie bevindt. Weer vier jaar later was de locatie aan het Martinikerkhof. Op 1 september 1882 verhuisde de school voor de laatste keer, naar een nieuw gebouw aan de Turfsingel dat werd ontworpen door de Groninger stadsarchitect J.G. van Beusekom. In 1947, bij het honderdjarig bestaan van het Stedelijk Gymnasium, kreeg de School de naam Praedinius Gymnasium naar een oud-rector Regnerus Praedinius. Wegens ruimtetekort is later (1999) het tweede gebouw aan de Kruitlaan, daarvoor de Industrieschool, aan het Praedinius toegevoegd. In dat gebouw zitten tegenwoordig, naast gewone lokalen, een Technasiumlokaal, dat medio 2007 werd gebouwd, en een Mediatheek. In 2006 werd een extra studieruimte bijgebouwd, de Koepel, boven op het gebouw aan de Turfsingel. Het gebouw is sinds 1995 rijksmonument.[1]

Schoolverenigingen

Er zijn verschillende organisaties binnen de school:

  • Feestcommissie Minerva
  • Leerlingenraad
  • Aulos (Het Schoolorkest)
  • Eloquentia (Elo) (De Schooltoneelvereniging)
  • Praesenteert! (De musicalvereniging)
  • Cicero (De debatvereniging)
  • Aegis (De Schoolkrant)
  • Murmansk (Internationale contacten met (o.a Gymnasium nr 1) Moermansk)
  • Verscheidene schoolbands

Bekende oud-leerlingen

Bekende oud-leraren


Monumenten in de buurt van Praedinius Gymnasium in Groningen

Stadsschouwburg

Turfsingel 86
Groningen
Inleiding STADSSCHOUWBURG, geheel vrijstaand gesitueerd aan de Turfsingel op het terrrein van het vroegere provinciale kruithuis, gebouwd in..

Woningbouwcomplex in de stijl van de Delftse School

Turfsingel 64A
Groningen
Inleiding WONINGBOUWCOMPLEX, vrijstaand gesitueerd aan de noordzijde van de Turfsingel en op de hoek met de Walstraat en de Gymnasiumstraa..

Woonhuis in eclectische bouwstijl

Turfsingel 51A
Groningen
Inleiding WOONHUIS, bestaande uit een beneden- en een bovenwoning, gesitueerd in de nagenoeg gesloten, westelijke gevelwand van de Turfsinge..

Bedrijfspand met bovenwoning in eclectische bouwstijl

Turfsingel 47A
Groningen
Inleiding BEDRIJFSPAND MET BOVENWONING, gesitueerd in de nagenoeg gesloten westelijke gevelwand van de Turfsingel, gebouwd in 1880, vermoede..

Witgepleisterd hoekpand met Vlaamse top

Turfsingel 45
Groningen
Pand zonder verdieping onder dwars zadeldak, waarvoor grote Vlaamse top met halsgeveltje en twee vensters. Ingang omlijst; vier zesruitsvens..

Kaart & Routeplanner

Route naar Praedinius Gymnasium in Groningen

Foto's (2)