Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Herenhuis in rijk versierde eclectische bouwstijl in Groningen

Woonhuis

Stationsstraat 11
9711AR Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1881


Beschrijving van Herenhuis in rijk versierde eclectische bouwstijl

Inleiding HERENHUIS, markant gesitueerd op de hoek van de Stationsstraat en de Ganzevoortsingel en deel uitmakend van de nagenoeg gesloten westelijke gevelwand van de Stationsstraat, bestaande uit eind negentiende-eeuwse representatieve herenhuizen, gebouwd in 1881 in een rijk versierde, eclectische bouwstijl. Het gebouw is thans in gebruik als woonhuis met praktijk. De achtergevel is vernieuwd en deels uitgebouwd en van ondergeschikt belang. Omschrijving Het markante gebouw is opgetrokken op een in hoofdvorm rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een afgeknot schilddak. De dakvlakken, die hier en daar, overeenkomstig de risalieten verspringen zijn gedekt met leien. De gevels worden afgesloten door een vlakke daklijst met gepaarde consoles, die een geprofileerde bakgoot dragen. Het hoekgedeelte is bekroond met een dichte opbouw, die bekroond is met een ingezwenkt en afgeknot trapeziumvormig torendak. Tegen het voordakschild hiervan is een zinken oeil de boeuf geplaatst. Het torendak is versierd met gietijzeren ornamenten. Op de hoek is het gebouw afgeschuind en is iets uitspringend een diagonaal gericht hoektravee ontstaan. Buiten het hoektravee is het gebouw vier traveeën breed en één travee diep. De traveeën zijn helder in de architectuur aangegeven door middel van door spiegels doorbroken blokkenreeksen op de begane grond en gepaarde, gecanneleerde pilasters op de verdieping. Evenals het overige decoratiewerk is dit in stuc uitgevoerd. Boven de gepleisterde plint is de borstwering van de begane grond opgetrokken uit roodbruine baksteen; het overige muurwerk is verlevendigd met stuc speklagen. Van de lange gevel springen de twee middelste traveeën in. In het linker van die twee is de ingangspartij met hardstenen stoep van drie treden aangebracht. De rechtgesloten vensters hebben strekken met negblokken en sluitstenen; op de verdieping zijn de sluitstenen voorzien van vrouwenkoppen. Op de verdieping hebben de buitenste traveeën van de lange gevel en voor het hoektravee halfronde balkons. De waaiervormige onderkanten hebben ossekoppen die tevens als sluitstenen van de onderliggende vensters fungeren. Tegen de korte gevel is een breed rechthoekig balkon, rustend op consoles aangebracht. Evenals de vorige is deze voorzien van een balustrade. Inwendig nog van belang de stuc plafonds van de woonvertrekken in het hoekgedeelte en de van rijk geornamenteerd stucwerk voorziene hal met bewerkte houten trap. Waardering HERENHUIS, plastisch vormgegeven in een rijk versierde, eclectische bouwstijl, kenmerkend voor de architectuur van het laatste kwart van de negentiende eeuw, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp die tot uiting komen in de uitbundige decoraties van de gevels en kap. Bovendien vormt het gebouw, deel uitmakend van soortgelijke, eclectische aaneengesloten bebouwing aan de Stationsstraat, door zijn situering op de hoek van twee straten en door zijn ligging in een zichtas over het Emmaplein naar het noorden een belangrijk architectonisch element in zijn omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 486371
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Herenhuis in rijk versierde eclectische bouwstijl in Groningen

Herenhuis in rijk versierde eclectische bouwstijl

Stationsstraat 9A
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in de nagenoeg gesloten, westelijke gevelwand van de Stationsstraat, bestaande uit eind negentiende-eeuwse r..

Zuiderkerk

Stationsstraat 12
Groningen
Inleiding KERKGEBOUW, genaamd de Zuiderkerk, gesitueerd in de gesloten, uit overwegend uit eind negentiende-eeuwse herenhuizen bestaande oos..

Herenhuis in neorenaissance-stijl

Coehoornsingel 117
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd op de hoek van de Stationsstraat en de Coehoornsingel, gebouwd in 1893 in opdracht van W. Bos in een rijk ve..

Voormalig hotel

Stationsstraat 7A
Groningen
Inleiding HERENHUIS, deel uitmakend van de eind negentiende-eeuwse, nagenoeg gesloten westelijke gevelwand van de Stationsstraat, bestaande ..

Hof's Burg (ook: Hofsburg)

Coehoornsingel 115
Groningen
Inleiding WOONHUIS, genaamd 'Hofsburg', gesitueerd in het laatste gedeelte van de gesloten, noordelijke gevelwand van de Coehoornsingel, geb..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)