Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Herenhuis in rijk versierde eclectische bouwstijl in Groningen

Woonhuis

Stationsstraat 9 A
9711AR Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1882
Architect: W. van der Heide Heide W 1882 W. van der Heide


Beschrijving van Herenhuis in rijk versierde eclectische bouwstijl

Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in de nagenoeg gesloten, westelijke gevelwand van de Stationsstraat, bestaande uit eind negentiende-eeuwse representatieve herenhuizen, gebouwd in 1882 naar ontwerp van de uit Leeuwarden afkomstige architect W. van der Heide in een rijk versierde, eclectische bouwstijl. Het gebouw is thans in gebruik als kantoor met twee appartementen. Omschrijving Het brede, monumentale gebouw is opgetrokken op een in hoofdvorm rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een afgeknot schilddak, belegd met een zwarte platte Friese pan. De voorgevel is vijf traveeën breed en symmetrisch van opzet. De gevel wordt afgesloten door een geprofileerde bakgoot op gepaarde, met loofwerk versierde consoles. De goot is in het midden boven het balkon doorbroken met een geveltop, waarin een ovalen venster is aangebracht. In het voordakschild zijn twee moderne dakvensters aangebracht. De grijsbruine baksteengevel is zeer decoratief verlevendigd. Tegen de begane grond zijn lage hardstenen platen tot een plint aangebracht. De borstwering onder de vensters is gemetseld; op de plaats van de muurdammen zijn gepleisterde velden met facetten aangebracht. Het muurwerk is voorts van pleisterwerk voorzien in de vorm van zware gebosseerde blokken. De voorgevel is symmetrisch van opzet: twee raamtraveeën aan iedere zijde flankeren de ingangspartij in een portiek in het midden. Deze is gestuct en heeft een hardstenen stoep van drie treden en een rozet in het plafond en leidt naar een dubbele toegangsdeur. Boven de ingang bevindt zich een balkon op bewerkte consoles met een balustrade. Cordonlijst, borstweringen en een onderdorpellijst zijn op de overgang naar de verdieping tot breed lijstwerk samengevoegd met reeksen van kussenvormen in de verdiepte borstweringen onder de verdiepingsvensters. De muurdammen op de verdieping hebben gepaarde gemetselde pilasters met gestucte basementen en kapitelen. Zij dragen de ontlastingsbogen van de vensters in de vorm van afgeknotte boegen, die voorzien zijn van sluitstenen en negblokken. Boven de pilasters zijn smeedijzeren sierankers aangebracht. De indeling van de bakstenen achtergevel is oorspronkelijk. Deze bevat twee driezijdige erkers met glas-in-lood bovenlichten. Inwendig nog van belang trappen met bewerkte houten palusters en stuc plafonds en glas-in-lood vensters. Waardering HERENHUIS, opgetrokken in een rijk versierde, eclectische bouwstijl, typisch voor het laatste kwart van de negentiende eeuw, naar ontwerp van architect W. van der Heide, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteit van de gevelcompositie en vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur. Bovendien vormt het gebouw met zijn rijk versierde, plastisch gepleisterde gevel een belangrijk architectonisch element in de straatwand van de representatieve Stationsstraat. Tevens mag het gebouw worden beschouwd als het belangrijkste ontwerp in het oeuvre van de architect. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 486357
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Herenhuis in rijk versierde eclectische bouwstijl in Groningen

Voormalig hotel

Stationsstraat 7A
Groningen
Inleiding HERENHUIS, deel uitmakend van de eind negentiende-eeuwse, nagenoeg gesloten westelijke gevelwand van de Stationsstraat, bestaande ..

Herenhuis in rijk versierde eclectische bouwstijl

Stationsstraat 11
Groningen
Inleiding HERENHUIS, markant gesitueerd op de hoek van de Stationsstraat en de Ganzevoortsingel en deel uitmakend van de nagenoeg gesloten w..

Zuiderkerk

Stationsstraat 12
Groningen
Inleiding KERKGEBOUW, genaamd de Zuiderkerk, gesitueerd in de gesloten, uit overwegend uit eind negentiende-eeuwse herenhuizen bestaande oos..

Herenhuis in rijk versierde eclectische bouwstijl met neo-classicistische stijlkenmerken

Stationsstraat 6
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in de nagenoeg gesloten oostelijke gevelwand van de Stationsstraat, bestaande uit eind negentiende-eeuwse re..

Herenhuis in neorenaissance-stijl

Coehoornsingel 117
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd op de hoek van de Stationsstraat en de Coehoornsingel, gebouwd in 1893 in opdracht van W. Bos in een rijk ve..

Kaart & Routeplanner

Route naar Herenhuis in rijk versierde eclectische bouwstijl in Groningen

Foto's (1)