Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Herenhuis in neo-gotische bouwstijl in Groningen

Woonhuis

Oude Boteringestraat 59 A
9712GE Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1896-'97 1897 1896-'97
Architect: P.M.A. Huurman Huurman 1897 P.M.A. Huurman

(1 recensie)

Beschrijving van Herenhuis in neo-gotische bouwstijl

Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in de gesloten, oostelijke gevelwand van de Oude Boteringestraat, gebouwd in 1896-1897 in opdracht van het Rooms Katholiek Armbestuur naar ontwerp van de Groninger architect P.M.A. Huurman in een neo-gotische bouwstijl. Het gebouw is in 1992 gerestaureerd en thans in gebruik als studentenhuisvesting. De vernieuwde aanbouw aan de achterzijde valt buiten de bescherming. Omschrijving Het gebouw, dat bestaat uit een voor- en achterhuis, van elkaar gescheiden door een binnenplaats en met elkaar verbonden via een gang, is opgetrokken op een diepe, rechthoekige plattegrond en telt drie bouwlagen onder een zadeldak. De voorgevel is drie raamtraveeën breed en opgemetseld uit rode perssteen met donkere, geprofileerde dagkanten bij de vensters. De begane grond is voorzien van een hardstenen plint en is vier traveeën breed. De hoektraveeën bevatten toegangspartijen met bewerkte paneeldeuren en bovenlichten. De bovenlichten bestaan uit gekoppelde rondboogvenstertjes met kleurig glas-in-lood en worden bekroond door een tympaanachtige afdekking met decoratieve tegelvullingen. De twee vensters zijn segmentboogvormig gesloten en hebben driedelige bovenlichten en hardstenen vensterbanken. De verdiepingen zijn drie traveeën breed. Op de eerste verdieping is voor de middelste travee een driezijdige erker van hout op een grote natuurstenen console geplaatst, die voor de tweede verdieping een klein balkon vormt, dat is voorzien van een sierlijk bewerkt smeedijzeren hek. De erker is afgedekt met lood. De vensters op de eerste verdieping zijn rechtgesloten met natuurstenen lateien en segmentboogvormige ontlastingsbogen. De vensters van de tweede verdieping zijn eveneens rechtgesloten en bevatten segmentboogvormige ontlastingsbogen. De trommels en de borstweringen zijn gevuld met baksteendecoraties. Op de tweede verdieping dragen geprofileerde en door consoles gesteunde muurdammen de iets naar voren springende geveltop. De geveltop bevat aan de zijkanten twee kleine staande vensters met glas-in-lood en een samengesteld venster met gepaard bovenlicht in het midden. De gevel wordt bekroond door een pinakel, die vlak boven het middelste venster op een console rust. Met gevelbanden, consoles, negblokken, afdeklijsten en dergelijke kreeg de baksteengevel verrijkingen in natuursteen, die in veel gevallen gebeeldhouwde voorstellingen kregen. De achtergevel van het voorhuis bevat een dubbel, rechtgesloten venster onder een segmentboog en twee rechtgesloten T-vensters op de verdieping. Inwendig is de oorspronkelijke structuur en indeling goed bewaard gebleven. Van belang onder meer de hal en gang met glazen tochtdeur, witmarmeren vloer en lambrizeringen, bewerkte houten paneeldeuren, de voorkamer op de begane grond met zwartmarmeren schouw en mantel met spiegel, het houten trappenhuis met rijk gesneden houten eindbalusters en de geornamenteerde stuc plafonds in de kamer en suite op de bel étage met zwartmarmeren schouw. Waardering HERENHUIS, ontworpen in 1896-1897 door de Groninger architect P.M.A. Huurman met sterke kenmerken van de neo-gotiek, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de architectonische kwaliteit van het ontwerp, de zorgvuldige materiaalkeuze en de ambachtelijke uitvoering. Bovendien vormt het gebouw een belangrijk architectonisch element in een reeks waardevolle panden in de oostelijke gevelwand van de Oude Boteringestraat in Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 486048
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (1)

Herenhuis in neo-gotische bouwstijl
5
Recensie door: ()
Ik zou dit gebouw zeker niet Neo Gotisch willen noemen. Er wordt een Timpaan gebruikt en dat zien we pas terug in de Renaissance. De speksteenlagen zijn typisch Hollands Renaissance. Ik zou het gebouw eerder Neo Hollandse renaissance willen noemen..
Toevoegen

Monumenten in de buurt van Herenhuis in neo-gotische bouwstijl in Groningen

Pand van vier traveeën breed

Oude Boteringestraat 63
Groningen
Vier traveeën breed pand met twee volle verdiepingen afgesloten door omgaande rechte kroonlijst. Beganegronds en op de tweede verdieping ac..

Pand van zes traveeën breed

Oude Boteringestraat 52
Groningen
Zes traveeën breed onderkelderd woonhuis met verdieping onder dwars schilddak. De ingang in de derde travee van rechts is omlijst en langs ..

Eenvoudig huis met omlijste ingang (Makelaardij Groningen)

Oude Boteringestraat 65
Groningen
Eenvoudig woonhuis met verdieping. Gevel gepleisterd, omlijste ingang.

Woonhuis met stoep met hek

Oude Boteringestraat 50
Groningen
Woonhuis met verdieping en lagere tweede verdieping; het voorhuis gedekt door dwars schilddak. Stoep met hek; omlijste ingang.

Wit pand met zadeldak (Hofman vastgoed)

Oude Boteringestraat 67
Groningen
Eenvoudig pand met verdieping onder voor afgeschuind zadeldak; boven voorschild forse schoorsteen met bord. Omlijste ingang; op de verdiepin..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)