Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Winkelwoonhuis in eclectische stijl in Groningen

Woonhuis

Oosterstraat 57 A
9711NS Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1885 1937 (pui)
Architect: Muller en A.Th. van Elmpt (pui) Muller Muller en A.Th. van Elmpt (pui)


Beschrijving van Winkelwoonhuis in eclectische stijl

Inleiding WINKELWOONHUIS, gesitueerd in de gesloten, westelijke gevelwand van de Oosterstraat, gebouwd in omstreeks 1885 in een rijk versierde, eclectische bouwstijl, karakteristiek voor de architectuur uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. De sober vormgegeven winkelpui met pilasters en frieslijst van gepolijst syeniet en bronzen raamomlijstingen dateert van 1937 (ontwerp architectenbureau Muller & Van Elmpt). De bovenwoning is thans in gebruik als kamerverhuur. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt drie bouwlagen onder een afgeknot schilddak, belegd met de zeldzame Lucas IJsbrandpan. De voorgevel is vier raamtraveeën breed en opgemetseld uit roodbruine baksteen. De gevel is uitvoerig gedecoreerd met stuc lijstwerk. De twee middentraveeën risaleren halfsteens en worden op de eerste verdieping geleed door bakstenen pilasters, die op de tweede verdieping overgaan in bewerkte stuc pilasters, die worden gedragen door consoles met faunenkoppen. De risalietvensters op de eerste verdieping zijn licht getoogd gesloten. De flankerende vensters zijn rechtgesloten en voorzien van geprofileerd stuc lijstwerk met kuiven. De eerste verdieping wordt gescheiden van de tweede verdieping door een stuc cordonlijst. De tweede verdieping brevat vier gedrukte, rechtgesloten vensters met geprofileerd stuc lijstwerk en kuiven boven de twee middelste vensters. De gevel wordt afgesloten door een kroonlijst, die ter plaatse van het risaliet is gedecoreerd met een fries van acanthusbladeren en rankwerk in stucreliëf. Hier is eveneens een tandlijst aangebracht. De kroonlijst draagt een geprofileerde bakgoot. De winkelpui uit 1937 bevat pilasters en een frieslijst van gepolijst syeniet en bronzen raamomlijstingen. Inwendig nog van belang de gebogen houten vensterbanken, rijk geornamenteerde stuc plafonds en schouwen in de voorkamer op de eerste verdieping. Waardering WINKELWOONHUIS, vormgegeven in een rijk versierde, eclectische bouwstijl, karakteristiek voor de architectuur uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, met een zorgvuldig decoratieschema, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de architectonische kwaliteit van het ontwerp en de zorgvuldige en rijke ornamentiek. Bovendien vormt het gebouw een architectonisch waardevol element in een aaneengesloten reeks waardevolle panden in de westelijke gevelwand van de Oosterstraat in Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 486014
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Winkelwoonhuis in eclectische stijl in Groningen

Hoedenwinkel in Vernieuwingsstijl

Oosterstraat 59A
Groningen
Inleiding HOEDENWINKEL, gesitueerd in de gesloten, westelijke gevelwand van de Oosterstraat, het resultaat van een verbouwing uit 1909 in op..

Winkelwoonhuis

Carolieweg 33A
Groningen
Inleiding WINKELWOONHUIS, gesitueerd op de hoek van de aaneengesloten bebouwing van de Oosterstraat en de Carolieweg, gebouwd in 1906-1907 i..

Pand met rococo-voorgevel

Oosterstraat 69
Groningen
Diep onderkelderd pand met verdieping en lagere zolderverdieping onder zadeldak, later aan de voorzijde van een schild voorzien met topschoo..

Schimmelpenninckhuys

Oosterstraat 53
Groningen
Diep onderkelderd pand met verdieping onder zadeldak tegen halsgevel met rijk gebeeldhouwde top, waarin wapen (Sijlman) en "renoverunt 1740"..

Winkelwoonhuis in Neo-Renaissance stijl

Carolieweg 23
Groningen
Inleiding WINKELWOONHUIS, gesitueerd in de gesloten zuidelijke gevelwand van de Carolieweg, in 1890 verbouwd in opdracht van de Groninger ar..

Kaart & Routeplanner


Foto's (22)

Alle 22 foto's weergeven