Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Melkinrichting 'Stad en Lande' in Groningen

Nijverheid Industrie

Noorderhaven 65
9712VJ Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1909
Architect: G. Nijhuis Nijhuis 1909 G. Nijhuis


Beschrijving van Melkinrichting 'Stad en Lande'

Inleiding Melkfabriek, gesitueerd op de noordwestelijke hoek van de Noorderhaven en de Werfstraat, gebouwd in 1909 in opdracht van Y. van Yperen als Coöperatieve Stoomzuivelfabruik en Melkinrichting 'Stad en Lande' naar ontwerp van de Groninger architect G. Nijhuis in Overgangsarchitectuur met tegeltableau's in Art Nouveau-stijl. Het gebouw is thans in gebruik als studentenhuisvesting. Omschrijving Het omvangrijke gebouw is opgetrokken op een in hoofdvorm driehoekige plattegrond en bestaat uit twee, parallel aan de straten lopende vleugels van twee bouwlagen onder een samengesteld dak met geveltoppen met wolfseinden, belegd met een rode geglazuurde pan en keramische pironnen op de hoeken. De plint is gemetseld van okerkleurige perssteen en afgedekt met bruin geglazuurde profielsteen. De gevels zijn opgetrokken uit witte verblendsteen, die ter hoogte van de middendorpels zijn verlevendigd met twee lagen gele, geglazuurde steen. Alle onderdorpels zijn van bruin geglazuurde profielsteen. Aan de Noorderhavenzijde risaleert een topgevelgedeelte met wolfseind. Dit gedeelte bevat twee brede, met drieledige vensters geopende traveeën en een drieledig venster in de top. Rechts van dit risaliet is het ingangstravee met portiek en op de verdieping een blindnis met tegeltableau met melkmeisje met juk. In het midden van de overige vier raamtraveeën zit een tegeltableau met een door vee begraasde weide. Beneden zijn de vensters in diepe nissen aangebracht. Op de verdieping zijn ze afgedekt met natuurstenen lateien en segmentbogen met maaswerk in de boogtrommels. De gevel wordt afgesloten door een getande band van parelschroten en consoles, die de bakgoot draagt. Deze is voorzien van een balustrade van natuursteen. Aan de Werfstraatzijde zijn alle muuropeningen van deuren en vensters segmentvormig gesloten. Het overige is qua geleding en decoratie vergelijkbaar met de Noorderhavenvleugel. Tussen de twee vleugels is een laag gedeelte als overgang ingevuld. Waardering Bouwwerk, oorspronkelijk een zuivelfabriek en gebouwd in een landelijk aandoende bouwstijl met kenmerken van de vernieuwingsstijlen rond deeeuwwisseling naar ontwerp van de Groninger architect G. Nijhuis, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde, vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur en vanwege zijn betekenis voor de economische geschiedenis van de stad Groningen. Bovendien vormt het gebouw een architectonisch waardevol element in de omgeving van de Noorderhaven in Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 485975
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek en Melkinrichting 'Stad en Lande' is een voormalige zuivelfabriek aan de Noorderhaven in de stad Groningen. De fabriek werd als coöperatie opgericht in 1907, en maakte na een faillissement in 1923 een 'doorstart' als De Ommelanden op een locatie aan de Friesestraatweg.

Beschrijving

De voormalige zuivelfabriek 'Stad en Lande' aan de zijde van de Werfstraat (2010)

De zuivelfabriek 'Stad en Lande', die zich bevindt op de noordwesthoek van de Noorderhaven en de Werfstraat, werd in 1909 gebouwd. Het ontwerp was van de Groninger architect Gerrit Nijhuis (1860-1940).

Het pand heeft een driehoekige grondvorm en bestaat uit twee vleugels van twee bouwlagen, die evenwijdig aan de straten lopen. Tussen de beide vleugels dient een lager gedeelte als overgang. De fabriek heeft een samengesteld dak met rode geglazuurde dakpannen, dat is voorzien van wolfseinden en keramische pironnen op de hoeken. De gevels van het pand zijn gebouwd in witte verblendsteen en versierd met twee rijen geglazuurde gele stenen. De plinten zijn opgetrokken uit okerkleurige perssteen. Ze worden afgedekt met bruine profielsteen.

Aan de zijde van de Noorderhaven heeft de fabriek een risalerend middengedeelte met een topgevel met wolfseind. Rechts daarvan bevindt zich de ingangspartij. In deze gevel zijn twee tegeltableaus in Art Nouveau-stijl aangebracht, waarop een melkmeisje met juk en een weide met grazende koeien zijn te zien. De vensters op de begane grond liggen in diepe nissen. Op de bovenverdieping zijn ze afgedekt met natuurstenen lateien en segmentbogen met maaswerk in de boogtrommels. De gevel is afgesloten door een bakgoot, die rust op een getande band van consoles en parelschroten. Daarboven bevindt zich een natuurstenen balustrade. De vensters en deuren aan de zijde van de Werfstraat zijn alle segmentvormig gesloten.

De zuivelfabriek, die mede "vanwege zijn betekenis voor de economische geschiedenis van de stad Groningen" is aangewezen als rijksmonument, is tegenwoordig in gebruik voor studentenhuisvesting.


Monumenten in de buurt van Melkinrichting 'Stad en Lande' in Groningen

Havenkantoor in sobere eclectische bouwstijl

Noorderhaven 64A
Groningen
Inleiding HAVENKANTOOR, markant gesitueerd in de gesloten gevelwand op de meest westelijke hoek van de Noorderhaven, gebouwd in circa 1870 i..

Diepenring (niet-gedempte deel)

A Noorderhaven Lopende Diep Spilsluizen Turfsingel Schuitendiep Oude Winschoterdiep
Groningen
Van de oude omgrachting het water langs Pottebakkersrijge, Kleine der Aa, Hoge der Aa en Lage der Aa, Noorderhaven, Lopende Diep, Spilsluize..

Ontvangerskantoor in neo-gotische stijl

Reitdiepskade 1
Groningen
Inleiding ONTVANGERSKANTOOR, aan één zijde vrijstaand gesitueerd aan de noordzijde van de Reitsdiepskade nabij de Noorderhaven en het Reit..

Pakhuis de Sleutel

Noorderhaven 72
Groningen
Breed pakhuis "de Sleutel" onder dwars zadeldak met trijshuisje in daarvoor gebouwde topgevel. De verdieping gaaf met slechts weinig kleine ..

Witgepleisterd woonhuis met dwars achterhuis

Zoutstraat 16
Groningen
18e eeuws WOONHUIS, in twee fasen gebouwd, bestaande uit voorhuis (ca. 1733-34), waaraan in 1876 vastgebouwd tuinmuur en dwarshuis (1774); w..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)