Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Remonstrants gasthuis in Groningen

Gebouw

Noorderbinnensingel 24
9712XC Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1892-1905 1905 1892-1905
Architect: J.P. Hazeu Hazeu 1905 J.P. Hazeu


Beschrijving van Remonstrants gasthuis

Inleiding GASTHUIS, genaamd Remonstrants gasthuis, gebouwd in 1892-1905 in een ambachtelijk-traditionele bouwtrant met elementen van de neo-Renaissance, bestaande uit vier panden van twee bouwlagen onder schilddaken en een poort aan de zijde van de Noorderbinnensingel en 23 panden van één bouwlaag onder schilddaken rond een grote binnenhof achter de gesloten zuidelijke gevelwand van de Noorderbinnensingel. Het terrein was onderdeel van de toenmalige Boteringe Poortenwal. De woningen zijn thans nog steeds als woningen in gebruik. Het complex werd eind jaren zeventig gerenoveerd. Omschrijving De gebouwen aan de singel zijn opgetrokken op rechthoekige plattegronden en tellen twee bouwlagen onder schilddaken. De gevels zijn opgetrokken uit helder rode perssteen en voorzien van plinten van een donkere trasklinker met een geglazuurde afdeklijst. De drie traveeën brede panden 23, 47 en 49 bezitten op de begane grond twee deuren (voor onder- en bovenwoning) en twee tussenliggende vensters. Op de verdieping zijn drie vensters aangebracht. Alle muuropeningen zijn rechtgesloten met sober bewerkte lateien en segmentbogen met maaswerk in de boogtrommels. Friezen, aangegeven met een profielband van geglazuurde steen op consoles, sluiten de gevels af. Tegen de voorschilden van de daken zijn kapellen aangebracht. Het gebouw nr.48 kreeg dezelfde geleding, maar een meer decoratieve vormgeving. Alle muuropeningen zijn segmentboogvormig gesloten. Tussen de bouwlagen bevindt zich een meanderende cordonlijst en voor het dak werd de middelste travee tot kajuit met trapgevel uitgemetseld. Het meest opvallende element aan de singelzijde is de toegangspoort tussen nrs. 23 en 47. De poort bevat zware pijlers in neo-Renaissance vormen met Ionische kapitelen, die zowel de boog van de post als beelden dragen. De beelden stellen allegorische vrouwenfiguren voor die Rust en Vrede personifiëren. Op de boog is de naam "Remonstrantsch Gasthuis" aangegeven. In de traptop van de poort is bovendien een jaarsteen (1899) met een cartouche aangebracht. De 23 hofwoningen hebben een karakteristieke vormgeving gekregen. De oudsten (noord en west) hebben schilddaken met pironnen op de hoeken en kapellen op de voorschilden, hanekammen met negblokken en sluitstenen boven de raam- en deuropeningen. De gevels zijn opgemetseld van rode baksteen en verlevendigd met dorpelbanden van kunststeen. De voorgevel van iedere woning is drie traveeën breed. De in 1905-1906 gebouwde rijen woningen zijn eveneens drie traveeën breed. De deuren zijn paarsgewijs bijeen geplaatst, waarboven geveltoppen zijn uitgemetseld. De gevels zijn verlevendigd met banden ter hoogte van onder- en bovendorpels en de strekken boven de rechtgesloten vensters zijn voorzien van sluitstenen. Zowel de hoge panden met poort aan de singel als de lage huizenrijen rond het hof zijn eenvoudig, maar zorgvuldig vormgegeven. Waardering Gasthuiscomplex, bestaande uit 27 panden, tezamen het Remonstrants gasthuis vormend, van algemeen belang vanwege zijn grote cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de architectonische kwaliteit, het ruimtelijk concept en vanwege zijn betekenis voor de sociaal-maatschappelijke geschiedenis van de stad Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 485969
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Een deel van de tuin van het Remonstrants Gasthuis.

Het Remonstrants Gasthuis is een hofje en gasthuis in de stad Groningen.
Het gasthuis is gelegen aan de Noorderbinnensingel in de Hortusbuurt, een wijk in Groningen waar overigens ook tal van andere gasthuizen zijn gevestigd.

Geschiedenis

Het 'Gasthuis der Remonstrantse Gemeente te Groningen' zoals het gasthuis officieel heet, werd in 1890 gesticht. Er was in die tijd behoefte aan eigen sociale voorzieningen voor leden van de Remonstrantse Gemeente. De eerste bouwfase van het gasthuis betrof de bouw van 18 woningen, later kwamen er nog 5 woningen bij op een naastgelegen terrein wat vrijkwam nadat daar in 1904 een molen in vlammen opging. Ook kwam er een toegangspoort.

20e eeuw

Tussen 1976 en 1980 zijn alle woningen van het gasthuis gerenoveerd.
In de jaren 80 ging het gasthuis steeds meer tot de 'normale' sociale woningbouw behoren, en was een woning in het gasthuis niet uitsluitend meer mogelijk voor leden van de Remonstrantse Gemeente.

Rozenhof

Het gasthuis heeft een grote binnentuin met een pad met bankjes en vele bomen, struiken, planten en bloemen. Daaronder ook een groot aantal rozen, vandaar dat het Remonstrants Gasthuis in de volksmond vaak ook wel Rozenhof wordt genoemd.Monumenten in de buurt van Remonstrants gasthuis in Groningen

Watertoren Noorderbinnensingel

Noorderbinnensingel 14
Groningen
Inleiding WATERTOREN, vrijstaand gesitueerd op een groot binnenterrein achter de Noorderbinnensingel aan de rand van de oude binnenstad en h..

Woonhuis in eclectische bouwstijl

Nieuwe Boteringestraat 90
Groningen
Inleiding WOONHUIS, gesitueerd in de nagenoeg gesloten westelijke gevelwand van de Nieuwe Boteringestraat, gebouwd omstreeks 1885 in een rij..

Winkelwoonhuis met kenmerken van de Amsterdamse School en de Art Déco-stijl

Nieuwe Boteringestraat 98A
Groningen
Inleiding WINKELWOONHUIS, gesitueerd in de gesloten, westelijke gevelwand van de Nieuwe Boteringestraat, verbouwd in 1924 in opdracht van sl..

Doopsgezind Gasthuis

Nieuwe Boteringestraat 47
Groningen
Inleiding GASTHUIS, gesitueerd in de gesloten, uit gedifferentieerde bebouwing bestaande oostelijke gevelwand van de Nieuwe Boteringestraat,..

Transformatorhuisje Nieuwe Ebbingestraat

Nieuwe Ebbingestraat 137I
Groningen
Inleiding TRANSFORMATORHUISJE, vrijstaand gesitueerd op de splitsing van twee straten en de zichtassen daarvan tegenover het Noorderplantsoe..

Kaart & Routeplanner

Route naar Remonstrants gasthuis in Groningen

Foto's (2)